SLAGET VID WARKA DEN 28 MARS 1656 (7 april) - Hildebrand och Alexander Weissensteins dragoner 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1655-1660 - I den svenska staden Damm i Pommern bröt ståthållaren över Pommern upp från staden Damm och påbörjade marschen mot Polen med 18.000 man. Bland de från Pommern medföljande dragonerna återfinns överste Alexander Weissensteins dragoner. (Carlbom, Johan Levin (1910) Karl X Gustav. från Weicheseln till Bält 1657; tåget över Bält och freden i Roskilde. s. 197) 

 

Var ett slag vid Warka mellan Sverige och Polen under Karl X Gustavs polska krig. Polen vann slaget. Befälhavare under slaget var Fredrik IV av Baden, markgreve av Baden-Durlach.

Carlbom skriver i sin bok "Tre dagars slaget vid Warschau"; "Trupperna, som markgreven hade med sig, var förutom det Waldesckska regementet, och brodern Karl Magnus regemente, Ahlefelts regemente., 1 skvadron av överstelöjtnant Peter von Kiesells (eller Wittenbergs) regemente, överstelöjtnant von Rosens skvadron, överste Boses skvadron, överste Posses skvadron, kanhända, vidare något folk av major Kleists skvadron, av Siecells skvadron, av överste Pentz regemente och Aschbergs regemente, allt rytteri, samt Weissensteins dragoner....."  Enligt  Carlbom deltog inte Weissensteins dragoner i slaget vid Warschau. (Carlbom s. 71)

 

Källor;

J. Levin, Carlbom. (1910) Karl X Gustafs Polska krig och öfvergången till det 2:dra Sundskriget. Göteborg, Centraltryckeriet, Oschar Erikson.  

J.Levin, Carlbom. (1906) Tre dagars slaget vid Warschau.

 

Här kan du skriva en lite längre presentation om dig eller ditt företag till dina besökare som vill veta lite mer ingående om vad du gör.

Några tips på vägen:

  • Tänk på att inte skriva för mycket text på startsidan

  • Använd många bilder i texterna för att lätta upp innehållet. Klicka på "Infoga bild" när du redigerar texten

  • Lägg in och anpassa en bild på logoplatsen och välj en egen bakgrundsbild till hemsidan. Det gör du under "Anpassa"

På den här sidan har vi använt sidfunktionen "Text med en bild" som exempel, men du kan enkelt lägga till fler färdiga sidor med olika användningsområden och design när du är inloggad och redigerar din nya hemsida. Det gör du under "Sidor".

Hoppas att du gillar hemsidan och snabbt kommer igång och upptäcker hur kul det är. Är det något du undrar över så kika gärna i vår förträffliga manual eller maila vår trevliga kundtjänst på info@dinstudio.se så hjälper de dig.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.