Birger Staël von Holstein 19 april 1904

Farfar Birger

 

Birger Axel Robert Staël von Holstein föddes den 19 april 1904 på godset Vapnö i Hallands

län. Han avlade 1924 examen vid internatskolan Lundsberg i Värmland. Därefter studerade han'

i Stockholm vid Handelshögskolan och tog utexaminerades som civilekonom 1928. Mellan åren 

1929-1930 arbetade Birger vid Astra i Södertälje. Från 1931 och fram till 1935 tjänstgjorde han

som godsförvaltare vid Vapnö godsförvaltning Birger var mellan ären 1935 och fram till 1939

ordensmedlem i W-sex. 

 

 

Birger var innehavare av Vapnö grustäckt. 1939 ombildades företaget till aktiebolag och fram till

sin död var farfar disponent på AB  Halmstad  Murbruksfabrik. Birger var revisor i Byggnads-

nämndsförbundet i  Malmö och medlem i  Grus och makadamföreningen i Malmö. Birger fick

utmärkelsen SLKSM.  Birger gifte sig 1932 med Marja Öjermark-  Ehrenborg. Marja  var dotter

till Göran (Georg) Ehrenborg* och Vega Olivia Ehrenborg född Thulin**. Hon föddes i Wilken-

burg,  Pittsburg,  Pennsylvania men växte upp i Västerås hos familjen jermark. Birger och Marja

fick tre barn Bogislaus (Boggie) 11 december 1933, Georg den 9 mars 1937 och Christina 2

september 1939. Birger dog 1970.

 

Farmor Marja

                                          

 

 

Stålsberg

Villa Stålsberg 

 

Bilden är tagen någon gång på1960-talet. Byggnaden hade tidigare använts som bostad til

guvenanten på Vapnö. När min farmor och farfar gifte sig började de bygga om Stålsberg och

anlägga en trädgård med tillhörande fruktträdgård samt tennisbana. Jag, mamma, pappa och

min bror Joachim bodde där fram till 1972 då vi flyttade till Söndrum. 

 

Halmstad Murbruksfabrik

                      Halmstad murbruksfabrik AB - Staëlbetong AB

 

Företaget startades av Birger som drev det fram till sin död. På 1950-talet började sönerna

Boggie och Georg arbeta i företaget.. 

 

 

Birger Robert Axel Staël von Holstein was born April 19, 1904 at the Manor Vapnö in

Halland.  He graduated 1924 from the boarding school Lundsberg in Värmland. He studied at

the Stockholm School of Economics and graduated with an MSc in 1928 in Stockholm. Between

1929-1930 Birger worked at Astra in Södertälje. Between 1931 and 1935 he surved as freight

manager at Vapnö. Birger was between 1935-1939 holders of firm Vapnö gravel covered.

In 1939 he transformed the  company into a limited company called Halmstad Murbruksfabrik.

Birger was member of the union building committee in Malmö and was also a member of Gravel

and crushed rockclub in Malmo. He was a member of the W-six. In 1932 he got married to

Marja-Öjermark Ehrenborg. Marja was the daughter of George (George) * Ehrenborg and Olivia

Vega  Ehrenborg born Thulin **. She was born in Wilkes Burg, Pittsburg, Pennsylvania but grew

up in Västerås. Birger and Marja got three children: Bogislaus (Boggie) on 11 December 1933,

Georg on March 9, 1937 and on Christina on the 2 September 1939. Birger died 1970.

 

 

mamma och pappa

 My mother Gunilla and father Boggie 1960 at Stålsberg

 

 

Christina och Claes förlovningsbild

                      

 

My aunt Christina och  her husband Claës Kalling 1960 at Stålsberg

 

Georg och Monas förlovningsbild


 My uncle Georg och his wife Mona

 

 

Källor:

Muntliga källor

Hallandsposten 14 april 1954 

Vem är vem - Skåne Halland Blekinge, red. Åke Davidsson, 1966 sid 770 

Svenska adelns ättartavlor

Prästbevis från 11 december 1924  

Adelskalendern 1923 

 

Länk: Släkten Ehrenborgs hemsida

 

 

* Göran "Georg" Ehrenborg föddes den: 4 juni 1880 på Båarp. Han utvandrade till USA med

fartyget Saxonia och anlände till Ellis Island den 4 februari 1903. Georg arbetade som chefs-

ingenjör för södra distriktet, San Antonio, Texas USA hos Manufactures Appraisal Co Philadelphia

konsulterande ingenjör i Gulfport , Miss, USA. Georg ligger begravd på GreenwoodCementry **

Vega Oliva Thulin var född 3 april 1883 i Undenäs och hade utvandrat till USA den 9 september

1898 för att arbeta som tjänsteflicka. Hon reste med fartyget Campania och landsteg i New york

24 augusti 1898. Vega Olivia gifte sig 1903 med Georg Ehrenborg i Wilkenburg i USA.