Stora nordiska kriget 1700-1721

BAKGRUNDEN;

Den danske kungen Fredrik IV och den polske kungen August II utarbetade i början av hösten 1699 en plan på att anfalla Sverige. Planen var att August II i januari eller februari 1700 skulle anfalla Livland. Sedan skulle den danske kungen Fredrik IV och hans soldater anfalla Holstein-Gottorp. Även Ryssland var med på tåget. Den 20 augusti 1700 förklarade de Sverige krig. 

 

12 FEBRUARI 1700; LIVLAND

Livland - natten till den 12 februari 1700 anföll den polske kungen August II och hans soldater Livland.

 

Svenska trupper i de baltiska provinserna, februari 1700

Nedanstående lista är baserad på arméns mönsterrullor som finns arkiverade på det svenska riksarkivet. 

 

Det fanns 4,5 infanteri och 2 kavalleriregemente i den baltiska provinsen vid starten för kriget i februari 1700.

40 infanterikompanier (6.000 man) och 10 kavallerikompanier (1.000 man). Det Ingermanländska garnisonsregementet under Henning Horn bestod av 12 kompani. 11 i Narva och ett i Reval.

 

Livländska adelsfanan bestod i fredstid endast av fyra kompani. Estländska ryttarna - 

Livlandska Adelsfan in peacetime was of 4 coys only, Estlandska Rytters – 6. Rullors contain company commander’s names, colonels (överste) were also commanders of Leib-company (Lifkompaniet).

 

Riga, 20 coys

Guvernörsregementet i Riga, fältmarskalk Erik Dahlberg (8 coys): Lifkompaniet, överstelöjtnant Magnus von Helmersen, major Jakob Ranck, kapten Johan Herman von Brandt, Karl Gustaf Lilliestierna, Herman Fredrik von Beckern, Klas von Helmersen, Johan Hagerflycht.  

Garnisonsregementet i Riga, Erik Soop (sedan April - generallöjtnant Karl Gustaf Frolich) (8 coys): Lifkompaniet, överstelöjtnant Georg Johan Wrangel, major Karl Fredrik Coyet, kapten Arvid Johan Kaulbars, Gustaf Fredrik Engelhardt, Jakob Kaulbar, Ake Ulfsparre, Ludvig Snoilsky.

Nylands, överste Gottard Vilhelm von Budberg (4 coys): Lifkompaniet, major Ernst von Lode, kapten Johan Stael von Holstein, Johan Brask

Pernau, överste Erik Pistolekor (4 coys): Lifkompaniet, överstelöjtnant Gustaf von Schwengelm, kapten Magnus Gabriel Pistolekor, Karl Gustaf Leijonberg

Dorpat, överste Karl Gustaf Skytte (4 coys): Lifkompaniet, major Gustaf Wallenstadt, kaptens Barthold Meijercrantz, Magnus von Brömsen

Reval, a company under kapten Klas Jorgen Freiburg from Ingermanländska garnisonsregimente

Narva, ofverste Henning Rudolf Horn (11 coys of Ingermanländska garnisonsregimente): Lifkompaniet, överstelöjtnant Marten Hastesko, major Zakarias Franckenhjelm, kapten Gideon Probsting, Karl Filip von Funcken, Frans Evald Fock, Magnus Stjernstrale, Gustaf Morath, Hakan Ekstrom, Henrik Johan von Drelteln, Karl Stjernstrale.

Livlandske adelsfanan, överste Evald Johan von Vietinghoff (4 coys): Lifkompaniet, överstelöjtnant Fredrik Vilhelm von Tiesenhausen, ryttmästare Otto Johan von Rosen, Helmich Wrangel

Estländska värvade kavavalleriregimente, överste Magnus Johan von Tiesenhausen (6 coys): Lifkompaniet, ryttmästarna Reinhold Johan von Vietinghoff, Erik Johan Diederich, Kasimir Henrik von Glasenap, Georg Kristofer von Grabaus, Georg Reinhold von Tiesenhausen.

 

1700 - I Nylands infanteriregemente har major Jacob Johan ett eget regemente. I regementet finns löjtnant Jacob Staël von Holstein.

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00149  

 

NÄRKE OCH VÄRMLANDS TREMÄNNINGS INFANTERIREGEMENTE

6 MAJ 1701 FRÅN STOCKHOLM TILL RIGA I LIVLAND 29 JUNI 1701

NÄRKE OCH VÄRMLANDS TREMÄNNINGS INFANTERIREGEMENTE 25 APRIL 1701 - MATTIAS GUSTAF avancerade 25 APRIL 1701 till MAJOR vid NÄRKE-VÄRMLANDS TREMÄNNINGS INFANTERIREGEMENTE.1

Den 30 januari 1701 hade de utfärdats fullmakt för överstelöjtnant NILS POSSE att vara chef för Närke och Värmlands tremänningsregemente och det är tack vare hans journal som han förde mellan åren 1701-1702 som det är möjligt att följa regementets öde under de åren.

Närke-Värmlands regemente utskeppades i Stockholm den 6 MAJ 1701 med Reval i Estland som mål. De kom fram till Reval den 18 MAJ och blev kvar fram till den 8 JUNI 1701 då regementet fortsatte mot Pernau. Den 29 JUNI 1701 hade de nått fram till Riga i Livland och förlades där i läger utanför staden. De fortsatte sedan mot Kurland strax söder om Riga. 2

1 Elgenstierna, Gustaf (red.) (1932). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag, Gustaf: s. 507

2 Petre, Robert & Posse, Magnus Carl (red.) (1921). Karolinska krigares dagböcker. 1, Robert Petres och C. M. Posses dagböcker 1702-1709. Ny rev. uppl. Stockholm: Norstedt. s. 429 http://runeberg.org/karolikrig/10/0480.html

 

SEPTEMBER 1701 - I Nylands infanteriregemente har major Jacob Johan Staël von Holstein ett kompani. En av soldaterna i kompaniet är löjtnant Jacob Staël von Holstein

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/8 (1701), bildid: A0054488_00085 

 

FREDEN I WARZAWA - NOVEMBER 1705 - Fredsförhandlingarna mellan Sverige och Polen bekräftade freden i Olivia. Nu förband sig Polen att förena sig med Sverige i kampen mot Ryssland.

 

6 FEBRUARI 1709 - "Trots stark köld tågade kontingenten åstad. Skytte hade främst beordrat dess avsändande och förde själv befälet. Av garnisonen medtog han sitt eget regemente, till vars underhåll ju ett visst antal hakar i trakten av Libau och således i närheten av Samoiten avslagits. Rekryteringskontingenten utgjordes av rekryterna till general Lewenhaupt, överste Banér och överstelöjtnant Staels regementen. (Arfwidsson. Försvaret av Östersjöprovinserna 1703-1710. S. 130)

14 AUGUSTI 1709 - "Av de till förstärkning av Clodts trupper kommenderade blevo några dagar därefter Cruses kavallleriregementes rekryter och ryttare av livländska adelsfanan - tillsammans ungefär 200 man - marschfärdiga; de beräknades under natten till den 13 augusti hitta fram till Oley, beläget ungefär halvvägs mellan Riga och Mitau. Har blev de den 16 augusti mönstrade av överste Mellin och guvernemetskamreren Jaene, vilka samma dag, jämväl mönstrade de förut omtalade och omsider till avtåg färdiga infanteridetachementet, som då på sin marsch hunnt så långt som till Schultzen-Krug. Detta bestod av Lewenhaupts skånska, Per Brahes dito och Staels halländska rekryter samt de kvarblivna manskapet av Nerikes, Värmlands och Bergslagens infanteriregemente och utgjorde vid pass 1.300 man." (Arfwidsson. Försvaret av Östersjöprovinserna 1703-1710 s.157)      

Här kan du skriva en lite längre presentation om dig eller ditt företag till dina besökare som vill veta lite mer ingående om vad du gör.

Några tips på vägen:

  • Tänk på att inte skriva för mycket text på startsidan

  • Använd många bilder i texterna för att lätta upp innehållet. Klicka på "Infoga bild" när du redigerar texten

  • Lägg in och anpassa en bild på logoplatsen och välj en egen bakgrundsbild till hemsidan. Det gör du under "Anpassa"

På den här sidan har vi använt sidfunktionen "Text med en bild" som exempel, men du kan enkelt lägga till fler färdiga sidor med olika användningsområden och design när du är inloggad och redigerar din nya hemsida. Det gör du under "Sidor".

Hoppas att du gillar hemsidan och snabbt kommer igång och upptäcker hur kul det är. Är det något du undrar över så kika gärna i vår förträffliga manual eller maila vår trevliga kundtjänst på info@dinstudio.se så hjälper de dig.

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.