SLÄKTEN VON WITTEN

 

 

RÖTGER VON WITTEN - hade två döttrar som gifte in sig i släkten Staël von Holstein. En av dem Jutta gifte sig 1464 med Lutter Staël von Holstein. (Fahne s. 38) När hennes bröder dog utan arvingar fick hon 1464 ärva Steinhausen.(Fahne s. 209).

 

Enligt slottet Hardensteins arkiv som sammanställts gifte sig Rötgers andra dotter Catharina gifte sig 1481 med Roberts barnbarn Diedrich. (XXX) 

 

Vad som även är intressant är att enligt professor Heinrich Schoppmeyer så flyttade en gren av familjen Witten till Livland.1 Kan det vara Diedrich Stael von Holstein och Rötger von Wittens dotter Catharina von Witten?

1https://www.waz.de/staedte/witten/schon-eberhard-von-witten-fuehrte-loewen-im-wappen-id9550115.html#

 

De ska ha funnits en släkt von Witten i Livland. Georg von Wrangel gifte sig 29 november 1654 med Hedvig von Witten, dotter till Wilhelm von Witten erbherrn zu Pilkallen i Kurland. Wilhelm var gift med Adelhaid von Schutte av huset Islitz. seit dem 29 november 1654 vermählt Maltitz, (Emil von. (1854) Gechichte der familie von Wrangel. s.709). 

 

Maria von Eyckel gifte sig med Heinrich von Lindenhorst Grevar av Dortmund, sedan med Nevelinck Stael von Holstein. Diederich och Nevelinck Stael (som hänvisades till som bröder 1483) kommer troligen från detta äktenskap bli) ; den förra gifte sig med Catharina von Witten (Rotgers dotter), vars yngre syster, Sophia von Witten, 1490 hustru till Wilhelm Fürstenbergs fogde blev Neheim (*) (Strange, Joseph. (1864). Bei träge zur genealogie de adligen geschlechte erste heft s. 24)

 

TRYCKT KÄLLA;

Strange, Joseph. (1864). Bei träge zur genealogie de adligen geschlechte erste heft

Källa;

https://genwiki.de/Datei:Adelswappen_von_Witten1.jpg