Georg* Gustaf Staël von Holstein 26 maj 1736 - 20 februari 1775

 

                                      Fotograf: Sven Göran Johansson

 

GEORG Gustaf föddes den 26 maj 1736 i Kinneveds socken i Skaraborgs län. Han påbörjade

sin militära karriär den 26 maj 1749 som volontär vid Skaraborgs regemente. Den 8 mars

1754 övergick Georg till att bli volontär vid livgardet. Han avancerade till fänrik där den 14

oktobert 1756. Georg  utnämndes den 9 december 1760 till löjtnant. 

 

Fredrika Sperling 


Fredrika Ulrika Staël von Holstein född Sperling

 

 

Han gifte sig den 22 november 1764 med hovfröken grevinnan Fredrika Ulrika Sperling (dotter

till överstelöjtnant greve Carl Göran Sperling N:o 28  och grevinnan Christina Magdalena

Ekedal (71). Georg tog majors avsked den 27 november 1765. 

 

                                      Fotograf: Sven Göran Johansson

 

Georg fick kungliga svenska svärdsorden den 28 april 1770. 1771 ärvde han Vapnö

fideikommiss av sin farfars farbror fältmarskalken Georg Bogislaus Stael von Holstein.

  

1771 besteg Gustav III den svenska tronen. Georg dog den 20 februari 1775 på Vapnö gods.

Han ligger begravd tillsammans med sin hustru på Vapnö kyrkogård i Halmstad. 

Enligt Elgenstierna dog Fredrika på godset Brännö.

 

Georg och hans fru fick 7 barn. 

  • Maria Christina Sofia 1765-1833 gift med Johan Gustaf Sundberg*
  • Johan Gustaf  Bogislaus 1766 död s.å,
  • Eva Ulrika Gustava 1769-1802 gift med kapten Axel Lagercrantz (ägare till Hovgård herrgård)
  • Magdalena Margareta 1771-1802 gift med kommersråd och handelsman Anders Göran Hammar**
  • Georg Bogislaus 1771 död s.å. 

 

     

Vapnö

 Vapnö

 

Georg Gustav was born May 26, 1736 in Kinneveds parish in Skaraborg County. He began

his military career, May 26, 1749 as a volunteer at Skaraborg Regiment. On March 8, 1754

he become a volunteer at the Life Guards. He advanced to second lieutenant on 14th october

1756  Georg was appointed on December 9, 1760 to lieutenant. He gott married on November

22th, 1764 to Countess Frederica Ulrika Sperling (daughter of Colonel Count Carl Göran 

Sperling N: o 28 and Countess Christina Magdalena Ekedal (71). On November 27, 1765 he

took majors farewell. Georg got the  Royal Swedish Order of the Sword on April 28, 1770. In

1771 he inherited the entailed estate Vapnö from his great-grandfather's brother Marshal

Georg Bogislaus Stael von Holstein. Georg Gustaf died February 20,1775 at Vapnö. He had 7

children. 

 

 Maria Christina Sofia 1765-1833  married to Johan Gustaf Sundberg*

Johan Gustaf  Bogislaus 1766  He died the same year

Eva Ulrika Gustava 1769-1802 married capten Axel Lagercrantz (owner o Hovgård herrgård)

Magdalena Margareta 1771-1802 married to Anders Göran Hammar 

Georg Bogislaus 1771 - died the same year.

Carl Sperling 1773-1814 married to Helena Sofia Hammar

 

Källor/citations: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor - volym 4 - Tabell 10 

Släkten Sperling

Carl Otto Sperling

Skaraborgs regemente

Mattias Lomans släktsida

Skaraborgs regemente

Söndrum A/: s. 251 AID: v93448.b124.s251). 

Dödsannons för Fredrika Ulrika Staël von Holstein  - Inrikes tidningar 1814-10-24. I 

dödsannonsen står det Fru grevinnan Fredrika Ulrika Staël von Holstein vilket kan ses som lite

konstigt eftersom Georg Staël von Holstein tnte var greve utan herr (fidekommissarie efter

arvet av Vapnö).Tydligen kunde man ta med sin titel som man haft som ogift.kvinna.

 

*Johan Gustaf Sundberg, född 1729, döpt 30/10 ryttmästare; † barnlös 1811-12-31 på

Axelvold, Vapnö sn Gift 1786-10-05 med jungfrun Märta Christina Sofia Staël von Holstein,

född 1765-09-22, † 1833-05-31 på Yttergård, 

 

** Anders Göran (Jöran) Hammar Född 15 September  1775  i Halmstad . Han arbetade

som Kommerseråd,och grosshandlare. Anders Göran ägde från 1813 Stjernarps gods. Han 

dog den 21 maj 1856.   Anders Jöransson H (1776—1856) skapade genom diversehandel,

skeppsrederi o olika fabriksföretag en betydande förmögenhet o fick kommerseråds titel.

Son till honom var godsägaren Carl Magnus H (1819—87), som på 1850-talet genom köp

bildade herrgården Öringe i Veinge (Hall). Carl H var ordf i Hallands läns landsting 1869—86 o i

Halmstads stadsfullmäktige 1872—87 samt riksdagsman i FK 1867—70, 1873—80 o 1882—85.

 

 

 

 

.