SVERIGE/SWEDEN 

 

                                 

 

 Den svenska grenen av familjen härstammar ifrån slottet Steinhausen i Witten.* Slottet

kallades Staalshuus  enligt Die Ruhrfart: Ein historisches Gemälde av Friedrich Rautert sid 35

 

Släktträd i Sverige

  

STORMAKTSTIDEN - YNGRE VASATIDEN 1611- 1654 När Gustav II Adolf 1611

besteg Sveriges tron , endast 17 år gammal övertog han tre krig eftersin far. Målet med alla var

att få kontroll över Östersjön. Vid den här tiden kom en mycket stor del av rikets pengar från till

och handel. Det var därför viktigt att härska över så stora kustområden och så många hamnar

som möjligt. (Populär historia"När Sveige var som störst"),De tre krigen Gustav II Adolf fick i

"arv" av sin pappa var krigen med;

Danmark (Kalmarkriget),

Polen (Andra polska kriget) och

Ryssland (Ingermanländska kriget), 

 

Den svenska armen var vid den här tiden liten och inte speciellt välorganiserad. För att få en

stor arme krävdes kunskap om vem som kunde värvas. Gustav II Adolf ålade prästerna att 

börja bokföra Sveriges befolkning. Förutom att rekrytera svenskar soldater hyrdesdet in dyra

utländska logosoldater (Militär historia:" Gustav II Adolf - segrade med ny taktik")   

 

Genom sin seger i det Ingermanländska kriget 1617 tillhörde Kexholms län ochIngermanland 

som tidigare tillhört Ryssland nu Sverige. Andra polska kriget avslutades med stillaståendet i

Altmark vilket gav Sverige rätt till Livland - svenska Livland.  

 

30-ÅRIGA KRIGET - 26 juni 1630 blev Sverige indraget i 30-åriga kriget. Kriget hade pågått

sedan 1617 och kom att förändra livet för många i släkten Staël von Holstein.  

1632 stupade Gustav  II Adolf   i slaget vid Lützen . 1648 blir Kristina drottning av Sverige 

1648  avslutas det trettioåriga kriget -  Westfaliska freden 

 

Johan anslöt sig 1651 till den svenska armen. Det gick bra för honom och den 14 oktber 1652

naturaliserades han tillsammans med sina bröder Berhard*, Richard**, Hildebrand***,

Wilhelm****, Jakob ****** som svensk adelsmän av drottning Kristina.   

 

Den 2 november 1652 börjar drottningen oroa sig för det spända läget med Sveriges grannar.

Hon får nu veta att Ryssland och Polen har samlat trupper vid gränserna till Livland. Den

svenska armén beståd då av 23 regement till fots (1.000 soldater) och 8 till häst 1.000. 

 

Stormaktstiden - KAROLISKA EPOKEN 1654 - 1718 Kristina abdikerar 1654

och konventerar till  konverterar till katolicismen. Därmed blir Karl X Gustav Sveriges kung.

 

1656 startade Rysk-svenska kriget. 1658 slutade det. 

 

1658 tågar  Karl X Gustav med sina trupper över de danska bälten under kriget mot Danark. En

månad senare undertecknades freden Roskilde. Sverige hade nu erövrat stora landområden från

danskarna.

 

Den 2 september 1675 - Samma år som släkten introducerades på Ridarhuset förklarade

Danmark Sverige krig -  Skånska kriget bröt ut. Den 28 september samma år kröntes Karl XI 

till svensk konung i Uppsala. 

 

RIDDARHUSET - Den 30 september 1675 introduceras bröderna Staël von Holstein vid det

 svenska riddarhuset under namnet Staël von Holstein nr: 834.  

  

STORA NORDISKA KRIGET - 1700-1721 utkämpar Sverige Stora Nordiska kriget . Mattias

Gustafs son Johan Stael von Holstein (se tabellen nedan V)  föddes den 8 juni 1698.

Han kom liksom sin pappa Mattias strida i stora Nordiska kriget, 1716 blev han volontär vid

livgardet och 7 augusti samma år avancerade han till förare. 1716 deltog han i belägringen av

Ede Skans  i Värmland. Den 7 maj 1717 utnämndes Johan till fänrik vid Närkes och Värmlands

tremänningsregemente. I slutet av Stora Nordiska kriget deltog han i tåget mot norska gränsen

ooch i sjöslaget vid Hangö i Finland.

 

Generalmajor av infanteriet Otto Wilhelm Staël von Holstein upphöjdes i friherrlig värdighet

2 juni 1719 av drottning Ulrika Eleonora och introducerades samma år under nr 155. 

 

Mattias Gustaf Staël von Holstein tillfångatogs vid slaget vid Leisna och dog i fångenskap

i Jeroslaw i Ryssland  1720. 

 

FREDEN I NYSTAD -  1721 slöts freden i Nystad,. Sverige tid som stormakt var nu slut. De

forlorade  EstlandLivlandIngermanland och Kexholm

 

14 juni 1731 upphöjdes Georg Bogislaus Staël von Holstein i friherrlig värdighet genom kunglig

resolution given av kung Fredrik I och introducerades samma år under nr 204. Ätten

utslocknad 17 december 1763.

 

1757-1762 pågick Pommerska kriget

 

FRIHETSTIDEN - När Georg Gustaf föddes 1736 var Sveriges tid som stormakt förbi och

epoken som kallas Frihetstiden inleddes 1718 och fortsatte fram till 1772.  Georg Gustaf anslöt

sig liksom sina förfäder till armen. Han dog 1775.

 

24 jan 1788 upphöjdes Eric Magnus Staël von Holstein i friherrlig värdighet på Stockholms slott

av Gustav III, och introducerades samma år 29 mars under nummer 308. Ätten dog ut 1827. 

 

VAPNÖGRENEN - Georg son Carl Sperling studerade i Lund. Vad han studerade är inte känt

men han fortsatte familjetradionen och anslöt sig till armen. den 29 mars 1790 ärvde han

Vapnö gods av sin farfars farbror Georg Bogislaus Staël von Holstein (Friherrliga ätten Staël von

Holstein nr 204). Carl tog avsked ur armen 15 juli 1801 och dog den 27 september fyra år

därefter. 

 

Nu delas familjen i två grenar: Carl Henning (ARLÖSAGRENEN)  och Georg Gustaf

(VAPNÖGRENEN)  

 

VAPNÖGRENEN -  Georg Gustaf (tabell 30) var den första som inte följde familjetraditionen.

Sju år efter sin examen vid Carlberg begärde han avsked för att som fideikommmissarie

drivafamiljens slott Vapnö. 1835 - 1836 var han styrelseledarmot i Halmstad Sparbank.  Han

dog 4 april 1879.   

 

GUSTAVIANSKA TIDEN - 1772-1809 Georg och Christina Maria född Kollberg fick 15 barn.

På fotografiet nedan finns 6 av dem.  

 

Birger Henning och några av hans bröder

 

 

Överst från vänster:

Axel Olof* 1848-1908 (36) ,Lantbrukare Carl Göran Sperling ** 1832-1884 (34),

Kapten vid Kungliga flottan Göran 1833-1901

 

Nedre raden från vänster:

Oscar (1844-1888), Birger Henning 1830-1906 (31) och Johan Gustaf 1842-1918 (35).

 

KÄLLA:

Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade adelns ättartavlor 7, Stockholm 1932

 

..............................................................

 

* Axel Olof (36) gifte sig med Cecilia född Nordenfeldt. Deras dotter Mathilda Staël von

Holstein blev Sveriges andra kvinnliga advokat.

 

**Carl Göran Sperling (34) gifte sig med Fredrika Maria Otillia född Granlund. Paret fick tre

barn: Christina Matilda 1879, Ingeborg Otillia 1880 och Bror Göran Robert 1881. 

 

Göran dog ogift 1901 

 

Johan Gustaf (35)  gifte sig med Carolina Maria Hammar . Paret fick tre barn

 

Oscar dog ogift 1888

 

Birger Henning - min farfars farfar

 

Källor och länkar:

Great Norden Wars - a documentry

 Great Norden war battle of Poltava - rysk film 

DOMAINS OF SWEDEN 

Duellen med Tordenskiöld 

General Staël - Åboposten 1837 

Släkten von Stahlen  '

 * von Stramberg, Christian: Denkwürdiger und nützlicher RheinischerAntiquarius. Von einem Nachforscher ...sid  254 ff 

 

**  Fahne von Roland, Anton; Geschichte der Kölnischen, Julischen und Bergischen Geschlechter in ..., Volym 2 sid 144 ff