SLÄKTEN STAEL VON HOLSTEINS ESTNISK RYSKA LINJER 

Bröderna Mattias Georg Huset Kontz och Karl Gustav (Huset Samm) är stamfäder till de estnisk-  ryska linjerna av  släkten Staël  von Holstein.

 

GENERATION I - MATTIAS GEORG - (1769-1853) var gift med Katharina Dorothea född von  Bendendorff. Han ägde herrgården Hannijöögi, Jegeclecht och Saag.  

 

GENERATION II - BORIS BEREND (1810-1898). 

 

GENERATION III - ALEXANDER MATTHIAS  (1863-xxx). Alexander Matthias är född i Dresden. Alexander Mtthias ägde herrgården Samm i Estland.

 

GENERATION IV - KONSTANTIN BEREND ALEXANDER Reval 28 mars 1893- 4 september Dawish, England 4 september 1964 Han var gift med Sylvia Maria Gertrud grevinnan von der Recke-Volmerstein som är född i Dresden 3 april 1893. Hon är dotter till greve von der Recke-Volmerstein en kunglig saxisk kapten och Isabel  Wrigley från Irland. De flyttade 30 januari 1958 till England och bosatte sig i Cornwal. Constantin arbetade som "handyman" på Pollard Farm i Stratton. Hans fru var hemmafru. De ligger båda begravda på Powderham kyrkogården. Om de fick några barn vet jag inte.