MATTHIAS/MATTIAS STAHL (f. 157X  d. 25 juli 1649)

HANS (f. 157X d.1620/1622)

ANNA (15XX-16XX)

SOFIA (15XX-16XX)

GERTRUD (15XX-16XX)  

 

Enligt adelsbrevet blev Hildebrands barn borgare i Pernau. I Heinrich von Stackelbergs  boken från 1929 finns ett stamträd som han sammanställt utifrån information han har funnit i en rad olika källor. Bland annat kontaktade han riddarhuset i Stockholm och läste adelsbrevet. Utifrån de och dokument han funnit i olika arkiv i Sverige och i Baltikum uppskattade han att Mattias och Johan/Hans troligen föddes någon gång runt 1575 och att de bör ha flyttat till Pernau kring sekelskiftet 15-1600. 

 

GENEALOGISCHE HANDBUCH DER BALTISCHE RITTERSCHAFT - För att få veta mer om Matthias och hans bror Johan/Hans får man vända sig till det baltiska riddarskapets två böcker:  

 

Genealogische Handbuch der Baltische Ritterschaft från 1929  

 

Genealogische Handbuch der Baltischen Ritterschaft från 1930

 

 

Kungen i Polen och Sverige var mellan 1592-1599 Sigismund III. Det måste ha varit jobbigt och inte speciellt effektivt att vara kung i två länder. 

 

1598/1599 SIGISMUND III:S LIVLÄNDSKA GODSREVISION - 1598 och 1599 gjorde Sigismund III en godsrevision. I den revisionen nämns dorf Brinkenhof i Alt-Pielbag som Andreas Stahl sålde 1561. I revisionen 1598/1599 står att godset nu tillhörde den polske/Svenske kungen Sigismund III eftersom ingen kunde uppvisa lagfart. 

 

1599 doneras Pielbag till den polske soldaten Mattias Dembinsky. Han ägde sedan 1582 herrgården Sunzel i Pelbag. 

 

RIKSFÖRESTÅNDARE KARL - 24 JULI 1599- 22 MARS 1604 - Hertig Karl (Sigismunds farbror) tog makten ifrån Sigismund 1599. Maktövertagandet skedde stegvis. Först beslutades att Sverige när Sigismund var i Polen skulle styras av en regering som bestod av sju personer.  Våren 1590 sammankallades riksdagen i Stockholm och beslutade att hertig Karl skulle styra Sverige. Det är nu konflikten mellan Sigismund och Karl börjar. 

 

17 MARS 1601 - OKTOBER 1601 - SVERIGES FÖRSTA LANDREVISION I SIN NYA PROVINS LIVLAND - I kretsen Riga (tidigare ärkestiftet Riga) i församlingen Sunsel återfinns Andreas Stahl. Han ägde 1/2 haken land vid Jürgen von Mengdens hof Maykendorff/Maikeldorff. (Svabe, Arvid (red.) (1933) Die älteste jordrevisionerna i Estland och Livland; 1601 Riga s. 403)  

 

                        

      

GUSTAF ELGENSTIERNA - DEN INTRODUCERADE SVENSKA ADELNS ÄTTARTAVLOR - 

Gustaf Elgenstierna  gav "Den introducerade svenska adelns ättartavlor" i nio band mellan 1925 och 1936. I den finns en kort CV för Mattias med starkt fokus på hans båda fruars adliga rötter. Som källa uppger Gustaf Elgenstierna Anton Fahnes "Livland und seine Geschlechter, Geschichter der Herren Staël von Holstein" utgiven i Köln 1871 samt Carl Russwurms "Nachrichter über das adlische und freiherrlige Geschlechter Staël von Holstein, ehstländsich linie" tryck i Reval 1873.  

 

ESTLANDS-SVENSKA LINJEN  

"MATIAS (son av Hildebrand); borgmästare i Pärnau: död 1650: tjänstgjorde som borgmästare i Pernau. G 1:o Elsebet Hartwich till Terweden som i vapnet förde en tvåren skuren sköld, övre fältet rött, det nedre i guld, i vilket senare ses ett rött hjärta och tvenne i det övre fältet uppstigne gyllna kvistar med på den högre två och på den vänstra tre blad, dotter av Bernhard Clausson Hartwich och Margaretha von Düren. 

 

Enligt Gustaf Elgenstierna fick Mattias sju söner och två döttrar med Elisabet;

* Mattias jr, dog innan 1652 ogift och slöt därmed sin gren.

*Peter, dog innan 1652 ogift och slöt därmed sin gren.

*Bernhard, dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Richard, dog ogift och slöt därmed sin gren.

*Hildebrand (1622), dog ogift och slöt därmed sin gren. 

*Vilhelm, Gift och fick två barn.

*Jakob (1628). Gift med Ungern-Sternberg. Skapade Jegechlecht, Hannijöggi linjen 

*Anna, gifte sig med Heinrich Mühlman (senare adlad).

*XXtyvärr inte lyckats hitta namnet på men enligt Pernau burgerbuch gift hon sig med Levin Johan Meyer (XXXX-1656/57).  

 

2:o Magdalena von Stackelberg, dotter av det Öselska lantrådet Johan Stackelberg och Margaretha Törvis samt kusins dotter till lantrådet Mattias Stackelberg natural Stackelberg, nr 686. Tillsammans med sin andra fru Magdalena fick Mattias flera barn men det är bara en vi känner till namnet på.

Johan (1636-1703). Han gifte sig 3 gånger och kom att skapa NARVA-SVENSKA LINJEN. Johan stred i Stora Nordiska kriget. 

 

                                                  PAIXTGRENEN   

GENERATION 1 - JOHAN (HANS)  (son av Hildebrand Staël von Holstein), Karsenhof/ Paixt (Staelenhof) i Torgels socken och Tammist i Pernau socken, å vilka han 23 juli 1619 erhöll konung Gustaf II Adolfs stadfästelsebrev för gjorda försträckningar till kronan; borgare i Pernau: sägs ha dött i rysk fångenskap. (Han dog någon gång mellan 1620 och 1620. Johan fick flera barn: 

1.Hans II (f. ca 1610 d. innan 1687) 

2. Conrad (f. 1 december 1612  d. 18 december 1682)

3. Elisabeth - enligt Pernau Burgerbuch gift med Heinrich Ambrosius. 

4. X  - enligt Pernau burgerbuch gift med Claus Petersen (olderman 1634-1637)

5. X  - enligt Pernau burgerbuch gift med Andreas Berkley

6. X - enligt Pernau burgerbuch gift med handelsmannen Rubbert Bruen.

 

GENERATION 2 - 1.Hans (1610) FORTSATTE GRENEN PAIXT  - Johan som kom att gifta sig med Sophia von Stackelberg av huset Piddul. De fick tillsammans en son som döptes till Johan III. De fick säkert fler barn men de är inte kända till namn.  

2.Conrad (1612) fick enligt Pernau burgerbuch fyra barn; 

Friedrich (16XX-30 september 1724) Fredrich blev senare soldat och tjänstgjorde inom fortifikationen i svenska armén som ingenjör och kapten. Han dog ogift och slöt därmed sin gren. 

Christian (16XX-31 augusti 1708). Han blev senare kapten i Västerbottens infanteriregemente och stred i Stora nordiska kriget. Christian dog ogift och slöt därmed sin gren.

Jacob Johan (16XX-1710). Han blev senare överste i svenska armén och dog under Stora Nordiska kriget. Jacob Johan dog ogift och slöt därmed sin gren.

Sophia Elisabeth dog 1710 i pest. 

 

ANNA var gift två gånger. Hennes förste man hette Herman Wittenberg. Tillsammans fick de 2 döttrar Gertrud och Sophia Wittenberg. Gertrud gifte sig med Otto von Düren och Sofia med Joachim von Düren. Efter Hermans död  1601 gifte Anna sig med rådsherre och domstolsdnotarien Jürgen Meyer. De fick två barn Anna och Maria Meyer. Anna gifte sig med köpman och rådsherre Detmer von Damme och Maria gifte sig med Heinrich von Damme. När Mattias dog 1650 utsågs Heinrich till borgmästare i Pernau. Maria och Heinrich fick fyra barn Detmer,  Jacob, Anna och Dorothea.

 

Systrarna GERTRUD och SOPHIA gifte sig enligt Baltische Ritterschaft aldrig.  

 

 

 

1600

 

ANDRA POLSKA KRIGET 9 AUGUSTI 1600 - i början av 1600 - talet kontrollerade Polen/Sveriges av kung Sigismund III Pernau. Att vara kung  i två länder var inte lätt. Det beslutades att Hertig Karl under Sigismunds besök i Polen skulle "vikariera" för honom. Hertig Karl utsågs nu till riksföreståndare. Det hela utmynnade i en strid mellan dem båda. Kriget kom att pågå fram till 16 september 1621.

 

Enligt Stackelberg flyttade bröderna Stahl troligen till Pernau någon gång vid cirkelskiftet till Pernau. Exakt när har jag inte hittat någon uppgift om.

 

HERTIG KARLS BELÄGRING OCH STORMNING OCH ERÖVRING AV DET POLSKA PERNAU - 8 SEPTEMBER 1600 – 4 OKTOBER 1600 HERTIG KARLS BELÄGRING OCH STORMNING OCH ERÖVRING AV PERNAU - 8 SEPTEMBER 1600 –4 OKTOBER 1600 inleddes belägringen av Pernau. Genom att anfalla PERNAU hoppades Hertig Karl kunna få en stad som hade en hamn och kunde fungera som en perfekt bas för militära operationerna i Livland och att de kunde öppna vägen mot ett anfall mot Riga. Med bland de svenska soldaterna till häst fanns Otto Uexküll (bror till Conrad -pappa eller bror - som tidigare varit på den polska sidan.) Invånarna höll ut fram till den 4 OKTOBER 1600 då stadens befälhavare gav upp.(Rogberg, Carl. s. 70-71) 

 

Skulle vara spännande att veta om Mattias och Hans fanns bland de polska soldaterna. Vid den här tiden härjade pesten och många svalt. Det var många som lämnade staden, men Mattias och Johan/Hans valde att stanna kvar.

 

1601

 

1601 SVENSK GODSREVISION AV LIVLAND - 1601 gjordes en svensk godsrevision av Livland. I boken Die älteste schwedische Landrevision Livlands (1601) från 1933 återfinns två Stahlar.; Andreas Stahll som ägde 1/2 haken vid Jurgen Megdens hof Maykendorff, kretsen Wenden, församlingen Ubbenorm, Lemsal, Livland. Kan det vara han som svor svor trohet till Erik XIV 1561? I revisionen finns även en Herman Stehell noterad 2 maj under Haus Schuyen. Die Sermusche wacke i das Schuiensche gebiete. Kan det vara Haus Skujen? "Noch gehoren zu dem hofe 3 pauren so in dem hakellwerke vor dem Hause Scuyen gelegen. " Herman Stehell 1/4, Eylen Tosche 1 och Otter Eylen 1/2.

 

Hof Maykendorff tillhörde Jürgen/Georg von Mengden. Han ägde Kussen samt Roperbeck med Maikendorf i Ubbenorms socken i Livland, som han 1598 erhållit genom testamente av sin styvbror Georg Yxkull. Jürgen var sedan 1589 gift med Magdalena von Fitinghoff av huset Autz, som var änka efter Johan Yxkull (Källa L. von Stryk; Beiträge zur Geschichte der rittergüter Livlands.

 

Nästa notering om en Stahl finns i Revaler Regesten. Cordt Staell (Stall, Stahl, Stahl) begravdes den 17 mars 1601 i St; Olaikirche.1  Kan det vara Hildebrands bror???

 

1 MAJ 1601 sammankallades ombud från borgarna och riddarskapet på en så kallad lantdag. De bestämdes att man skulle förena sig med Sverige. Undrar om Mattias och Hans var med vid omröstningen? Röstade de ja eller nej? 

 

ANNA - namn finns enligt notering i Baltische ritterschafts Handbuch. "1601 wwe. d. Herm. Wittenberg; ihr pfandgut Paixt wird 1602 vorläusch sequeschtriert". Källan anges vara ett rådsprotokoll från 1602.  

 

Jag vet inte när Elisabeth och Mattias gifte sig men det med tanke på att sonen Mattias jr studerade på universitet 1627 bör det ha varit någon gång i början av 1600-talet. Jag kommer återkomma till honom längre fram i min berättelse.  

 

Den 10 september 1601 lät Sigismund utgå en skrivelse till Livländarna där han försäkrade dem om att bevara deras rättigheter och privilegier och uppmanade dem att återvända till hans armé. Men livländarna hade fått nog av den polske kungen och vände sig istället till den svenske hertigen Karl. (30-31)

 

1602

Enlig Stackelberg var Hans pantherre til Paixt 1602.

 

Den första Stahlarna som omnämns i Pernau hittar vi i stadens rådsprotokoll är bröder och heter Matthias Staal och Haans Staall 

Noteringen i Pernaus rådsprotokoll från 25 februari 1602 lyder:  

”Der erfahme Matthias Staal wurde gefragt, bo Frans von Dörren verschienen herbst von seinem bruder Haans Staall etlich flachs gekauft, wie viel dessen und was für flachs es gewesen . Matthias staall sagt war, das ihm vollbewust und es auch also sen, das sein bruder Hans Staall im nam namen ihrer schwester verschienen herbst Frans von Dörren verkaufft sieben schiss und 4 1/2 x or drhbaandt”. 

 

Översättning: Den aktningsvärde Matthias Staal frågades om Frans von Dörren vilken höst han köpt lin av sin bror Hans Staall samt hur hur mycket och vilken typ av lin det gällde. Mattias Staall svarade.att han var helt medveten och det ochså som hans bror Hans Staal som ställföreträdare för deras systrar sålt sju Skiften??? och 4 ½.......av Frans von Dörren. 

 

Mattias omnämns här som borgare för första gången och noteringen i protokollet gäller huruvida han har köpt line som importerats av Frans von Dörren. Frans von Dörren är handelsman inom import och export.  

 

MATTIAS – PRAHMSCHREIBER - Mattias finns noterad i "Gechichte und urkunden der Rigafahrer in Lübeck im 16. und 17. jahrhudert" som Schiffer som prahmschreiber. Det nämns även en firma som heter Haus Stahl och som ägdes av Mathias och Hans Stahl. Med andra ord så arbetade Mattias med import och export. Företaget måste ha gått i arv för senare i boken nämns Hans Stahl – troligen Hans barnbarn Johan III (det var vanligt att män som hette Hans även kallades Johan.) Inom export och import kunde man tjäna mycket pengar så troligen var Mattias en rik man. 

 

PERNAU  bestod  vid den här tiden av två delar: Alt-Pernau (grundad 1251 av biskopen av Ösel-Wiek) och Neu-Pernau (grundad av Livländska orden påskdagen 5 april 1265) som låg på var sin sida av floden Pernau. Staden kontrollerades sedan 1565 och fram till 1575 av Polens kung Sigismund. Pernau intogs 1575 av ryska styrkor men återtogs snabbt av polska styrkor. Herrgårdarna AudernTestamaKokenka och Torgel låg i Alt-Pernau. Herrgården Kokenka fungerade som tjänstbostad för stadens borgmästare. 

 

Neu-Pernau var under Hansans storhetstid under 1400-talet och början av 1500-talet en av Estlands handelstäder Reval (Tallinn), Dorpat (Tartu)Viljandi och Pernau. I mitten av 1500-talet blev det vanligt att adelsfamiljer flyttade till städerna. En av familjerna var Uexküll som kom till Pernau i mitten av 1500-talet och snabbt blev en mäktig borgarsläkt.

 

Borgare var de som sökt och beviljats burskap (rätt att bedriva handel) av stadens råd. För att få beviljat burskap krävdes att man antingen var framgångsrik som entrepreneur eller ingift i en borglig släkt. Jag vet inte om Mattias  och Hans  beviljades burskap genom sina meriter eller genom sina giftemål med borgare och rådsherre Berendt Hertwichs döttrar Elisabeth och Magdalena. 

 

I släktträdet i Handbuch derr Baltische Ritterschaften står att Johan/Hans fick byn Körsen i pant 1602. I dokumentet nedan från 1619 står att Hans fick den i pant för 3.730 taler daler av Karl IX. Hur kan de gå ihop hertig Karl var bara riksföreståndare vid den tiden? Kan det vara så att Hans tog sida för hertig Karl mot Sigismund?  Jag har ännu inte hittat något dokument i riksarkivet som stödjer att de fick byn Körsen 1602.

 

Karl LX genom 1602 års kapitulation redan gifvit ridderskapet om oqvald besittning af under föregående länsherrar förvärfvade länsgods. Martin Johan Julius Weibull 

 

13 MARS 1602 REVAL SLOTT 

Guvenören i Livland hertigen av Slesvig och Holstein m.m Hans (resp. Johan) Adolfs konfirmationsbrev å hertig Karls vägnar för Carsten Brandt på hans hustru Elisabet Lewins (Leuins) arvegods - 1 kvarn med 1 hake och en slåtteräng samt därutöver 1 h. i byn Kareda ("Caredall") allt i S:t Petri socken, Jerwen, och av ordensmästaren i Livland Herman von Brüggeney, kallad Hasenkamp, ärftligen förlänat till hennes "grossvater" Heinrich Stael (Sthall). Haken i byn Kareda hade förr i tiden innehafts av en Oerse.

Källa: Östsjöprovinsens jordrevisionshandling, volym 10, fol 291 r-v.  

 

Vem var Heinrich Stael? Ja, det är en fråga jag söker svar på.

 

1604

 

HERTIG KARL - KARL IX - 1604 får Sverige en ny kung hertig Karl blir nu (Karl IX). Karl var tidigare riksföretståndare i Sverige från 24 juli 1559.

 

5 oktober 1604 svär Hans enligt Revaler burgerbuch sin borgerliga ed. Kanske är det då han gifte?  

1605

I november 1605 kom varningar från svenska krigsfångar för att den ryske kungen Fjordor II planerade att attackera staden.  Det sattes därför till en stor svensk styrka i garnison. 

 

1606

 

Karl XI införde 10 januari 1606 en ny form av frälseman i Sverige. Den som ville göra krigstjänst till häst eller fots och "som af Erlige Föräldrer klächte och borne äre" (som av ärloga föräldrar uppfostrad och född är) skulle kunna få "Ewerderlig" skattefrihet på sin gård för både sig själva och sina ättlingar- Förutom skattefrihet skulle en sold (lön) utbetalas. 

 

1606 övertar Vasilij IV den ryska tronen.

 

1607

 

PERNAU - SVENSKT -POLSKT - SVENSKT - RYSKT - POLSKT 1607 erövrades det svenska Pernau på nytt av av Polen. Det blev dock kortvarigt och snart var staden svensk. Det dröjde inte längre än till  6 mars 1609 innan staden erövrades av Polen igen. Det blev dock kortvarigt för staden erövrades samma år av ryssarna.  Staden erövrades snabbt tillbaks av den polske kungen. 

 

1609

 

DE LA GARDIESKA FÄLTTÄGET - utbröt i slutet av mars 1609. 

 

1609 utsågs Johan/Hans till ÅLDERMAN I STORA GILLET I PERNAU

 

HERTWICH -Jag har hittat nedanstående i "Släkten Hertwich A-K. 2. L-S. 3. T-Z.

Nachtrag A-Z"  Av Leopold von Ledebu.

 

 

Hertwich

Översättning: Hertwich (Hertwick, Hartwick) Berendt, Carstens Sohn. Ålderman 1588-91. Rådsherre 1595. Enligt N. Hupel i en artikel i Nordsiche Misc. 15-17 s. 52 omnämns han B.H von Terwenden i Edwahlenschen. Kurl Klopmann Guterchroniken !! s. 69 och 120.

 

1610

 

DE LA GARDIESKA FÄLTTÅGET - avslutades 23 juni 1610

 

INGERMANLÄNDSKA KRIGET 1610 - 1617 - Trots att Andra Polska kriget pågick startade Karl IX ytterligare ett krig. I augusti 1610 startade Ingermanländska kriget. Kriget började med att Jakob de la Gardies armé på 7000 man belägrade den ryska staden Ivangorod. Johan/Hans deltog enligt tradtion i kriget som petaderare vars uppgift var att spränga murar och portar vid belägringar av städer och fästningar. Ett mycket förlagt arbete låter det som.  Jag har hittills inte hittat Hans i arméns rullor.

 

1611

 

TILLFÄLLIGT STILLESTÅND MELLAN SVERIGE OCH POLEN 1611-1616 - 1611 slöts ett tillfälligt stillestånd mellan Sverige och Polen. Karl IX dör den 30 oktober 1611 och  efterträds av sin 17-årige son Gustaf II Adolf som Sveriges kung. Eftersom Gustaf Adolf var omyndig skulle han enligt stadgarna fram till sin 24 årsdag endast ges halva regeringsmakten. Gustaf Adolf var inte nöjd han ville ha hela bestämma allt själv. Han fick nästan sin vilja igenom han fick tillträda som kung mot att han angav en "kungaförsäkran" i vilken högadeln och aristokration betydande inflyttande över hur Sverige skulle styras. 1612 förlängs det tillfälliga stilleståndet mellan Sverige och Polen fram till 20 januari 1616.  

1612

 

Adelsprivilegier 1612 och 1614  - Adelprivilegier som utfärdades 1612 och 1614 gav bland annat adeln monopol på de högsta riksämbetena i Sverige.  

 

1 december 1612 får Matthias bror Johan/Hans en son som döptes till CONRAD. Han kom så småningom bli borgmästare i Pernau  

 

1613

  

Även i Ryssland händ det saker 1613 valdes  Michail Romanov till tsar. Undrar vad Mattias och Hans och deras familjer tycker om att tillhöra det svenska riket? Det borde ha känts lite oroligt att ens framtid delvis vilade i händerna på en 17-årig och den svenska adeln? 

 

 

SOPHIA STAHL  

 

 

 

Sophia 1

Sophia 2

 

 Mattias och Johan/Hans faster Sophia var gift med Hans Lybeck (Lubech). Hans var rik och ägde flera byar bland annat byn Raike nära Pikevere. Han fick byarna verpfändet av Johan III 27 juli 1582 för 720 daler. 8 juli 1594 har Sigismund ihm unterhändlische byar till Hans. 10 augusti 1613 får hans änka Sophia konfirmationsrätt på byarna.

 

Hans andra by Pitkefer nebst R a i k e ist pro A. 1564 unter 1584 n° li. Kleinhoff oder Müntenhoff gebrauchet worden. Pro A.1586 M> 17. 1582 an Hansz von Lübeck verpfändet worden vor 720 Cop. B. de A. Thlr., A. 1594 d. 8 Julij auch von König Sigismundo Cop1 B'^A unterpfändtlich confirmiret, wie auch seiner Wittiben A.1620 3. 1613 d. 10 Aug. von König Gustaff Adolph bis zur Revision 1623.

 

Översättning: Byn Pitkefer nära Raike. Kallades 1564-1584 Kleinhoff eller Munenhoff. 27 juli 1582 gavs det som pant till Hansz von Lübeck för 720 taler. 8 juli 1594 kontrolleras rätten till byn av Sigismund. Det går bra. 10 augusti 1613 konfirmerar kung Gustav Adolf.  

 

REKOMENDATIONSBREVEN - ”Das Estländische Generalgouverneursarchiv aus scwedische Zeit” finns nedanstående notering om Johann Stahl (Mattias äldre bror): ”Hierer gehören auch zwei Empfahlungsschreiben des vicecapitaneus von Pärnu Mathyas Gaiewski an Gabriel Oxenstierna, Pärnu, 1613 Aug. 19 und 1614 April 1, er möge den Bürgern von Pärnu Simon Ehlen und Johan Stahl bei ser Eintreibung ihrer Schulden von schwedischen Untertanen in Nord-Estland beistehen."

 

Översättning: Hit hör ochså två rekommendationsbrev från vicekapten i Pernau Mattias Galewski till Gabriel Oxenstierna, Pernau 19 augusti 1613 och  1 april 1614, han låter de båda borgarna Simon Ehlen och Johan Stahl....... sina skulder från svenska ... i Nord-Estland .... 

 

1614

 

EN HALV HAKEN LAND I BYN VERTZE I KOCHEKACHEN - MAJ 1614

 

Mattias nr 2

Översättning;  Mattias Stahl har från Johan Nissken en halv haken ---mark i Kokenhausen. Han har på latin skrivet dokument som bevis daterat i maj 1614. xxx årligen 16 thaler i areden. byn heter Netz. Han har byggt sin herrgård där och sköter det med sin egna knekt och folk. 

 

1614 - MATTIAS valdes till ÄLTERMAN I STORA GILLET I PERNAU.

 

1616

 

ANDRA POLSKA KRIGET DEL TVÅ -  2januari 1616 går stilleståndet mellan Sverige och Polen - Andra Polska kriget är igång igen.

 

1617

 

INGERMANLÄNDSKA KRIGET - 1617 - FREDEN I STOLBOVA - Ingermanländs kriget slutar och Sverige får vid Freden vid Stolbova 17 februari 1617 största delen av Ingermanland (Nöteborg Jama, Kopore och Ivangorod) samt Kexholms län. Dessutom avsäger sig Ryssland alla anspråk på Estland och Livland. Gustav Adol hade äntligen nått sitt mål.

 

RÅDSHERREN MATTIAS - 1617 valdes Mattias in i rådet. I egenskap av rådsherre åkte han slutet av september 1617. tillsammans med Arent Eckhoff till Stockholm för att söka utverka stadsprivilegier för Pernau. Bekräftelsen utverkades 25 november 1617 och finns i Riksregisturet i Stockholm. Undrar vad Mattias tyckte om sitt besök i Sverige?  

 

1619

 

PAIXT OCH TAMMIST I ALT-PERNAU - Hans Stahl hade tidigare fått godset Paixt av Karl IX  som en pant för 3.730 talar. Den 23 JULI 1619 erhöll han godset genom Gustaf II Adolfs stadsfästelsebrev godset för goda försträckelser i kronans tjänst. 

”H. Stahl erheilt das gut von Schwedishen köning Karl IX als pfand für eine summe von 3.730 talern, das später, 1619, als eigentum beständigt wurde. 

Översättning: H. Stahl erhöll godset från den svenske kungen Karl IX som pant för en summa av 3.730 taler, som senare, 1619 övergick till att beständig egendom.

 

TAMMIST - Hans fick även godset Tammist 1619 för gjorda försträckningar i svensk tjänst.  

 

Det ska finnas en notering om Johan/Hans i Pernaus rådsbok 1618 - 1627 från 14 augusti 1620 men den har jag inte hittat innehållet i. I Baltische  Ritterschifts Handbuch -del Livland från 1929 uppges att Johan/Hans dött någon gång mellan 14 augusti 1620 till 1622. I stamträdet i del Estland uppges före 1622. Det anges dock ingen källa som stöder det. 

 

1621

Sverige erövrade Livland från Polen den 16 september 1621. Nu var Gustaf II Adolf säker på gå ut som segrare i Andra polska kriget. 

 

1622

 

1622 gifter sig Johan/Hans änka Magdalena med handelsmannen Friedrich Niehausen. 

 

HILDEBRAND - 1622 fick Mattias och Elisabet  en son som döptes till Hildebrand.

  

GODS REVISION 1624 - GUSTAF ADOLFS REVISIONSBÖCKER1624 låter Gustaf Adolf upprätta revisionsböcker. "Das Revisionsbuch wegen dess Hauses Pernow" Anno 1624 finns i arvskrift av Heinrich Laakman 1912 på nätet. I den står följande:

 

”Hans Stahlen sehligen Erben produciernen Ihr Königl: mayten Pfandt Brief vf 3.730 tahler in welchem Dörffer gemeldet werden, mit Nahmen Tammis ½ hacken und das dorff Kursy mit 1 1/8. Datieret Stockholm den 23 july Anno 1619. (Tammis, Korsy (Sure), Nittfer, Paist, Gesinde Laussar). Diesse 3 dörffer Paist, Reittfer und Laussar und eine fertige Mühlen haben sich hauss Stahlen Erben wieder Recht angemasset den sie in Königl: privilegio nicht enthalten auch nicht

specificeret sein."

 

Översättning: Hans Stahlens saliga arvingar uppvisade för hans kunglig höghet: x pantbrev för 3.730 taler i vilket byn Tammis 1/2 hacken och Kursy med 1 1/8. Daterat Stockholm den 23 juli 1619. Tammis, Korsy (Sure), Nitter, Paist, Gesinde Laussar). Dessa tre byar; Paist, Neittfer och Laussar och en färdig kvarn har Stahls arvingar rätt till .... 

 

 

HERRGÅRDEN KOKENKAU - 1624 köpte Mattias herrgården Kokenkau in Kirchspiel St. Mikaels, Kreis Pernau. Kookenkau herrgård (Koonga) nämns första gången i en urkund från 1449 Den tillhörde då biskopen av Wieks stift. När Mattias bodde i herrgården bestod den av ett plan. 

 

1624 Mattias Staël käes, pärast kuulus, ehk Thurni krahv konda Riintali ja Keblaste mois anti 15 mail a Magnus Volffeldt Norr otuse järele.

 

GUT KALLIE -  GODSREVISIONEN 1624 

 

mattias hus

Översättning: Kallie (Kalli mois) Den här herrgården som tidigare tillhörde svenska staten ägdes 1624 av Matthias Stahl och tillhörde eventuellt senare grevskapet Pernau. Källa: Svenska revisionsboken från 1624.

 

År"1625 beslutade rikets första stånd att upprätta ett riddarhus och år 1626 utfärdades den första riddarhusordningen. I riddarhusordningen delades adeln in i tre klasser: herreklassen (grevar och friherrar), riddarklassen (ättlingar till gamla riddar- och riksrådsätter) och svenner (övriga adelsmän)"  

 

19 APRIL 1624 RÅDSPROTOKOLL 

Herr Mathis Staal måste lyda en från Hans Kallenberg på Heinrich von der Pahl given handskrift i namnet av hans arvtagare till den avlidne Hans Staal anspråk på arvet, de Andreas Haad har skynda dig gjort. Där men Hans Kallenbergs hus och domstol skönt 26 maj 1587 till leverantörsskulder överlämnat är, han kommer med sitt krav avslås.1

 

1 Russwurm, Carl(1873-1877). Nachrichten über das adeliche und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, ehstländischer Linie: [Elektronisk resurs]: Urkunden und Regesten, Reval, 1873-1877. s. 41 

 

HANS STAHLS KVARLÅTENSKAPER - 18 november 1626 finns notering i Pernaus råd protokoll gällande förhandlingen om arvet efter Hans. Han efterlämnar sig 10.064 thaler och 24 rbst. Efter Hans död blev brodern Mathias förmyndare för hans tre omyndiga barn; Johan, Elisabeth, Conrad (1612) och N.N.

  

MATHIAS JR Det finns flera noteringar om sonen Mattias universitetsstudier. Han studerade mellan den 4 april och 29 september 1627 vid universitetet i Rostock. Vad han studerarade framgår inte av materialet som finns i universitetets databas över inskrivna studenter. Universitetet i Rostock grundades 1419 och är ett av Tysklands äldsta universitet. Vid den här tiden hade universitetet tre fakultet: medicinska,filosofiska och juridiska. Utifrån det bör Mattias jr vara född omkring 1610. Jag tror att han studerade juridik och förväntades välja den politiska banan. Mattias jr blev soldat i svenska armén och dog ogift och slöt därmed sin gren. 

 

JAKOB - 22 MAJ 1628 föddes Mattias och Elisabets son Jakob. Han är Mattias och Elisabeths femte barn och sista barn. Kanske dog Elisabeth i barnsäng? Jacob gifte sig med Ungern-Sternberg och skapade linjen Jegeclecht, Hannijöggi.

 

Den 10 augusti 1628 kantrade och sjönk det svenska örlogsfartyget Wasa utanför Beckholmen. under sin jungfrufärd. 

 

I januari 1629 bestod Gustaf II Adolf styrka i Östersjöprovinsen av 5,000 soldater till fots och 2.000 till häst. Totalt bestod den svenska armen nu av 50.000 soldater såväl utskrivning som värvade. 

 

12 maj 1629 Freden i Lübeck

 

STILLESTÅNDET I ALTMARK - DEN SVENSKA PROVINSEN LIVLAND - Den 16 september 1629 avslutades Andra Polska krigetKriget slutade med en stor seger till svenskarna. Polen förlorade nu norra Livland inklusive Riga och flera Östersjöstäder i Preussen till Sverige. Nu var släkten Stahl medborgare i den svenska provinsen Livland. Med andra ord kommer vi den 16 september 2029 ha bott i Sverige i 400 år.    

 

30-ÅRIGA KRIGET - MATTIAS JR OCH JOHAN JR  - SOLDATER I SVENSKA ARMÉN. Till en början verkar det inte som Sverige kommer ge sig in i kriget men Sverige har lånat pengar utomlands med lov om att skicka trupper till Tyskland. 26 juni 1630 träder Sverige in i 30-åriga krigetI juni 1630 landsteg kungen i norra Tyskland med en 14.000 man stark arme. Mattias och Johans söner Mattias jr och Johan jr stred som soldater i svenska armén som var stationerade i norra Tyskland under 30-åriga kriget. De finns noterade i rullorna över svenska soldater i svenska armén som finns i det svenska riksarkivet i Stockholm.

  

1 juli 1630 är Mattias son Mattias jr inskriven vid universitet i Köningsberg och läser juridik. 

 

POLENS KUNG SIGISMUND III DÖR 1632 OCH EFTERTRÄDS AV WLADYSLAW IV WAZA

 

Mattias jr stod den 31 januari 1635 inför rätta anklagad för mord. Domen blev att han handlat i nödvärn. .jr nämns även i Burgerbuch III. "Niehausen, F 34. 12. 6, ihm war am 11. 25 auf einer Hochzeit von Matthias Stael, Sohn des gleichnamigen BM., ein Leuchter an den Kopf geworfen worden."   

Översättning; Matthias Stael, son till borgmästaren med samma namn kastade på ett bröllop den 12.6 1634 en ljusstake i huvudet på Niehausen. 

 

Måste ha känts som pengarna i sjön efter att ha betalat en dyr juridikutbildning åt sonen.

  

MATTIAS FRU NR 2 - MARGARETHA STACKELBERG.  Margatehta var dotter till det öländska lantrådet Johan Stackelberg till herrgården Jöör i Valjalasocken på Ösel och Magdalena född Claësdotter-Tövis. Johan Stackelberg är kusin till den kände Peter Stackelberg. Jag har inte hittat någon uppgift om när Mattias och Margaretha gifte sig. 

 

JOHAN -  Johan föddes 1636. Johan gifte sig 3 gånger och skapade Narva-Svenska linje.

 

SLAGET VID LUTZEN -  Den 6 JUNI 1636 dog Gustav II Adolf i slaget vid Lützen. Eftersom hans dotter är omyndig tillsätts en förmyndarregering.

 

GODSREVISION IGEN 1638

 

MATTIAS LANDVOGT 1639.

 

1639 - Hans I son Hans II mehrfacht vertreter d. Pernau råd i land.. med grevinnan Thurn. (rådsprotokoll 1639-1644). Pantherre till Paixt, rittaver u. Körsen (Stackelberg s. ...)  1663 14 oktober fick han på nytt visa upp faderns pantbrev från 1619. 

 

1643 - anföll Sverige Danmark.

 

BORGMÄSTARE MATTIAS SR - Den 4 mars 1645 utsågs Mattias till borgmästare i Pernau. Trots att Livland vid den här tiden hörde till det svenska riket hade Sverige totalt misslyckats i sina försök att försvenska landet. Mattias och hans landsmän vägrade lära sig svenska. 

 

1645 övertar tsarkronan av Aleksej av Ryssland.

 

WESTFALISKA FREDEN 14 OKTOBER 1648 slutar 30-åriga kriget -  Westfaliska freden.  Det gick bra för Sverige vid  fredsförhandlingarna. Nu fick Sverige Pommern, Lübeck, Wismar, Bremen och Verden i norra Tyskland.  

 

MATTIAS SR DOG 25 JULI 1649 - Enligt Pernaus Gildes mötesanteckningar dog Mattias 25 juli 1649. Mattias hade fått sju söner i sitt första äktenskap. Två av dem Mattias jr och Peter var döda. De söner från hans första äktenskap som fick dela på arvet var Bernhard, Richard, Hildebrand, Wilhelm och Jacob. I sitt andra äktenskap hade Mattias vad som är känt flera barn men det är bara ett som man vet namnet på. Johan var då hans pappa dog 13 år.

 

Jacob  som vid den här tiden var 21 år hade studerat matematik och mekanik och fick 1649 ett tre-årigt stipendie. 

 

Av Mattias åtta söner: Matthias, Peter, Bernhard, Richard, Hildbrand Wilhelm, Jacob och Johan. Det är bara Jacob och Johans söner som skaffade familj och kunde starta linjer. Jacob startade två linjer Jegelecht linjen och svenska friherrliga ätten nr 155. Johans son Mattias Gustaf  är stamfar för den Ingermanländsk-svenska linjen.  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

  

Hans egendom

  

 

anna stahl

 förkortningar burgerbuch

 

 

anna stahl make nr 2

 Burgerbüch I

_____________________

  

Mattias Stahl (ca 1570/1575 - 25 juli 1649)

Mattias is the founder of the family Stael von Holstein Estonian- swedish line. Mattias and his brother Hans are living in Pernau. The city is at that time controlled by the polish king and in the middle of a war between Polen and Sweden. 

 

Sigismund III king of Polen 1587-1632 and of Sweden 1592-1599 

 

Second Polish-war

 

The two countries both want control over Livonia and especial the city Pernau that was controlled by Polen. Sigismund III had a long time been king both in Sweden and Polen but that was going to change. Being king in both Polen and Sweden was hard. Sigismund had to spend time in both Polen and Sweden. During the time he was in Polen he let Duke Karl rule Sweden. Duke Karl like to ruel and forced together vid Rikets ständer Sigismund to abdicate the throne to him in 1595 but it took to 1604 before he was king official.   

 

Pernau was attacked by the swedish army under the comand of duke Karl on the 17th of september 1600. Polen gave in on the 17th of october. During the period, he and the Swedish privy council ruled in Sigismund's name while he stayed in Poland. After various preliminaries, the Rikets ständer forced Sigismund to abdicate the throne to Charles IX in 1595.

 

RATS PROTOCOLL IN PERNAU 

  

In 1602 Mattias and his brother Hans is mentioned in the rats protocoll in Pernau.  

 

"1602 Februar 22. Pernau. Rathsprot. Der Erfahme Matthias Staal wurde gefragt. ab Franß von Dörren verfchienen Herbft von feinem Bruder Hans ... verfchienen Herbft Franh von Darren  berkaufft Sieben Schiffen'. und 41/. Lhsää. Drhbandt, 43. 1618 September 27. Pernau.  Bürgerbuch. ... Matthias und Hans Stael 1619.  

 

Mattias was now a merchant in Pernau. In Sweden duke Karl was now king Karl IX. From 1617 he was alderman in Pernau. Mattias later became a member of the city council in In 1621 Livonia was conquered from Polen by Sweden and Pernau became a  part of the Swedish empire. Mattias joined the Swedish army where he was appointed lieutenant.

 

 

As a member of the council he went to Stockholm and spoke to the swedish king when Pernau 1621 wanted to have cityprivilegies. 

 

The Vasa ship capsized and sank in Stockholm 1628.

 

Mattias son that also was called Mattias studied att the university in Rostock and in Köningsberg 1630. I do not know what he studied in Rockstock but in Köningsberg he studied law. 

 

Matthias was married 2 times. The first time to Elisabeth Hartwich, to Terwerden who was the daughter of Berend Hartwich. Elisabeth died and Mattias got married to Margaretha von Stackelberg  - Göör in the Wolde parish in SaaremaaShe was the daughter of the county  Council John Stackelberg of Göör and Barbro Stjernfelt (171). They got a son called Johan II in 1636. 1645 Mattias was elected mayor of the city Pernau. Matthias died on 25 July 1649. He got eight children: Mattias, Peter, Bernhard, Rikard, Hildebrand, Wilhelm, Jacob, Johan. They were all soldiers in the swedish army.

 

Hans Stahl - In 1619 he was given the Staëlenhof estate as a pant for 3.730 taler. On the 23 of July he was given the stadsfästelsebrev for the estate Staëlenhof and Tammist from the swedish king  Gustaf II Adolfs because of his military duty in the swedish army. He was married to Magdalena Hertwich (Elisabeths sister) Hans is said to have died in prison in 1622. Hans got from what is known one son: Johan. (16XX-1688). Johan was a soldier in the swedish army.  

 

Testamente större korr

 Mattias testamente undertecknat av hans son Jakob Staël von Holstein

Mattias last will signed by his son Jakob Staël von Holstein 

   

Källa för dödsdatum: von Bunge, Friedrich: Das Inland: Eine Wochenschrift für de T. agesgeschichte Liv-, Esth ..., Volym 27

 

Källor och Länkar: 

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volum 4 tabell 3  

 

Bebre, V. 2002. Leather goods in everyday life in Riga in the 16th–18th century. – Vana Tallinn XIII (XVII). Tallinn, 88–95.

 

Elgenstierna, Gustaf: De introducerades adels ättartavlor, 1932 

 

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein

 

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein 

 

 

 

Hagemeister, Heinrich von : Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livland, volym 2 page 148, 160

 

Harding, Tobias: "Äran och hjältarnas språk? Det politiska försvaret av svenska språket från 1500-talet och framåt", Nordisk kulturpolitisk tidskrift volym 12, No 1 2009 pp 44-70

 

Kluge, Franz: Beiträge zur kunde Est-, Liv- und Kurlands, 1869 volym 6-7 

 

Laakmann, Herman. 1930. Das Erbebuch von Neu Pernau 1543. – Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau. Neuter Band 1926–1929. Pernau, 24–120. 

 

Lakmann, Herman: Abhandlungen dea Instituts für wissenschaftliche Heimatforschung an der Livländiscen Gemeinnützigen u. ökonomischen sozietät (Gegr. 1792). band 1 1615- 1797. Publicerad i Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft del 11 (1936) sid 5  

 

Lakmann, Karl Heinrich Das Revisionsbuch wegen dess Hauses Pernow" Anno 1624  sid 214-39 

 

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden / sid 385 (1909-1916)

 

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) s. 444 

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444.

 

Siewert, FransGeschichte und urkunden der Rigafahrer in Lübeck im 16. und 17. jahrhundert, Pass & Garleb,1897 sid 68 finns på nätet 

 

 

Stackelberg, Otto Magnus. (1929)Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft band 1 Estland, Görlitz, Reval 

 

Tillgänglig på Internet:

 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000600/images/

 

 

 

Stackelberg, Otto Magnus. (1930) Genealogische handbuch der baltischen ritterschaft teil 2 och 3 Estland, Görlitz Reval. 

 

Tillgänglig på Internet:

 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000601/images/

 

Ungern-Sternberg, Paul von: Beitreige zur kunde Est-, Liv- und Kurland. Herausgegeben von der Estniske Litterärische gesellschaft in Reval, band VIII häfte 1 u 2 revision 1586 befragen 1586. sid 77

 

Ungern-Sternberg, Paul von: Materialien zur gütergeschichte jeroens für die ältere schwedische zeit bis zur abfassung der ältesten uns erhaltenen munster. Und rossdienstrollen Estlands   

 

Tranér, Gustaf: Kung Karl IX fälttåg i Livland år 1601, Stockholm, 1872 

Die äldste swedishe lantrevision in Livland 1601

 

 

Släkthemsida: 

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Släkten Stackelbergs hemsida

 

Länkar:

Stilleståndet i Altmark 

Battle of Kircholm 1605 - One of the greatest military victories of Polish-Lithuanian Commonwealth  

Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands , Volym 16 sid 120 

Information om Mattias Staël - han byggde staden Netz (Nätsi) som ligger i Pärnau län 28 km

nordväst om Pernau. Källa:. Rev 1624 sid 30 

Familjen Stackelberghs gods Piddula, Abija 

Svenska Tidskrift;  by Gösta Bagge and Erik Fahlbeck: 20. årgången 1930

von Vegesack

Jacob Gottbergs stambok 1591 - 1613 artikel i personhistorisk tidskrift  by Gösta Bagge and Erik Fahlbeck: 20.årgången 1930

Tjugofemårskriget mot Ryssland 1570 - 1595

Slaget vid Kirscholm 

1Sitzungsberichte der Alter... 

2Sitzungberrichte der Altertum forschenden gesellschaft zu Pernau. 

Vunk, Aldur; Pärnu päev - mis ja milleks? Pärnu postimes 19 mars 2011 

 

 

Grosse gillet i Pernau var st Marien - Magdalena Gilde. Det finns en vapensköld i st Nicolaische

kirsche i Pernau. 

Johan Stackelberg av Jöör föddes omkring 1580 och var son till Peter Stackelberg och Anna von

 Buxhoeveden.  

Staden Pärnau (obs på ryska)

Belägringen av Riga (på tyska)

Wisma 1653 En kunglig svensk tribunal inrättas med en beslutsfattande instans för samtliga

svenska besittningar i Tyskland. Wismar blir Europas största fästning med 18 bastioner, nio

raveliner (ett slags befästningsverk), två citadeller (skyddar en stad eller en del av ett slott)

och 700 kanoner. På ön Walfisch byggs ett fort att skydda inloppet till staden.

 

Niez

sid 214

 

 

 

 

Sid 226

 

 

 

pRIVATGODS

 

Privatgods 

  

von Hagemeister, Heinric; Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands, Volume 1

sid 201

 

Am 17. Dezember 1425 bürgte Dorpat für seinen Rh. Hartwich Cothusen, dem Oldendorp Tuch

beschlagnahmen ließ, weil er ungewogen Salz aus Reval gebracht hatte.

 

Segevrit, Segefrit Hartwich, Hartwych {1892,22r,31r} 1: Am Fastnachtsabend (21. Februar)

1452 wurde Hartwych Segefrit Bruder der Tafelgilde. 2: Zu Ostern (14. April) 1465 wurde das

Totengedächtnis für Herrn Hartwich Segevrit begangen. 3: Er war ein Sohn des gleichnamigen

Rigischen Rh. von 1412 bis 1443. 4: Sein Vater kam am 28. April 1442 mit der Äbtissin und

dem Konvent des St.Maria-Magdalenen-Klosters zu Riga überein, daß der Konvent nach dem

Tode seines Sohnes seine Vikarie in der Klosterkirche auch an zwei Priester vergeben dürfte, die

bereits anderwärtig belehnt wären. Im Jahre 1460 war er Vormund einer Vikarie. 6: 1460

bekam er von den Rigischen Kämmerern 225 Mk. rig. für seine Reise nach Pleskau. Nach

BÖTHFÜHR war er 1459, 1460 und 1462 Rh. zu Riga. 8: LivUB I.9, Nr.844; HR II.4, Nr.757;

BÖTHFÜHR, S.93, 107f.

 

* von Gardenburch, Friedrich Konrad Livländiske Jahrbucher; del 2, Riga 1781

sid 516 file:///C:/Users/media/Downloads/gadebusch_livlandische_2_2.pdf 

 

Källa: von Hagemeister, Heinrich: Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livland, volym

 

2 sid 148, 160. 160218 

 

Stackelberg

 

 

Rogberg, Carl (1859).Konung Carl den niondes fälttåg i Lifland år 1600 och förberedelserna dertill. Akademisk afjhandling, som ... till offentlig granskning framställes af Carl Rogberg ... å Gustavianska lärosalen d. 24 maj 1859 p.v.t.f.m.. Diss. Uppsala : Uppsala universitet 1859