SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEINS SKÖLDEBREV  

SKÖLDEBREVET är själv intyget på adelskapet I sköldebrevet finns en kort beskrivning av släktens historia samt namnen på den regerande monarken eller förmyndarregering som utfärdat adelskapet. I brevet får man beskrivet vad som står bakom beslutet att släkten adlades och namnet på dem som adlades. Släktens vapen finns avbildat och en detaljerad beskrivning av det. Avbildningen av vapnet ligger till  grund för vapenskölden i kopparplåt som gjordes och nu hänger på väggen i Riddarhuset i Stockholm.

 

Sköldebrev

Foto: Göran Mörner

 

I SKÖLDEBREVET står följande:  

Jag Christina med Guds Nåd Sveriges Göthes och Wendes Drottning, Storfurstinna till Findland, Hertiginna uti Estland, Kurland, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wenden, Furstinna till Rügen, Frun över Ingermanland och Wissmar; Gör Witterliget att avlidna Johan och Mattias Stahls samtliga barn i underdånighet låtit giva till förstå huruleds, de är av en gammal adlig släkt och härstammar av huset Südhusen uti Westphalen, allenast att deras förfader Hildebrand boende uti Livland, när de i förrige tider av ryssarna bekrigades då han blev fängslad och till Moskva bortförd, men sedemera efter sju år förlopp därifrån lösläpptes till Livland igen att gången igenom döden lämnade sina söner bemelte Johan och Mattias Stahl helt unga och omyndiga och de sedan till borgerligt väsende uti Pernau hållna och där uppfödda var.  

Eftersom Mathias där sedan en tid borgmästarämbetet hållit, och därtill uppfödda och hållit sina söner, att de särdeles måtte göras kapabla i vår och kronans tjänst till att brukas såsom i synnerhet Richard Stahl löjtnant till häst, Mathias Stahl major till fots, Hildebrand Stahl kapten, Wilhelm Stahl löjtnant till fots, Bernhard Stahl löjtnant till häst, Petter Stahlöjtnant till fots och pågående krig i Livland, under vår arme varit har två av dem Mattias och Petter liv inför där för freden låtit, den yngste Jacob Stahl som valt att i vår tjänst under i artilleriet nu vistas, ödmjukast annhåller om att få renovation på ett gammalt adelskap. Han har några dokument och vittnesmål som kunde verifiera deras adliga stånd. 

Såsom vi nu detta har tagit uti betänkande, och frågat vår högstående salige herr fader x i åminne, samt och Sveriges krona att intill deras död, samt att ovannämnde Mathias Stahls söner mestleden uti vår Sveriges kronas krigstjänst ha låtit sig brukat och sig där uppträtt tappert och manligt. Eftersom de fortfarande är i vår och kronans tjänst är, där samtliga och eljest förpliktigade vara stohle, iempt sina efterkommande än undare och att framgeent att persistera och framhärda uti all huldstap och trofasthet emot x våra efterkommande Sverige konungar och Crono, alltså hava xx därför som och av fördeles gunst och råde wehlet för bemehle Johan och Mathias Stahls samtliga barn deras förra adel.. härmed och i detta brevets kraft renovera och förnya dess vapen och sköldemärke, som deras förfäder hade och brukade.

  

Vapenskölden är vit med åtta röda kulor i. Ovanpå skölden finns en öppen tornehjälm täckt med röda och vita kransar. Ovanpå hjälmen finns två buffelhorn med åtta kulor aldeles som de med sine rätte färger här representerat och avmålad finnes.  

 

14 oktober 1652 Christina

 

Adelsbrevet finns i det svenska Riksarkivet samt i arkivet i Riddarhuset.  

 

SKÖLDEBREVET - Är det brev som i vilket man kan läsa lite mer utförligt om vad som gjorde att drottning Kristina valde att bifalla Jakobs ansökan om adelskap för sig och sina bröder och kusiner. Utifrån dokumentation som Jakob sammanställt om släktens historia i Livland samt den information han samlat in under sin släktforskningsresa till Tyskland. Bland annat en teckning gjord av honom själv föreställande slottet Steinhausen. Sköldebrevet visar att det var den yngste av sönerna Jacob som gjorde ansökan om adelskap för sig och sina bröder löjtnant Richard, major Mathias, kapten Hildebrand, löjtnant Wilhelm, löjtnant Bernhard och löjtnant Petter. Mattias och Petter hade dött i tidigare krig. Ett postumt adlande så att säga. Varför deras kusiner inte finns med i adelsbrevet tycker jag är konstigt. Enligt armens rullor stred kusin Johan i trettioåriga kriget och borde ha nämn med namn kan man tycka.

 

THE SHIELD LETTER - is the certificate of the nobility. The letter starts with the name of the reigning monarch that issued the nobility. QUEEN CHRISTINA The letter contains of a brief history of the family´s history. The polish soldier Hildebrand that was fighting in a war against the russians and taken prisoner of war and taken to a prison in Moskva. He was in prison for seven years. When he returned home he died leaving his children under age and without money. The later become burger in the town Pernau. One of the sons Mattias became borgmästare and he brougt up his sons to be soldiers in the Swedish army.

 

It was the youngest son Jacob that sent in the letter to the queen and asked ...

löjtnant Richard, major Mathias, kapten Hildebrand, löjtnant Wilhelm löjtnant Bernhard och löjtnant Petter....

 

In the letter Christina writes that the have been brave and loyal soldiers in the swedish army. 

 

In the letter you also get a description of what is behind the decision that the family was annobled an the names of those who were ennobled. The family´s coat of arms is depicted and a detailed descripiton of it. The deciption of the weapon is the basis for the coat of arms in copper sheet that was made and hangs on the wall in Riddarhuset i Stockholm.  

 

 

ÖVERSÄTTNING PÅGÅR!!!!