SLÄKT TRÄD 1 -  TYSKLAND 1189-1462       

 

Robert fick enligt Anton Fahne 4 söner: Lutter, Neveling I, Robert (Rabold) och  Heinrich. 

 

Enligt riddarhusgeneologin härstammar den svenska grenen från "en annan av Nevelings söner (på riddarhustavlan kallas han, måhända med orätt, Didrich blev stamfader för de i Livland bosatta Johan och Mattias, vilkas samtliga söner 1652 fingo naturalisationsbrev som svenska adelsmän."  

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne; A: Geschlecter II band Livlands adel - inbesonder das geschlect Staël von Holstie, Köln 1876

Elgenstierna,