SLÄKTEN STAEL VON HOLSTEINS ESTNISK- RYSKA LINJER 

Bröderna Mattias Georg och Karl Gustav är stamfäder till de estnisk-ryska linjerna av  släkten Staël  von Holstein. Anledningen är att Carl Gustavs son Johan Alexander änka 1869 förlänades rysk barontitel. 

 

GENERATION I - MATTIAS GEORG - (1769-1853) var gift med Katharina Dorothea född von  Bendendorff. Han ägde herrgården Hannijöögi, Jegeclecht och Saag som han sålde 1840. Därmed avslutades grenen. GRENEN SAMM.

 

GENERATION II - BEREND FABIAN (1810-1898). Rysk baron sedan 1869. Berend var intresserad av släktforskning och skrev med hjälp av arkivarier och släktingar om släkten Staël von Holstein i Livland, Ryssland och Sverige.

 

GENERATION III - ALEXANDER MATTHIAS  (1863-xxx). Alexander Matthias är född i Dresden. Alexander Matthias ägde herrgården Samm i Estland.

 

GENERATION IV - KONSTANTIN BEREND ALEXANDER Reval 28 mars 1893- 4 september Dawish, England 4 september 1964 Han var gift med Sylvia Maria Gertrud grevinnan von der Recke-Volmerstein som är född i Dresden 3 april 1893. Hon är dotter till greve von der Recke-Volmerstein en kunglig saxisk kapten och Isabel  Wrigley från Irland. De flyttade 30 januari 1958 till England och bosatte sig i Cornwal. Constantin arbetade som "handyman" på Pollard Farm i Stratton. Hans fru var hemmafru. De ligger båda begravda på Powderham kyrkogården. Om de fick några barn vet jag inte.