Lutter II Stael von Holstein 13XX-14XX

 

Lutter II Stael von Holstein (VI:2) Lutter II var den andra sonen till Lutter I. Han var riddare rådgivare och bodde på Langquit (Langwaden) i amtet Monheim nära Düsseldorf. Han nämns i dokument ifrån den 27/3 1383 och 30/3 1416. Lutter II var den förste i släkten som omnämndes som Stael von Holstein. Han var gift med  Beatrix von Holtzheim. De fick tre söner; Rabolt, som forsatte linjen Landwaden, Robert "den präktige" och Lutter. Lutter II dog i maj 1429. (Fanne s. 128-130). 

 

Vid den här tiden levde även en Balduin Staël som var riddare i Tyska orden. Han var 1397 ordensvakt i Schiffelbein och i Neumark, 1408 vakt i Grebin, 1409 comthur zu Strassburg. Bauldiun flyttade till Livland. Han slogs i polsk-lituanska kriget och var med vid slaget vid Tannerberg den 15 juli 1410. Jag har tyvärr inte lyckats hitta mer information om Baulduin.

 

 

Lutter II Stael von Holstein 13XX-14XX

 

 Lutter II Stael von Holstein (VI:2) was a knight and lived at Langquit (Langwaden) in amtet Monheim close to Düsseldorf. Han is mentioned  in a document from 27/3 1383 and 30/3 1416.  Lutter II was married to Beatrix von Holtzheim  and got a son  Robert "den präktige".   Lutter II died in May 1429.

 

At this time there were a member of the family that was a knight in the Teutonic order in Germany. He was called Balduin Staël von Holstein. Balduin moved to Livonia and  fought in the polish-lithuanian-teutonic War and partisipated in the Battle at Tannerberg on the 15th of July 1410.  

   

Källor/citations: 

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 560-561

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft sid 552, 553

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

Bilder: Riddarborgen Are

Borgen Are

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489  

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage

Teutonic war