FREDSÅREN 1680-1700

ÄNTLIGEN FRED MED ALLA SVERIGES FIENDER

POLEN (3 MAJ 1660) – Freden i Oliva 

RYSSLAND (21 juni 1661) – Freden i Kardis

DANMARK (26 SEPTEMBER 1679) Freden i Lund

 

Nu började fredsperioden som kom att vara fram till Stora nordiska kriget bröt ut 11 februari 1700. Fredsperioden började med en stor tragedi. Den 1 oktober 1679 sköts Jacob (f. 1628 d. 1/10 1679) till döds av sin svåger Gustaf von Mengden. Anna Sofia var då gravid med sonen Jakob Axel föddes 1680. (Elgenstierna VII s. 505).

1680 slutade Johan sin tjänst som fortifikationsinspektör vid artilleriet i Estland och Ingermanland. Samma år påbörjades den stora reduktionen.

1681 föddes Johan och Chistinas son Johan Gustaf (f. 1681 d. x). Under reduktionen fick de som ägde gods visa upp dokument som visade när och varför de ägde krongods. En av dem var kapten Hans/Johan som ägde herrgården Paixt.  Han tillhörde de lyckliga som fick behålla sin herrgård. (Hagemeister, Heinich s. 160). Löjtnant Friedrich suspenderades från sin tjänst inom fortifikationen i Pernau. Anledningen var att han anklagades för att ha "undersnillat arbetsmedel". Han ställdes inför krigsrätt men fanns oskyldig. (Munthe, Ludvig W:son (1902). Kungl. fortifikationens histora 3 s. 130).

Den 8 december 1682 dog Mattias och Hans/Johans bror Conrad (f. x d. 8/12 1682). (GHB Livland s. 563).

1683 föddes Christina och Johans sista barn. Carl Vilhelm. Mest troligt dog Christina i barnsäng.

I januari 1684 gifte sig överstelöjtnant vid artilleriet i Narva Johan i Narva med Helena von der Pahlen. 

14 december 1684 gifte sig Jacobs dotter Sofia Elisabeth i Reval med Reinhold von Berg (f. xxxx d. maj 1698). Johans fru Helena dog och han gifte sig med Anna Sofia (Fock) 1698. 

1684 tillhörde överstelöjtnant Johan Narva regementsstab (Krigsarkivet, arméns rullor 1684/14).

1688 gifte sig Barbara Gustaviana med Alexander Pereswetoff-Morath (f. xxxx d. augusti 1710)

27 december 1696 gifte sig kapten Mattias Gustaf med fröken Maria Margareta (von Bär) i Kvillinge socken i Östergötland. (Församlingsregistret). 

1696 - Otto Vilhelm (f. 28/6 1668 d. 27/4 1730) kapten vid Västerbottens regemente.

1697 - Löjtnant Christian - Västerbottens regemente. 

21 mars 1697 gifte sig Jacobs dotter Jacobina Juliana (f. 21/5 1675 d. 15/3 1721)  med generaladjutant Gotthard Henrik von Lantinghausen (f. xxx d. 28/10 1704).

14 december 1697 gifte sig Sofia Elisabet (f. 1664 d. efter 1708) med i Reval med löjtnaten vid Tiesenhausens infanteriregemente Hans Johan Gyllenlood.

1698 - gifte sig överstelöjtnant vid garnisonen i Narva Johan med Anna-Sofia (Fock).

1699 - slöts trippelalliansen mellan Ryssland, Polen och Danmark. 

 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.