Joachim Staël von Holstein  

9 juni 1759- 6 mars 1836

 

  

Joakim (son av Carl Jakob, tab 2), född 1759-06-09 på Bosjökloster. 

 

MILITÄRA KARRIÄR - Joakim påbörjade sin militära karriär som kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1772-12-27 och blev Livdrabant 1773-06-10. Han blev löjtnant i armén 1778-01-14 och genom byte vid norra skånska kavalleriregementet 1779-10-19.

 

UTLÄNDSK TJÄNST - Joachim var 1782–85 i fransk tjänst vid kavalleriregementet Royal Allemagne såsom tjänstg. adjutant hos franske marskalken hertig av Broglie.

 

 

TILLBAKA I SVERIGE - Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1784-12-20. 

 

BRÖLLOP -  1788 gifte sig Joachim med friherrinnan Agneta von Otter. Hon var dotter till landshövdingen Salomon von Otter och Agneta (Beck-Friis) och var född 1 februari 1771.(Överste Joachims dagböcker s. 7)

 

KLIPPANS PAPPERSBRUK - 1790 bosatte sig paret i Klippan och Joachim köpte Klippans pappersbruk av änkefru Elenora Tornérhjelm för 5.666 daler. (Överste Staëls dagböcker s. 7).  

 

FORTSATT KARRIÄR - Premiärmajor därst. 1798-09-10. RSO 1799-11-16. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1800-09-23. Överstelöjtnant vid skånska husarregementet 1804-02-08. Överste och generaladjutant 1805-06-21. Brigadchef 1807. LKrVA. 

 

POMMERSKA KRIGET - 31 oktober 1805 - 7 september 1807 -  Joachim deltog i Pommerska kriget. Kriget stod mellan Sverige och Frankrike. Målet var att Gustav IV Adolf skulle försöka hjälpa till att störta Napoleon vilket misslyckades.

 

GENERALMÖNSTRINGEN VID LJUNGBYHED


Uppå anmodan har undertecknad såsom läkare besökt Högvälborne Herr Baronen Öfversten och 
Riddaren J Stael von Holstein på Bassarp under dess opasslighet och af den mig benägit meddelade kännedom om en för några dagar åkommen svår värk uti högra höften och hvaröfver bemälte Herr Öfverste och Riddare behagat äska mitt utlåtande, huruvida uti ett så beskaffadt tillstånd, möjligheten medgaf någon långväga Resa eller att Rida, hvilket företag då ett så betydande ställe lider ingalunda låter sig göra utan värkens förökande, hvilket jag på min aflagde Embets Ed attestera får Bassarp den 20 Augusti 1812


C Saur
D et Membr: Regii College Medici: Holmensis

 

"ÖVERSTE JOAKIMS DAGBÖCKER" 28 OKTOBER 1815 - 3 MARS 1836. Joakim förde dagbok från 28 oktober 1815. Dagböckerna publicerades 1933 under titeln "Herrgårdsliv i Skåne för hundra år sedan. Överste Joachim Staël von Holsteins dagböcker".   

 

Avsked från regementet 1818-01-13 och ur generalstaben 1820. Död 1836-03-06 Torsebro och ligger jämte sin fru och tre barn begraven i Allerums kyrka, Malmöhus län. Han låg under sin tjänst i Frankrike i garnison i Metz samt bevistade med utmärkelse kriget i Pommern 1807 mot fransmännen. Gift 1788-05-13 i Stockholm med sin kusinfriherrinnan Agneta von Otter, född 1771-02-01, död 1803-10-30 (1803-10-31) på kungsgården HjälmshultAllerums socken,

dotter av landshövdingen friherre Salomon von Otter, och Agneta Beck-Friis.

 

Barn:

Vilhelmina, född 1790-03-25 Bossarp s län, död ogift 1881-05-13 på Torsebro, som hon ägde jämte sin syster under en del år.

 

Eleonora Agneta, född 1792-01-31 Klippan s län, död ogift 1876-03-30 i Hälsingborg.

 

Carolina Elisabet, född 1794-12-08 på Klippan, död ogift 1862-02-28 på Torsebro och begraven på Färlövs kyrkogård.

 

Jakob Salomon, född 1796-05-01 på Klippan. Artilleriotficersexamen 1812-09-29. Sergeant s. å . 1/10. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/12. Löjtnant därst. 1820-12-20. Artilleristabsofficer 1822. Kapten i armén 1824-12-21. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1825-06-24 kapten vid regementet 1826-07-05, död ogift 1832-07-28 på Torsebro krutbruk.

 

Fabian Vilhelm, född 1797-12-01 på Klippan. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1812-12-26. Artilleriofficersexamen 1813-03-10. Officerskadett vid nämnda regemente s. å. 15/3. Fanjunkare vid Svea livgarde s. å. 20/3. Fänrik därst. s. å. 13/4. Löjtnant 1818-05-11. Kapten 1824-11-02. RSO 1837-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1842-05-28. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1869. Död 1873-12-05 i Lund. Gift 1842-09-19 i Frankfurt am Main med Maria Sofia Bahrman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805 med svenske generalkonsuln i Hamburg Zakarias Lorentz Zachrisson, född 1770, död 1834-08-19 på Os bruk i Gällaryds socken, Jönk.), född 1786, död 1871-05-17 i Lund. 

 

Margareta Lovisa, född 1799-06-14 på Hjälmshult, död där s. å. 4/7.


Fredrik Ludvig, född 1800-12-13 på Hjälmshult, död där 1805-10-26. 


Otto Vilhelm, född 1802. Generalpostdirektör. Död 1884. 

 

8 MAJ 1819 -  Brodern Corfitz Ludvig dog -  "I vackert väder for jag i dag på morgon till Skyrup att se min Bror, som var sjuk, men vilken surprise. I Sandby vång mötte jag Philblad, som kom för att berätta oss, att han redan var död i dag kl. 4 på morgonen. Jag vände strax och kom till Torsebro, men då jag anlände dit, var Hallberg rest till Skyrup. Blev där över natten." (Dagböckerna s. 183) 

 

ÖVERSTE JOAKIMS DAGBOK - DEN 3 MARS 1836"Jag är mycket sjuk i dag. Em. kom August Berg von Linde ridande hit från staden. (Dagböckerna s. 292)

 

KÄLLA; Elgenstierna VII s. 517