VON LANTINGSHAUSEN - ADLIGA ÄTTEN NR 1860 

21 MARS 1697 gifte sig Jacobs dotter Jacobine Juliane (21/5 1675 – 15/3 1721) i Reval med Gotthard Heinrich von Lantingshausen. Släkten Lantingshausen hette från början Lanting och stamfadern för ätten Lantingshausen nr 1860 heter Heinrich Lanting.  

GENERATION 1 - RIDDARE HEINRICH LANTING - Släkten Lanting kom enligt tradition från Nederländerna och kom till Livland under relgionsförföljerserna i Nederländerna. Hans och hans fru Elisabeth (von Engelhausen) och deras son Heinrich bosatte sig i Reval.  

GENERATION II - BORGARE HEINRICH - utsågs till ålderman i stora gillet i Reval. Han var gift med Margareta (Anderson). 

GENERATION III BORGARE HEINRICH - tillhörde schwartzenhäupter. Han var gift med NN (Dücker) av huset Lodigfer och Elisabet (Holthusen).

GENERATION IV - ALBREKT, adlad von Lantingshausen. Han var löjtnant vid kavalleriet. Albrekt var gift med Kunigunda Elisabet (Strijk).

GENERATION V - GOTTHARD HEINRICH - var gift med Jakobina (Staël von Holstein). Han dog i Stora Nordiska kriget 28/10 1708 vid Punitz. De fick enligt Gustaf Elgenstierna två barn; Henrik Elisabet och Jakob Albrekt. (Elgenstierna, Gustaf Svenska adelns ättartavlor IV s. 511). 

 

On 21 MARCH 1697, Jacob's daughter Jacobine Juliane (21/5 1675 – 15/3 1721) married Gotthard Heinrich von Lantingshausen in Reval. The Lantingshausen family was originally called Lanting and the progenitor of the Lantingshausen family no. 1860 is called Heinrich Lanting.

GENERATION 1 - KNIGHT HEINRICH LANTING - According to tradition, the Lanting family came from the Netherlands and came to Livonia during the religious persecutors in the Netherlands. Hans and his wife Elisabeth (von Engelhausen) and their son Heinrich settled in Reval.

GENERATION II - BORGARE HEINRICH - was appointed elder in the large guild in Reval. He was married to Margareta (Anderson).

GENERATION III -  BORGARE HEINRICH - belonged to the schwartzenhäupter. He was married to NN (Dücker) of the house Lodigfer and Elisabet (Holthusen). GENERATION IV - ALBREKT, knighted von Lantingshausen. He was a lieutenant in the cavalry. Albrekt was married to Kunigunda Elisabet (Strijk).

GENERATION V - GOTTHARD HEINRICH - was married to Jakobina (Staël von Holstein). He died in the Great Nordic War 28/10 1708 at Punitz. According to Gustaf Elgenstierna, they  got two children; Henrik Elisabet and Jakob Albrekt.

 

KÄLLA; 
Elgenstierna, Gustaf Svenska adelns ättartávlor IV p. 511.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.