Georg* Bogislaus Staël von Holstein

 

FÄLTIS                         Fotograf: Charlotte Staël von Holstein.

                                  Tavlan hängde vid tillfället på Vapnö gods 

 

Georg föddes i Narva 6 december 1685. Hans föräldrar var Johan och Helena Juliana född von

der Pahlen.  

 

Han tillhörde liksom sin halvbror Mattias Skaraborgs regemente. Det är inte fastslagits vilken

rote han tillhörde men kompaniet var Vadsbro och socken Götlunda. Han hade ett så kallat

soldattorp modell SK-befälet.

 

Georgs militära karriär och mötet med Ingeborg  

Georg anslöt sig som 15-åring till den svenska armens livgarde som volontär 20 februari 1700.

Han avancerade 1701 till sergeant vid artilleriet, kornett vid Ingermanländska

dragonregementet 24 november 1701, löjtnant vid de La Gardies livländska infanteriregemente

12 december 1702. Det gick bra för Georg och 10 juni 1703 avancerade han till kaptens grad.

Han tillhörde kapten de la Gardie värvade regemente som kom att sättas in i kriget 1704. Georg

var med om att kämpa mot ryssarna som intagit Narva. Operationen misslyckades och Georg

hamade 1704 i ryskt fängelse.

 

"den 24en Maj wurde capt.Stahl von Reval sommend mit fuhrwagen und pferd, den waiwara

gefangen bracht" Citat ur Archive für geschichte Liv- Est und Curland 1-3 sid 313.

 

I fängelset möte Georg Henning Rudolf Horn af Rantzien och hans sex barn. Under sin tid i

fångenskap gifte sig Georg med Ingeborg Horn. Ingeborg var född 1689 i Narva.

 

                                                                      

1711 blev Georg utväxlad och skickades efter hemkomsten till Sverige till Bendern där Karl XII

befann sig sedan en tid tillbaks.

 

9 november 1711 utnämndes han till major vid Skaraborgs regemente. Han befordrades 19

augusti 1713 till överstelöjtnant och överste 17 december 1717. Samma år fick han tjänsten

som chef för Skaraborgs regemente. 1718 var han med i Karl XII Andra fältåget mot Norge.

1719 var han med vid befriandet av Älfsborgs fästning. Där mötte han bland annat Tordenskiöld

som kommer återkomma i min berättelse. 4 augusti 1720 tog Georg avsked och gick som

generalmajor och generalkommissarie i Holsteinsk tjänst. 4 november 1724 föddes dottern Anna

Helena Juliana på Sperlingholm i Övraby socken i Hallands län. Hon dog och begravdes 8

november samma år. Den 21 augusti 1725 föddes hans andra dotter. Även hon döptes till  Anna

Helena Juliana. Hon dog 1729. Georg upphöjdes 1731 till friherre. Han utnämndes till

kommendant på Kalmar slott 1733, och 1734 utnämdes Georg till landshövding i Kalmar. Han

tillhörde Mösspartiet och det sägs att det som var han som vid 1740 års riksdag fick uppdraget

att dela ut mutor till England och Ryskland för att få information om det kommande kriget mot

Ryssland. 

 

Vapnö och Kosta glasbruk 

 

Vapnö

 

Georg köpte 1741 godset Vapnö som ligger i Halmstad. Vapnö är fortfarande i släkten Staël von

Holsteins ägo. 1742 startade Georg tillsammans med Anders Koskull glasbruket Kosta.

 

1743 när prins Adolf Fredrik fick överta den svenska tronen var det Georg som fick glädjen att

meddela honom den glada nyheten. När han kom hem igen utnämndes han till

generalslöjtnant. 

 

serafimerorden

 

Georg blev 25 november 1754 belönad med Serafimerorden. Den finns nu i ordenssalarna på

slottet. Orden är i 18 karat rödguld och väger 95 gram. Samma år utnämndes han till

landshövding i Skåne och överkommendant i Malmö. 1757 utnämndes han till fältmarskalk.

1761. Eftersom han inte hört något från sin fru tog han för givet att hon var död. Han gifte sig

med sin andra fru Sofia Ridderchantz 1761.

 

georg och sophia

 Det sägs att hans första fru kom hem samma dag som bröllopet stod och att de tre sedan

bodde tillsammans på Vapnö. Georg dog på sin födelsedag 6 december 1763.

 

Georgs sarkofag

 

Georgs begravning hölls 6 december 1763 i Malmö st Petri kyrka och han ligger begravd

i en sarkofag i Vapnö kyrka tillsammans med sina båda fruar och döttrar. Georg gjorde Vapnö till

fidekomiss för sin äldste bror Mattias Gustafs ättlingar.

 

Källor:  

Elgenstierna, Gustaf:Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Norstedts & söners förlag

Stockholm, 1932  

Lagermark, Johan August: Striderna vid Vestkusten 1717-1718 

http://runeberg.org/ljastrid/0042.html

Rosander, Lars: Sveriges fältmarskalkar, Historiska Medier, Stockholm 2003

Georg Bogislaus Staël von Holstein, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20028, Svenskt

biografiskt lexikon (art av Göran Nilzén), hämtad 2016-03-03.

Sundholm, O.Th: Sveriges fältmarskalkar, biografiskt tecknade, Uppsala, 1873