Adliga ätten Fock - Naturaliserad 30 augusti 1651, introducerad 1731. 1752, 1756, 1804; friherrliga 20 juli 1815. 

SLÄKTEN FOCK - De finns flera ättagrenar som är intressanta när man studerar släkten Staël von Holstein. Hans Herik Fock har skrivit en bok om släkten "Släkten Fock - personer och händelser under 450 år".

 

ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!!!!

 

TABELL 1 - GENERATION I - HANS/JOHAN FOCK (9 juli 1575-1640) och Helena Pröbsting (XXXX-1670). De fick fyra söner; Hans (1612-1653) TABELL 2, Mårten (1614-1691) (TABELL 6), Henrik (1616-1664) TABELL 24 och Gideon (1625-1710) (TABELL 71). De adlades av drottning Christina den 30 augusti 1651. Paret fick även en dotter Helena Margareta (1615-1695) (von Numers). (Fock, Henrik s. 21-29). Tjänte 16 år vid Metstakes regemnete; kapten där. för visad tapperhet vid Wesenberg; avsked fick av konung Carl IX Raustfer och Kolllota i förläning 1/2 1611. Lantråd i Estland. (Elgenstierna; s. 757).  

 

TABELL 6 - GENERATION II MÅRTEN FOCK (1614-1691) - Han gifte sig första gången i Narva 30 november 1653 i Narva med Gertruda Christina Knorring (XXXX-1660 i Narva). Paret fick sex barn; Döttrarna; Britta (1660-1705 i Finland), Christina Catharina, Kristina Gertrud (gifte sig med Hans Henrik Volmer Brummer (1609-1667) och Margaretha (von Becken). De fick två sönerna Frans Evald TABELL 7 (f. 1657 i Narva d.1738 Adelsnäs, Åtvidaberg), Hans Henrik (ca 1655- ? dog i Tyskland).

När Mårten fru Gertruda Christina (Knorring) dog 1660 döjde det inte länge innan han hittar en ny fru. Sannolikt i mitten av 1660-talet gifte han sig med Anna Dorothe (von Bock). De får 2 söner; Jurgen Henrik, Gideon TAB 21 (1668-1723) och  två döttrar Lucia (Knorring) och Anna Sofia (Staël von Holstein). (Fock, Henrik. Släkten Fock - personer och händelser under 450 år. s. 59-63). Anna Sofia dog 21 februari 1755 i Narva. (Elgenstierna II s. 758-759).

Mårten tjänstgjorde som adelsbursh vid Livgardet 1642, löjtnant vid Kronobergs regemente 1644, kaptenslöjtnant där 1647. Naturaliserad adel 1651, major vid fältmarskalk G. Horns regemente till häst 1655, major vid Frans von Knorrings, sedemera överste Wentzell Savolaks regemente 1657 och ännu 1666 överstelöjt vid Tavasta regemente 1673, överste och kommendant på Nöteborg (nu Schlüsselburg). Levde 1687.  (Elgenstierna II s. 758-759). 

 

Mårtens militära karriär; Efter att ha tjänstgjort i Livgardet började Mårten som löjtnant vid Kronobergs regemente och avancerade 1647 till kaptenslöjtnant. 1655 tjänstgjorde Mårten som major vid fältmarskalk G Horns regemente till häst. Han avancerade till major vid Frans Knorrings, sedemera överste Wentzells (Savolaks) regemente. 1651 adlades Mårten och hans bröder och 1752 introducerades de vid Riddarhuset. 1673 avancerade han till överstelöjtnant vid Tavastahus regemente. Därefter tjänstgjorde han som överste och kommendant på Nöteborg. Mårten dog 1691. KÄLLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

GIDEON FOCK (tabell 21) - (döpt 2/12 1668 i Narva d. 23 sep 1723 på Mårgård i Segersta socken i Gävleborgs län). Anna Sofias bror Gideon var soldat vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriegemente 1684, underofficer; fänik där 1687, kapten vid Mauritz Vellingks regemente i Stadt 1689, bevistade kriget i Holland 1689-1690; kapten vid Närke och Vämland regemente 1694, major där 1701, överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1702, kommendant i  Posse 1706, överste för Hälsninge regement 1708, generallöjtnant 1722. Var med vid Narva, Fraustadt, Holovzin och Poltava. Han blev blesserad vid Fraustadt och fånge vid Poltava och förd till Woskrzenski. (Elgenstierna II s. 761-762). 

 

GIDEON FOCK TABELL (Tabell 71) -  Hans, Mårten och Henriks bror Gidedon gifte sig två gånger. I hans andra äktenskap med Hedvig Margareta von Lantingshausen fick han sju barn. Dottern Gertrud Margareta (död 1748 i Reval) gifte sig 25 mars 1702 med lantrådet Fabian Ernst Staël von Holstein (1672-1730). (Elgenstiernas. 71). Gertrud Margareta (Fock) och Fabian Ernst fick tre barn. De två yngsta Jakob Gideon och Fabian Ernst dog i pesten 1710. Dottern Hedvig Margareta (1707-11 februari 1777) gifte sig 27 augusti 1724 i Reval med sin syssling major och lantrådet Jakob Johan (1699-1755). Gertrud Margareta dog 17 januari 1748 på Hannijöggi och begravdes 17 febrari i Reval. Elgenstierna VII s. 505).

 

Anna Sofias halvsyster Gertrud (XXXX-1660 i Narva gifte sig med Hans Henrik Volmer Brummer (1609-1667) i hans fjärde gifte. (Elgenstierna s. 759.)

 

Helena Fock (f. 1640 d. 1675) dotter till Hans fock och Helena Margaretha (pröbsting) gift med Otto Reinhold Brummer. Dotter till Johan (Hans) Fock 1575 - 1640) och Helena margaretha (Pröbsting) 

 

 

 

BRÖDERNA BRUMMER - Hans Henrik (1609-1667) och Otto Reinhold (XXXX-XXXX).  Helena Fock dotter till lantrådet Hans Fock och Helena Pröbsting gifter sig med regementskvartermästaren Otto Reinhold Brummer som tillhör den svenska armén. (Elgenstierna I s. 628) Tabell 2. 

 

Kapten Hans Henrik Brummer (död 1710) blir änkling tre gånger och gifte sig för fjärde gången med Gertrud Fock dotter i Mårtens första äktenskap med och Gertuda (Knorring.) .

Gertrud Brummer dog 1748 i Reval. (Fock s. 56).

 

CARL EVERT FOCK (Tabell 40) Född i Ingermanland 1692. 1703 volontär vid Mellins estländska regemente, Gifte sig 1716 med sin syssling Anna Dorothea Staël von Holstein. han dog 1752. Carl Evert Fock var son till Hans Fock (tabell 25).

 

Källor; 

Elgenstierna, Gustaf; Svenska adelns ättartavlor I och II.

Fock, Henrik. (2012).Släkten Fock - personer och händelser under 450 år. Stockholm; BoD.

   

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.