Birger Staël von Holstein 20 april 1830 - 14 februari 1906

 

Julia Rosenquist af Åkershult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birger Henning Stael von Holstein föddes den 20 april 1830 på Vapnö gods. Den 1 juni 1845 blev han kadett den Kungliga krigsskolan Karlberg och utexaminerades den 12 juni 1852. Han avancerade 2 juli samma år  till underlöjtnant vid Skånska husarregementet. Birger gifte sig den 20 oktober 1857 i Stockholm med Antoinette  Julia Fredrika Rosenquist af Åkershult  Fredrika föddes 12 maj 1837  stockholm oc var dotter till Fredric  Rosenquist af Åkershult (164) och Juliana Sophia Rrosenquist af Åkershult (född Ugarph). Släkten Rosenquist af Åkershult.  Birger och hans fru fick 29 september 1859  sonen  Georg Bogislaus. Den 3 april 1860  avancerade Birger till löjtnant. Han tog avsked från armen den 27 mars 1862. Birger var  från 1881 och fram till sin död 14 februari 1906 fidekommissarie på Vapnö gods. 

 

 

 

Barn:

Fredrika Ellen Julia Maria 1858-1913 Hon var gift med Gustaf William Pripp - disponent för AB Johansfors  sågverk. Gustaf kom från en bryggarsläkt och hade köpt. AB Johansfors sågverk för 105 500 kronor.

Georg Bogislaus 1859-1911 Han var gift med Hanna Maria född Embring

Anna Emilie Hilda Christina 1861-1876

Birger Fredrik "Bibbe" (1864-06-18 -  dog 1940.11.XX) Han var gift med HANNA Elisabeth född Brunnström.   

 

Birger fredrikBirger Fredrik med fru

  

Birger Fredrik och  hans fru HANNA Elisabeth  - Enligt 1900 års familjebokföring bodde paret på Vapnö tillsammans med Birger Henning. Paret flyttade sedan till Villa Vapnö. "Bibbe" överste, RSO, RNO, RKGM. Han ligger begravd på Vapnö kyrkogård, Kv SVH, kista nr 23. Bibbe tillhörde Kungl. Skånska Husar reg:tet: Underlöjtnant 1886, löjtnant 1895, ord.-off.hos inspektören för kavalleriet 1897-1900, stallmästare 1901-02, ryttmästare 1903. Överste i armén. Efter sitt avsked ur militärtjänstgöringen bosatte sig Bibbe o.h.h. på Villa Vapnö i Halmstad. Han var aktiv inom skilda kommunala institutioner och en stor jägare. Bibbe var farbror till Carin Staël von Holsteins (född Brunnström) make Eric Staël von Holstein.  

Hanna föddes 25/11 1867 i Västra Ramlösa (Helsingborgs Landsf:s). Hon dog 2/2 1947 och ligger begravd i Halmstad på Vapnö kyrkogård, kv SVH (kista nr 23). Hanna och "Bibbe" gifte sig i Helsingborg 14/8 1891. Vid tiden för äktenskapet var Hanna 23 år och bodde med sina föräldrar på landeriet Carolinelund, Helsingborg. Hon var angagerad i lokala Röda korsetkretsen och lottakåren.  

 

Villa Vapnö

                                   

                                Villa Vapnö - home of  Birger Fredrik and his wife Elisabeth 

   

Birger Henning Staël von Holstein was born April 20, 1830 at Vapnö goods. On June 1, 1845 he became a cadet at the Royal  war Academy Karlberg and graduated June 12, 1852. He was on July 1852 appointed Lieutenant at the Scanian Hussars. Birger got married October 20 1857 in Stockholm to Antoinette Julia Frederica Rosenquist af Åkershult (table 11) Frederica was the daughter of Fredric Rosenquist af Åkershult (164) and Juliana Sophia Rosenquist of Åkershult. 

 

Birger and his wife got a son on 29th September 1859  called George Bogislaus. On April 3 1860 Birger advanced to 'lieutenant. He left the army March 27 1862 Henning was from 1881 until his death fidekommissarie at Vapnö.

 

 

Children:

Fredrika Ellen Julia Maria 1858-1913 married to Gustaf William Pripp

Georg Bogislaus 1859-1911 married to Hanna Maria maiden name Embring

Anna Emilie Hilda Christina 1861-1876

Birger Fredrik "Bibbe"married to HANNA Elisabeth maiden name Brunnström

 


Källa/citation:

 Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volym 4 Tabell  13   

The paintings belong to my mother Gunilla Staël von Holstein