Otto Wilhelm  Staël von Holstein (28 juni 1668 - 27 april 1730)

 

Otto Wilhelm Otto WilhelmOtto WilhelmOtto Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Wilhelm Staël von Holstein - Friherrliga ätten n:r 155.

Otto Wilhelm föddes  28 juni 1668 i Estland. och dog 1673.  Han utnämndes till

friherre 28 juni 1719 och introducerades samma år. 

 

Otto Wilhelm började sin militära karriär som volontär vid livgardet 1684. Han

avancerade till fänrik vid Västerbottens regemente 1687 och till löjtnant 1689.

Därefter gick han fransk tjänst 1690-1693. Under sin tid utomlands var han med

om mycket: fälttåget i Brabant 1690 1690. belägringen av Mons, träffningen vid 

Leusse 1691 belägringen av Namur och Charleroi. Bataljen vid Stenkircken, över-

gången vid Dünaströmmen och slaget där 1701.  Otto Wilhelm utnämndes till 

generaladjutant 1700. Han bevistade 1701 övergången av Düna. Han befordrades

1704  till överstelöjtnant och kommendant för holsteinska infanterie.och då han 

av änkehertiginnan av Holstein flera gånger sändes med brev till Karl XII, kom

han att delta i några av dennes krigsföretag, som belägringen av Thorn, tåget till

Sachsen med mera. År 1709-11 var han som chef för ett  holsteinskt infanteri-

regemente med i Spanska tronföljdskriget och blev 1712, vid sin hemkomst till

Sverige överste för adelsfanan. Han utnämndes till generalmajor och överste för

 Halländska regementet 1717 och upphöjdes friherrligt stånd 1719. Otto Wilhelm

dog 27 april 1730 i Stockholm.

 

 

Barn:

Carl Jakob, född 1717. Överste. Död 1775.


Sofia Margareta, född 1718-01-31, död s. å. 8/2.


Fredrik, född 1719-05-01. Student i Lund1 1731-10-14. Volontär vid livgardet 1733. Furir därst.

s. å. 23/1. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1734. Löjtnant därst. s. å. Fänrik vid

svenska livgardet 1740-07-10. Löjtnant 1743-09-28. Död ogift 1746-04-26 och begraven s. å.

30/4 i Jakobs förs, Stockholm. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén s. å.


Otto Vilhelm, född 1721-11-09, död 1722-06-11.


Vilhelmina, född 1724-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm och begraven s. å. 25/9 i

Riddarholmskyrkan. Gift 1745-08-28 med riksrådet Joakim Beck-Friis, friherre och greve

Beck-Friis, född 1722, död 1797.


Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, död

där 1729-11-04 och begraven s. å. 8/11 i Halmstads kyrka


Hedvig Elisabet, född 1727-01-17, död ogift 1787-07-00 i Stockholm.
 
F 155.jpg

 

Länk:

Grafsnäs slott