SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN I WESTFALEN 

UNDER UPPBYGGNAD!

     
Riddaren Vleeke de Are       Riddaren Vleeke de Are       Riddaren Vleeke de Are      Riddaren Vleeke de Are
 

GRUNDADES 1189 - Släkten Staël von Holstein härstammar enligt tradition ifrån den sedan 1189 kända renfrankiska släkten Flecke (Vlekke, Flecko) som levde i hertigdömet Westfalen i Tyskland. 

 

11- 1200-TALETS TYSKLANDTyskland var vid den var vid den här tiden en del av det romerska riket och var uppbyggt enligt feodalismens princip. Landet var uppdelat i grevskap som kontrollerades av olika grevar. För att försvara sitt grevskap delade greven ut delar av sitt grevskap till vasaller som rekryterades från grevskapets adelmän. De i sin tur hade riddare under sig. Mellan de olika länsgrevarna pågick hela tiden krig vars syfte var att överta mark i andra grevars grevskap. Som riddare fanns tre inriktningar: militära, juridiska och administrativa. Släkten Staël von Holstein var verksamma inom samtliga inriktningar.  

 

Vlekke de Are var riddare åt en rad olika släkter i hertigdömet Westphalen: Hochstaden, Hochstaden und Are, Berg, Jülich och Cleve. De tjänstgjorde även som  samt tjänstemän i staden Köln.

 

ANTON FAHNE - Är en Tysk amatörforskare som skrev flera böcker om släkter från Rhenlandet och Westphalen. En av släkterna som han fördjupade sig speciellt i var släkten Staël von Holstein. Mellan 1866-1871 kom han ut med tre böcker som hette Geschlechter und Sitze. Två av dem handlade om släkten Staël von Holstein.

 

 

SLÄKTEN STAEL VON HOLSTEIN  - TVÅ HUVUDLINJER -  Släkten till en början uppdelad i två huvudlinjer; Flecke zu Holstein och Flecke von Hochstaden. (Fahne s. 1) 

 

Flecke zu Holstein grenen - Slottet Holstein var en förläning från greve von Heinsberg. Eftersom Heinrich herr des Schlosses Holstein inte fick någon son som kunde fortsätta som riddare gick stamborgen Holstein den 1256 via dotterns giftemål till familjen von Schinne. De fick inte behålla borgen för ägaren. Den här grenen dog nu ut.

 

Flekke von Hochstaden grenen - Skapades eftersom de arbetade i grevskapet Hochstaden som ministerialer åt grevarna von Hochstaden und Are. 1189 tjänstgjorde Ludevicus Vlecke de Are.  på borgen Hochstaden ( Husterknupp). De var många som var upprörda över att borgen Holstein inte längre tillhörde dem. De försökte stämma ägaren till borgen men fick ge sig.   

 

Enligt Anton Fahne finns det 25 grenar av släkten Staël von Holstein. (s. 270)

 

 

Staël von Holstein and Westfalen 

The family Staël von Holstein is derived from the since 1189 traditionally known renfrankish family Fleck (Vlekke, Flecko) that lived in the Duchy of Westphalia in Germany during the feudal period. Germany was at that time  part ot  the Roman Empire and was divided into counties, which where controlled by feudal lords. The lords devided the county in parts and recruited men from the nobility as  vassals

 

The family was originally split into two main lines;  Flecke zu Holstein and Flecke zu Hochstaden The first line f the family died out in 1256. Men from the second line: Flekke von Holstein zu Hochstaden worked as ministerials in the county Hochstaden for Count von Hochstaden und Are. The first person to be mentioned in a is documented is Ludevicus Vlecke de Are. 

 

 

ACCORDING TO FAHNE THERE IS 25 BRANCHES OF THE FAMILY STAËL VON HOLSTEIN 

 

Källor/Citations:

Books;

Fahne, A: Geschlechter und sitz/1, Köln 1866 

Fahne, AGeschlechter und sitz/2 Geschleche de Herren Staël von Holstein, Köln 1871

Fahne, A: Geschlechter und sitz/3 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein,Köln 1869 

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft Görlitz 1937 sid 552, 553

Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften Görlitz 1929 sidan 552 ff. 

Baron Thomas Staël von Holsteins websight 

Svenska adelns ättar-taflor,red: Gabriel Anrep, Volym 4 sid 107, F.A Norstedts förlag, Stockolm 1866 

 

Papers:

Russwurm, Carl Fredrik Wilhelm 1873: Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein, Baltische Monatsschrift 1873, NF Bd.22(4) sid 444

OBS! För att läsa artikeln klicka på view/open på sidan du kommer till via ovanstående länk. Du får du tidskriften som pdf fil. Sedan är det bara att scrolla fram till sidan 444.  

Conrad, H:"Burg Holstein an der Bröl", Bergische Geschichtsblatter 1927:4, sid 39-42

 

Bilder/Pictures

Riddarborgen Are

 Borgen Are

 

Vapen/Coat of arms:

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

http://www.detlef-schmitz.de/wappenbuch.htm

Intressanta länkar/ links: 

Svensk Riddarhusets ätt- och vapendatabas

von Padberg, Lutz: Medeltidens ABC - Tyska riket

Vassal - Brittish Encyclopedia

 von Fürth, August: Die Ministerialen

Benefice

Feudalism

Feudal land tenure

Knight service

Fiefs

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489

 * "Feudal" Oaths of Fidelity

www.archive.nrw.de 

F,W Stael von Holstein 

Margaretha von Vlodorp avled den 11 aug, 1560 \ var gift med Stephan Stael von Holstein.

Källa: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 8 (1886)"

 

Stephen var waldgraf zu Nergena  enligt Anton Fahne sid 222, dotter till Gerhard von Vlodorp ägare till Leut 

Leut låg vid den här tiden i hertigdömet Limburg 

 

Stephan Stael von Holstein 1536 März 16 vom Herzog Johann von Kleve zum Kanonikat des L. Buycking präsentiert (Kleve, Reg. praes. II foI. 62 V ). 

Källa: 

GERMANIA SACRA
HISTORISCH-STATISTISCHE DARSTELLUNG DER DEUTSCHEN BISTÜMER· DOMKAPITEL·
KOLLEGIAT- UND PFARRKIRCHEN· KLÖ STER UND DER SONSTIGEN KIRCHLICREN INSTITUTE
HERAUSGEGEBEN VOM
KAISER-WILHELM-INSTITUT FtJR DEUTSCHE GESCHICHTE
DRITTE ABTEILUNG
DIE BISTÜME.R DER KIRCHENPROVINZ
KÖLN
ERSTER BAND
DAS ERZBISTUM KÖLN
ARCHIDIAKONAT VON XANTEN