Slaget vid Narva 20 november 1700

Slaget vid Narva den 20 november 1700 var Karl XII:s första stora slag. Karl XII var bara 18 år och hade varit kung i drygt 3 år. 

 

Staden Narva skyddades av två starka fästningar, Hermannsborg och Ivangorod. Till detta kom en garnison på 1.800 man, uppdelad mellan Narva och Ivangorod, under ledning av överste Henning Rudolf Horn. Enligt Bengt Nilsson hade Horn till sitt förfogande runt 900 soldater ur sitt eget regemente, två kompanier ur Tiesenhausens värvade kavalleriregemente, den lilla Ingermanländska adelsfanan, 400 bönder och de manskap som borgarskapet i staden kunde prestera.

 

Den svenska armén som bestod av fler än 30.000 soldater var klockan två på eftermiddagen redo att anfalla. Befälhavare för den svenska armén var generalen Carl Gustaf Rehnskiöld och hans anfallsplan var att anfalla mot två punkter längs den långa ryska belägringsvallen. 

 

Slaget vid Narva började vid två-tiden på eftermiddagen den 20 november 1700.

 

RESULTAT: Slaget slutade med svensk seger.

REGEMENTEN: http://rusmilhist.blogspot.com/2011/04/swedish-bo-in-battle-of-narva-192030.html

 

 

Slaget vid Narva - Gustaf Cederholm