Möller, nr 454 

JOHANS FRU CHRISTINA MÖLLER 

GENERATION 1 - Arnt Möller. Han var född i Livland och gift med Anna Slatte.  

GENERATION 2 - Johan - När Livland blev en svensk provins 1621 anslöt sig Johan till den svenska arméen. Han var sedan 1620 gift med Catharina Stopia. Paret fick flera barn. De som är intressanta för min släktforskning är Arndt och Johan.     

GENERATION 3 - Arndt föddes 5/11 1621 i Riga. Han var gift två gånger. 1; Barbro Stiernfelt. 2; Meta Stake. Arndt dog 25/4 1692 på Utdala i Oppenby socken i Östergötland och ligger begravd i Dalhems kyrka.   

GENERATION 4; Christina (XXXX-1683). Hon gifte sig sig 1664 med överstelöjtnant Johan Staël von Holstein (1636-1704). Christina dog mest troligt i barnsäng.