TYSKLAND 1189-1462      

 

 

 Robert fick enligt Anton Fahne 4 söner: Lutter, Neveling I,  Robert (Rabold) och  Heinrich

är Neuling I den som är mest intressant för min del.

 

Enligt riddarhusgeneologin härstammar den svenska grenen från "en annan av Nevelings söner (på

riddarhustavlan kallas han, måhända med orätt, Didrich blev stamfader för de i Livland bosatta Johan

och Mattias, vilkas samtliga söner 1652 fingo naturalisationsbrev som svenska adelsmän."  

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Fahne; A: Geschlecter II band Livlands adel - inbesonder das geschlect Staël von Holstie, Köln 1876

Elgenstierna,