Abt Johan Staël von Holstein

Även om jag inte är direkt släkt med abt Johan har jag valt att ta med honom ändå. Jag har fått mig tillsänt en artikel "Johan Staël von Holstein, Abt von Hamborn (1487-1517) skriven av Ludger Horstkötter.  

 

FÖRÄLDRAR: Johan är som till Robert "den präktige) och Christine (född von Hardenberg). Han växte upp i borgen Hardenstein som låg mellan Bomern och Herbede grevskapet Berg. Johan hade flera bröder; Lutter, Neveling, Rabod (Robert), Heinrich. Han hade även en oäkta halvbror; Johan. Efter faderns död 1462 delades hans barn upp i flera linjer; Lutter  - Steinhausen, Neveling - fortsatte linjen Hardenstein, Rabod (Robert) - zu (Essen-) Heisingen. Den  fjärde brodern Heinrich blev soldat.  

 

ARVET EFTER ROBERT;  Johan eine livränta på 30 gulden årligen och hof Dahlhausen. 

 

ABT I KLOSTRET HAMBORN; Johan  inträde i klostret mellan 2 april och 1 juli 1462. Han avancerade till abt i klostet 1487 och slutade 1715. Han slutade alltså sin tjänst samma år som Martin Luther spikade upp sina teser på dörren och startade reformationen.

 

DÖD; Han dog 13 januari 1552. Han begravdes i ett gravkapell i Minoritenklostret i Duisburg. 

 

KLOSTRET I HAMBORN - Adelsmannen Gerhard von Hochstaden gav marken till ärkebiskopen av Köln. Man byggde ett kloster som invigdes den 1 maj 1170 av ärkebiskopen av Köln. Klostret störtade samman under krigsåren 1583-1587. På platsen byggdes det senare upp ett nytt kloster.

Källa; Abtei Hamborns hemsida