OTTO Wilhelm  Staël von Holstein

(28 juni 1668 - 27 april 1730)

 

Otto Wilhelm Otto WilhelmOtto WilhelmOtto Wilhelm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto Wilhelm Staël von Holstein - Friherrliga ätten n:r 155. 

 

Otto Wilhelm var son till Johan och Christina (Möller). Han föddes 28 juni 1668 i Estland och dog 27 april 1730 i Stockholm. Han var då 62 år.

 

MILITÄRA KARRIÄR - Otto började sin militära karriär som volontär vid Livgardet 1684. Han var då 14/15 år.

Han avancerade till fänrik vid VÄSTERBOTTENS REGEMENTE  29 april 1687 och till löjtnant vid samma regemente 1688. 

 

GICK I FRANSK TJÄNST 1690 - BEVISTADE KAMPANJEN I BRABANT; KAPTEN RÉFORMÉ VID ZURAUBENS INFANTERIREGEMENTE 1692.

 

AVSKED UR FRANSK TJÄNST 1693

 

HOLLAND - KAPTEN VID JACOB JOHAN HASTFEHRS SVENSKA INFANTERIREGEMENTE I HOLLAND 1694. I samma regemente fanns Johan Brask (Han som den 6 mars 1700 kom att meddela Karl XII att sachiska trupper angripit svenska Livland en månad tidigare. Han hade ridit runt Bottniska viken och hittat kungen på björnjakt i Kungsör. (Wikipedia Johan Brask). Detta bör ha varit under tredje fransk-nederländska kriget (1684-1697) 

 

1694 1694/12 - I VÄSTERBOTTEN REGEMENTE fanns 26-årige OTTO WILHELM STAËL VON HOLSTEIN  Han tillhörde även han Livkompaniet. Han hade avancerat 19 februari 1694. (Arméns rullor i Riksarkivet) 

 

KAPTEN VID OXENSTIERNAS SVENSKA INFANTERIREGEMENTE I HOLLAND 1695 Man kan undrar varför han åkte tillbaka till Holland. Det fransk-nederländska kriget pågick fortfarande.

 

KAPTEN VID VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 1696 - Västerbottens regemente omfattade vid den här tiden både Norrbotten och Västerbotten. 

 

STORA NORDISKA KRIGET 11 FEBRUARI 1700-30 AUGUSTI 1721

 

GENERALADJUTANT 23 JULI 1700. När kriget började var han 32 år.

 

Under stora nordiska kriget deltog han 9 JULI 1701 vid ÖVERGÅNGEN VID DÜNA och SLAGET VID DÜNA 19 JULI 1701. kapten Otto Wilhelm tillörde Västerbottens regemente som leddes av överste von Fersen och så är beskriver Sven Petter Bexel detta

"Överste von Fersen "Kommenderade med mycken tapperhet Västerbottens regemente 1701 den 9 juli i descenten över Dünaströmmen och slaget därstädes samt 1702 den 9 juli uti slaget vid Clissov." (Sven Petter Bexell s. 157-158) Som du ser ovan beskrev Nils Posse det som "den lyckeliga decenten över Dynen wid Kobron blev conjungerat." (s. 443)

 

Under de efterföljande åren sändes han flera gånger av av änkehertiginnan av Holstein att rida med brev till Karl XII. NOT!!!

 

och tåget till Sachsen. NÄR???

 

ÖVERSTELÖJTNANT AV HOLSTEINSKA GARDE OKTOBER 1701

 

KARL XII BREV TILL SIN SYSTER I DECEMBER 1702 - Brevet är skrivet i trakten av Sendomir i december 1702 och börjar enligt följande; "Vid denna lägenhet, att Stahlen nu reser härifrån igen, så har jag intet kunnat underlåta med mindre än att göra min underdånigaste uppvaktning och där hos bedja min hjärtas syster ville intet onådigt upptaga, att jag nu på en tid åter utav allle handa tillfällen blivit förhindrat så att jag inte kunnat uppvakta med min ringa skrivelse." Stahlen han nämner är Otto Wilhelm. Han tjänstgjorde som överstelöjtnant vid hertigen av Holstein-Gottorps garde och var utsänd av änkedrottningen med brev till Karl XII som han träffade i trakten av Sendomir. (Konung Karl XII:s egenhändiga bref  samlade och utgivna av Ernst Carlson s. 58)

 

BELÄGRINGEN AV THORN  26 MAJ-14 OKTOBER 1703

 

ÖVERSTELÖJTNANT VID HOLSTEINSKA ARTILLERIREGEMENTET 1704

 

ÖVERSTELÖJTNANT VID 1708

 

ÖVERSTE DÄRST.

 

OTTO WILHELM STAEL VON HOLSTEIN VAR 1709-1711 CHEF FÖR ETT HOLSTEINSKT INFANTERIREGEMENTE OCH DELTOG I DET SPANSKA TRONFÖLJDSKRIGET - Otto var i egenskap av chef för det  holsteinskt infanteriregemente med i det SPANSKA TRONFÖLJDSKRIGET.

 

ÖVERSTE VID SVENSKA ADELSFANAN 16 APRIL 1712 1712 - 1717 Adelsfanan - Otto Wilhelm - förbandschef (Mankell, Julius. Anteckningar rörande finska arméns och Finlands krigshistoria. Särskilt med afseende på krigen emellan Sverige och Ryssland 1788-1790 samt 1808-1809/ del 1 -" Finska indelta regementers chefer" s. 527). 

 

GIFTE SIG 20/1 1713 CHRISTINA CATHARINA (LEWENHAUPT) (F. 1674 D. 1714 I BARNSÄNG)- Han köpte samma år Grafnäs slott. 

 

GIFTE 1716 ELISABETH STUART (döpt 1691 17 septemner i sthlm. - Elisabeth var dotter till friherre Carl Magnus Stuart och Margareta Funch. (Elgenstierna VII s. 794)

 

GENERALMAJOR AV INFANTERIET DECEMBER 1717

 

Otto utnämndes till generalmajor och överste för Halländska regementet 1717. Han deltog i det andra fälttåget till Norge 1718.

 

30 NOVEMBER 1718 - KARL XII DÖR VID FREDRIKSTENS FÄSTNING I NORGE   

 

KRIGSRÅDET I TISTEDALEN I NORGE 1 DECEMBER 1718 - "Vid det här rådet skulle den svenska arméns närmaste framtid avgöras. Förutom Gabriel von Seth och Fredrik von Essen närvarade hertig Karl Fredrik av Holstein, generalerna och fältmarskalkerna Carl Gustaf Mörner och hans namne Rehnskiöld, generalerna Carl Gustaf  Dücker och Carl Gustaf Örnstedt, generallöjtnanterna Carl Adam Stackelberg, Hans Otto Albedyhl och Casimir Cripin, generalmajorerna Johan Reinhold Trautvetter, Gabriel Ribbing, Wilhelm Bennett, Georg Wilhelm Fleetwood, Otto Wilhelm Staël von Holstein och Sven Lagerberg samt överste Michael Törnflycht. En stund in i mltet anlände ochså generalmajor Carl Cronstedt. Den svenska militära eliten var nu samlad i ett och samma rum för första gången utan Karl XII som överste krigsherre."  ( Karl XII död; gåtans lösning s. ).

 

 

FRIHERRE 28 JUNI 1719 - Han utnämndes till friherre 28 juni 1719 och introducerades vid riddarhuset samma år.  

 

EFTER KRIGET 

 

ÖVERSTE FÖR UPPLANDS INFANTERIREGEMENTE 1728

 

DOG 27 APRIL 1730 

  

BARN I ANDRA ÄKTENSKAPET:

Carl Jakob, f. 1717. Överste. D. 1775.


Sofia Margareta, född 1718-01-31, död s. å. 8/2.


Fredrik, född 1719-05-01. Student i Lund 1731-10-14. Volontär vid livgardet 1733. Furir därst. s. å. 23/1. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1734. Löjtnant därst. s. å. Fänrik vid svenska livgardet 1740-07-10. Löjtnant 1743-09-28. Död ogift 1746-04-26 och begraven s. å. 30/4 i Jakobs församling i Stockholm. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén s. å.


Otto Vilhelm, född 1721-11-09, död 1722-06-11.


Vilhelmina, född 1724-09-05, död 1786-09-22 i Stockholm och begraven s. å. 25/9 i Riddarholmskyrkan. Gifte sig 1745-08-28 med riksrådet Joakim Beck-Friis, friherre och greve Beck-Friis, född 1722, död 1797.


Anna Helena Juliana, född 1725-08-21 på Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län, död där 1729-11-04 och begraven s. å. 8/11 i Halmstads kyrka. 


Hedvig Elisabet, född 1727-01-17, dog ogift 1787-07-00 i Stockholm.


 
F 155.jpg

 

Länk:

Grafsnäs slott