SVERIGE/SWEDEN 

 

                                 

 

 Den svenska grenen av familjen härstammar ifrån slottet Steinhausen i Witten.* Slottet kallades

Staalshuus  enligt Die Ruhrfart: Ein historisches Gemälde av Friedrich Rautert sid 35

 

  

STORMAKTSTIDEN - YNGRE VASATIDEN 1611- 1654 När Gustav II Adolf 1611

besteg Sveriges tron , endast 17 år gammal övertog han tre krig eftersin far. Målet med alla var

att få kontroll över Östersjön. Vid den här tiden kom en mycket stor del av rikets pengar

från  handeln med utlandet. Det var därför viktigt att härska över så stora kustområden och så

många hamnar som möjligt. (Populär historia"När Sveige var som störst") Sverige styrdes

av  Gustav II Adolf som fått tre krig i "arv" efter sin pappa; 

 

Andra polska kriget - 9 augusti 1600-16 september 1629

(Ingermanländska kriget mot Ryssland 1610-1617

Kalmarkriget mot Danmark 1611-1616

 

Mattias och Hans/Johan bodde i Pernau i Livland. Den svenska armen var vid den här tiden liten

och inte speciellt välorganiserad. För att få en stor arme krävdes kunskap om vem som kunde

värvas. Gustav II Adolf ålade prästerna att börja bokföra Sveriges befolkning. Förutom att

rekrytera svenskar soldater hyrdesdet in dyra utländska logosoldater (Militär historia:" Gustav II

Adolf - segrade med ny taktik")   

 

Genom sin seger i det Ingermanländska kriget 1617 tillhörde Kexholms län ochIngermanland 

som tidigare tillhört Ryssland nu Sverige. Andra polska .avslutades med stillaståendet i

Altmark vilket gav Sverige rätt till Livland - svenska Livland. . Enligt tradition stred Johan/Hans

i kriget. Jag har dock inte hittat något stöd för detta. 

 

Hildebrand föddes 1622

 

Jacob föddes 1628

 

30-ÅRIGA KRIGET - 26 juni 1630 blev Sverige indraget i 30-åriga kriget. Kriget hade pågått

sedan 1617 och kom att förändra livet för många i släkten Staël von Holstein. Två av Mattias 

söner: major Mattias jr och löjtnant Peter/Petter stred i kriget. de dog i kriget 1641. Deras

kusin Johan överlevde. Det är även högst troligt att Hildebrand stred i kriget. Har dock inte

hittat honom i riksarkivet ännu.

1632 stupade Gustav  II Adolf   i slaget vid Lützen . 

1648 blir Kristina drottning av Sverige 

1648  avslutas det trettioåriga kriget -  WESTFALISKA FREDEN  

 

Pappa Mattias dog 1650. Samma år anslöt sig sonen Wilhelm och Jacob till svenska armén som löjtnant.

Brodern Hildebrand har avancerat till kapten.

 

 SVENSKA ADELSMÄN - Den 14 oktber 1652 naturaliserades bröderna Stahl och deras kusiner

till svensk adelsmän av drottning Kristina.   

 

Den 2 november 1652 börjar drottningen oroa sig för det spända läget med Sveriges grannar.

Hon får nu veta att Ryssland och Polen har samlat trupper vid gränserna till Livland. Den

svenska armén beståd då av 23 regement till fots (1.000 soldater) och 8 till häst 1.000. 

 

Stormaktstiden - KAROLISKA EPOKEN 1654 - 1718 Kristina abdikerar 1654

och konventerar till  konverterar till katolicismen. Därmed blir Karl X Gustav Sveriges kung.

 

KARL X GUSTAVS POLSKA KRIG 1 juli 1655 - 23 april 1660 i detta krig deltog major

Hildebrand. Han dog under tredagarslaget vid Warzawa. Slaget pågick mellan 28 – 30 JULI

1656. Vilhelm var major vid lantgreve Fredrik av Hessen-Homburgs rytteriregemente. Jag vet

inte om han stred i kriget. 

 

1656 startade RYSK-SVENSKA KRIGET 1656-1658.  Johans halvbröder löjnanter till häst Bernhard

och Rickard stred i kriget. De dog båda ogifta den 7 september 1656 under slaget vid Riga

  

FEM AV MATTIAS ÅTTA SÖNER VAR NU DÖDALöjtnant Peter/Petter (1641), Major Mattias jr (1641),

major Hildebrand (1656), löjtnant Bernhard (1656) och löjtnant Richard (1656). Nu återstod endast tre bröder

Johan som är 20 år och soldaterna Jacob 28 år och major Vilhelm.

 

1656 är första gången Johan återfinns i arméns rullor. Han finns noterad som ingenjör. Var han var

någonstans har jag hitills inte hittat någon uppgift på. Han finns även i rullorna 1658 och då som löjtnant och

ingenjör.

 

KARL X GUSTAVS FÖRSTA DANSKA 5 JUNI 1657 – 28 FEBRUARI 1658  I januari/februari

1658 tågar Karl X Gustav och hans soldater över de danska bält. Kriget slutar med att parterna

undertecknade freden Roskilde. Sverige hade nu erövrat stora landområden från danskarna. I

detta strider bröderna Johan och Jacob. Jag vet inte om brodern Vilhelm deltog.

 

KARL X GUSTAVS ANDRA DANSKA KRIG 7 AUGUSTI 1658 - 27 MAJ 1660. Jacob var från

den 22 september 1658 kommendant  vid arméns högkvarter  i den av svenskarna okuperade

danska staden.

 

1659 befann sig Johan vid fästningen i Narva. Troligen som ingenjör. 

 

MALMÖUPPRORET 22 DECEMBER 1659 - här ska en J.Stahl har ingripit och räddat livet på

borgmästaren i Malmö Efvert Wiltfang. Bör vara Jacob.

 

1660 - Wilhelm avancerar till överstelöjtnant vid Upplands regemente. Var befinner sig det vid

den här tiden?

 

FREDEN I KÖPENHAMN - 27 MAJ 1660 - SLUT PÅ ANDRA DANSKA KRIGET

 

29 maj 1660 finns notering hos Russwurm att Jacob är överste i artilleriregementet från

Upland.  Den 29 maj 1660 tillträdde Jacob Stahl som generalkvartermästare i Östersjöprovinsen. 

 

september 1660 utnämndes Johan till major vid artilleriarbetet i Ingermanland.

 

GODSET KUJEN -I boken Nachricht über finns återgivet ett brev som Jacob skrev 1661 till Karl XI där

han försöker få tillbaks farfar Hildebrands gods Pelbag. Det är dock i annans ägo men Jacob får istället

godset Kujen. 

 

1662 är Johan inblandad i stadsplaneringen av staden Kexholmen.  

 

I JANUARI 1664 – Jacob gifte sig med Anna-Sofia född von Ungern  Uternberg. 

 

1664 - Johan gifter sig med Christina född Möller.

 

1666 - Johans första barn Mattias Gustaf föddes.

 

Jacob fick sonen Otto den 28 juni 1668 i Estland. Otto kom att utses till friherre och starta den

friherrliga grenen av släkten. 

 

När Johan utnämndes till överstelöjtnant vid artilleriet i Finland den 15 september 1673. Den 14

oktober 1673 dog hans bror generalmajor Vilhelm Staël vid Wismar. 

 

Johans bror Jacob var med under SOMMARFÄLTTÅGET MOT BRANDENBURG 1674 

 

DANSKA KRIGET - 1 SEPTEMBER 1675 förklarar den danske kungen Kristian V krig mot Sverige.  

Undrar var bröderna Staél var då?  

 

 RIDDARHUSET - Den 30 september 1675 introduceras bröderna Staël von Holstein vid det

 svenska riddarhuset under namnet Staël von Holstein nr: 834. Av bröderna finns nu bara Johan

och Jacob kvar i livet och får uppleva detta.  

 

DE SISTA STRIDERNA I POMMERN - Kapten Johan Staël von Holstein finns med i rullorna över truper i 

i Pommern 1677-1678 som värvade kompani. Detta var en del av det skånska kriget. 

 

SLUTET PÅ SKÅNSKA KRIGET - FREDEN I LUND 26 SEPTEMBER 1679I fredstraktaten 

bekräftades den fred som tidigare samma år slutits i Freden i Fontainbleau. Jag har jag inte

hittills hittat någon information om någon Staëlare deltog i danska kriget.


2 OKTOBER 1679 drabbas släkten av en stor sorg. Johans äldre halvbror JACOB SKJUTS

IHJÄL PÅ ÖPPEN GATA generalmajor och friherre Gustaf von Mengden och hans son Otto

Reinhold. Nu var det bara Johan kvar av Mattias 8 söner. 

  

STORA NORDISKA KRIGET - 1700-1721 utkämpar Sverige Stora Nordiska kriget . Mattias

Gustafs son Johan Stael von Holstein (se tabellen nedan V)  föddes den 8 juni 1698.

Han kom liksom sin pappa Mattias strida i stora Nordiska kriget, 1716 blev han volontär vid

livgardet och 7 augusti samma år avancerade han till förare. 1716 deltog han i belägringen av

Ede Skans  i Värmland. Den 7 maj 1717 utnämndes Johan till fänrik vid Närkes och Värmlands

tremänningsregemente. I slutet av Stora Nordiska kriget deltog han i tåget mot norska gränsen

ooch i sjöslaget vid Hangö i Finland.

 

Generalmajor av infanteriet Otto Wilhelm Staël von Holstein upphöjdes i friherrlig värdighet

2 juni 1719 av drottning Ulrika Eleonora och introducerades samma år under nr 155. 

 

Mattias Gustaf Staël von Holstein tillfångatogs vid slaget vid Leisna och dog i fångenskap

i Jeroslaw i Ryssland  1720. 

 

FREDEN I NYSTAD -  1721 slöts freden i Nystad,. Sverige tid som stormakt var nu slut. De

forlorade  EstlandLivlandIngermanland och Kexholm

 

14 juni 1731 upphöjdes Georg Bogislaus Staël von Holstein i friherrlig värdighet genom kunglig

resolution given av kung Fredrik I och introducerades samma år under nr 204. Ätten

utslocknad 17 december 1763.

 

1757-1762 pågick Pommerska kriget

 

FRIHETSTIDEN - När Georg Gustaf föddes 1736 var Sveriges tid som stormakt förbi och

epoken som kallas Frihetstiden inleddes 1718 och fortsatte fram till 1772.  Georg Gustaf anslöt

sig liksom sina förfäder till armen. Han dog 1775.

 

24 jan 1788 upphöjdes Eric Magnus Staël von Holstein i friherrlig värdighet på Stockholms slott

av Gustav III, och introducerades samma år 29 mars under nummer 308. Ätten dog ut 1827. 

 

VAPNÖGRENEN - Georg son Carl Sperling studerade i Lund. Vad han studerade är inte känt

men han fortsatte familjetradionen och anslöt sig till armen. den 29 mars 1790 ärvde han

Vapnö gods av sin farfars farbror Georg Bogislaus Staël von Holstein (Friherrliga ätten Staël von

Holstein nr 204). Carl tog avsked ur armen 15 juli 1801 och dog den 27 september fyra år

därefter. 

 

Nu delas familjen i två grenar: Carl Henning (ARLÖSAGRENEN)  och Georg Gustaf

(VAPNÖGRENEN)  

 

VAPNÖGRENEN -  Georg Gustaf (tabell 30) var den första som inte följde familjetraditionen.

Sju år efter sin examen vid Carlberg begärde han avsked för att som fideikommmissarie

drivafamiljens slott Vapnö. 1835 - 1836 var han styrelseledarmot i Halmstad Sparbank.  Han

dog 4 april 1879.   

 

GUSTAVIANSKA TIDEN - 1772-1809 Georg och Christina Maria född Kollberg fick 15 barn.

På fotografiet nedan finns 6 av dem.  

 

Birger Henning och några av hans bröder

 

 

Överst från vänster:

Axel Olof* 1848-1908 (36) ,Lantbrukare Carl Göran Sperling ** 1832-1884 (34),

Kapten vid Kungliga flottan Göran 1833-1901

 

Nedre raden från vänster:

Oscar (1844-1888), Birger Henning 1830-1906 (31) och Johan Gustaf 1842-1918 (35).

 

KÄLLA:

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

 

..............................................................

 

* Axel Olof (36) gifte sig med Cecilia född Nordenfeldt. Deras dotter Mathilda Staël von

Holstein blev Sveriges andra kvinnliga advokat.

 

**Carl Göran Sperling (34) gifte sig med Fredrika Maria Otillia född Granlund. Paret fick tre

barn: Christina Matilda 1879, Ingeborg Otillia 1880 och Bror Göran Robert 1881. 

 

Göran dog ogift 1901 

 

Johan Gustaf (35)  gifte sig med Carolina Maria Hammar . Paret fick tre barn

 

Oscar dog ogift 1888

 

Birger Henning - min farfars farfar

 

Källor och länkar:

Great Norden Wars - a documentry

 Great Norden war battle of Poltava - rysk film 

DOMAINS OF SWEDEN 

Duellen med Tordenskiöld 

General Staël - Åboposten 1837 

Släkten von Stahlen  '

 * von Stramberg, Christian: Denkwürdiger und nützlicher RheinischerAntiquarius. Von einem Nachforscher ...sid  254 ff 

 

**  Fahne von Roland, Anton; Geschichte der Kölnischen, Julischen und Bergischen Geschlechter in ..., Volym 2 sid 144 ff