OTTO Wilhelm  Staël von Holstein

(28 juni 1668 - 27 april 1730)

 

Otto Wilhelm Otto WilhelmOtto WilhelmOtto Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Wilhelm Staël von Holstein - Friherrliga ätten n:r 155. 

 

Otto Wilhelm var son till Johan och Christina (Möller). Han föddes 28 juni 1668 i Estland och dog 27 april 1730 i Stockholm. 

 

MILITÄRA KARRIÄR - Otto började sin militära karriär som volontär vid livgardet 1684. Han avancerade till fänrik vid Västerbottens regemente 1687 och till löjtnant vid samma regemente 1689. 

 

FRANSK TJÄNST - Därefter gick Otto i fransk tjänst 1690-1693. Under sin tid utomlands var han med om mycket: fälttåget i Brabant 1690, belägringen av Mons, träffningen vid Leusse 1691, belägringen av Namur och Charleroi, bataljen vid Stenkircken. 

 

GENERALADJUTANT 1700 - Otto utnämndes 1700 till generaladjutant.

 

NORDISKA KRIGETHan bevistade under nordiska kriget 1701 övergången av Düna och slaget där. Otto befordrades 1704 till överstelöjtnant och kommendant för holsteinska infanteriet. Under de efterföljande åren sändes han flera gånger av av änkehertiginnan av Holstein att rida med brev till Karl XII. Han deltog i flera av dennes krigsföretag, som belägringen av Thorn och tåget till Sachsen.

 

SPANSKA TRONFÖLJDSKRIGET 1709-1711 var Otto i egenskap av chef för ett  holsteinskt infanteriregemente med i det Spanska tronföljdskriget

 

FORTSÄTTNING - NORDISKA KRIGET - När han 1712, kom tillbaks till Sverige utsågs han till överste för adelsfanan.

 

ÄKTENSKAP - Han gifte sig 20/1 1713 med hovfröken grevinnan Christina Catharina (född Lewenhaupt). Hon dog 1714 i barnsäng.

 

1713 köpte han Grafnäs slott.

 

1716 gifte sig Otto med friherrinnan Elisabeth Stuart. 

 

Otto utnämndes till generalmajor och överste för Halländska regementet 1717. 

 

FRIHERRE 28 JUNI 1719 - Han utnämndes till friherre 28 juni 1719 och introducerades vid riddarhuset samma år.  Otto och hans andra fru Elisabeth fick sju barn.

  

BARN:

Carl Jakob, född 1717. Överste. Död 1775.


Sofia Margareta, född 1718-01-31, död s. å. 8/2.


Fredrik, född 1719-05-01. Student i Lund 1731-10-14. Volontär vid livgardet 1733. Furir därst. s. å. 23/1. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1734. Löjtnant därst. s. å. Fänrik vid svenska livgardet 1740-07-10. Löjtnant 1743-09-28. Död ogift 1746-04-26 och begraven s. å. 30/4 i Jakobs församling i Stockholm. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén s. å.


Otto Vilhelm, född 1721-11-09, död 1722-06-11.


Vilhelmina, född 1724-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm och begraven s. å. 25/9 i Riddarholmskyrkan. Gifte sig 1745-08-28 med riksrådet Joakim Beck-Friis, friherre och greve Beck-Friis, född 1722, död 1797.


Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, död där 1729-11-04 och begraven s. å. 8/11 i Halmstads kyrka. 


Hedvig Elisabet, född 1727-01-17, dog ogift 1787-07-00 i Stockholm.
 
F 155.jpg

 

Länk:

Grafsnäs slott