Robert Stael von Holstein ca 1410 - 2 februari 1462

     
                      

  

Robert "den präktige" Stael von Holstein (VII) Föddes ca 1410. Han gifte 1439 med

Christina von Hardenberg dotter till Heinrich von Hardenberg och Wilhelmine von 

Hardenberg. Christina var en rik kvinna och ägde inte mindre än 3 borgar Hardenstein,

Dalhausen, Herbede  

 

 

Bilder aus Westfalen hardenstein

Burg Hardenstein - illustrationen är hämtad ur boken Bilder aus Westfalen.

 

Slottet Hardenstein ligger i Witten 9 mil  norr om Köln. 1437 omvandlas Hardenstein till att vara

en fästning ett så kallat offenhaus på engelska fortified castle. Robert var 1448 hertigen av

Cleves amtmanNeustad, Werden och Bochum. Mellan åren 1456-1461 var han hertigen

av Cleves länsman för grevskapet Mark och Gummerbach. Intressant är att Werders vapen

pryds av liknande kulor som återfinns på släkten Staël von Holsteins vapensköld.  Robert "den

präktige dog den 2 februari 1462. 

 

Roberts testamente  

Den 1 juli 1462  delade  de fyra äldsta sönerna Lutter, Neveling**,  Robert (Rabold)*** och

Heinrich**** kvarlåtenskapen efter fadern.  

 

Den äldste sonen Neveling  fortsatte Hardenstein linjen. Neveling var riddare och delägare i

borgarna Hardenstein, Dalhausen och Bonfeld. Neveling gifte sig den 16 mars 1455 med greve

Heinrich von Dortmunds änka Maria (född von Eickel). Maria var dotter till Diedrich som var

drost i Bochum. Paret skrev ett så kallat Heiraths Vertrage den 16 mars 1455 som finns att

läsa i Anton Fahnes bok. Neveling var från 5 februari 1462 domare i Neustad och Gummerbach.

Maria var änka efter Heinrich von Lindenhorst som hon hade en dotter med. Dottern Catarina

hade i arv efter sin pappa fått grevskapet DortmundEnligt Anton Fahne fick Neveling och Maria

fem barn; Neveling I, Diedrich, Berta, Robert samt Diedrich Johan. Enligt Fahne anslöt sig två

av sönerna Robert och Diedrich Johan till Livländska orden och flyttade till Livland. Neveling

dog den 2 november 1477.  

 

Lutter - Den näst äldste sonen Instiftade Steinhausen linjen. Han var riddare och förlovade

sig i januari 1464 med Jutta von Witten (dotter till Rötger von Witten). Det finns ett avtal som

skrevs den 7 januari 1464 med anledning av att Jutta ägde Haus Steinhausen. Lutter var 

tillsammas med sina bröder delägare i slotten Hardenstein, Dahlhause  och Bonfeld. Han

tjänstgjorde från 9 februari 1462 som fogde (bailiff) i Bochum. Lutter fick vad man känner till

fem barn: Lutter, Wilhelm, Robert, Hardenberg och Beatrix. Lutter dog 1485. Sonen Hardenberg

ärvde borgen Steinhausen.

 

Robert  den tredje sonen instiftade Heisingen linjen. Han var riddare och stämningsman.

Robert var tillsammans med sina bröder delägare i slotten Hardenstein, Dahlhausen och Dolfeld.

Han var råd till hertigen von Cleve. Den 31 maj 1458 fick han Haus Heisingen som förläning av

klostret Werder. Robert donerade 1493 ett kapell till St George. Han testamenterade Haus

Helsingen till sin son LutterLutters syskon fick inget vilket gjorde dem mycket upprörda.

Det gick till och med till rättegång  AktenzeichenR 556/1778. Robert fick vad man vet en son

som han döpte till Lutter.

 

**** Heinrich (fjärde sonen) var delägare i slotten Hardenstein, Dalhausen och Bonfelt. Han

var marskalk hos Johann von Cleve och amtman i Loo . Heinrich skrev sig Heinrich Staill van

Houlsteyn. Han var gift med Margaretha von Wylich (änka efter Wilhelm von Boxmeer zu

Ackoy). Heinrich dog 1520. Vad man vet efterlämnade han inga barn.

 

**** Johan (femte sonen) fick inte något slott eller borg utan endast ett legat på 30 Gulden.

Han anslöt sig till St Bartholomäusorden (1) och gick i kloster den 23 mars 1467. Johan var

abbott där 1487 - 9 september 1510. Johann stannade på klostret Hamborn fram till ca

1517. Johan omnämns i "Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere 

Utgåva 1" sid 167 som prost  Johan III. Anton Fahne omnämner honom i sin bok från 1871.Han

kallas där Johan abt zu Hamern.  

 

Robert sjätte son Johan. Han var oäkta son till Robert. Han omnämns i ett dokument från

den 2 april 1462 i vilket man får veta att han fått 100 Gulden av Robert. Av Gertrud och hennes

son Heinrich von Galen fick han en kvarnen och fiskerättigheterna vid Drügelsberge. Den 28

juli fick han ytterligare 8 Gulden. 

I ett dokument från den 4 december 1488 avsade han sig rätten till arvet från Robert. Johan

tog sig senare namnet von Titz och gifte sig med Else. Else var oäkta dotter till herr von  

Rothausen. Johan och Else hade ett hus som hette Steinhausen zu Bredeney. I en bok

omnämns han som  "Ein halbbruder namens Johann von Titz fungierte als richter des herzogs in

der herrschaft Werden".  

 

HardensteinSteinhausen

 

Haus Heisingen

Neveling Staël von Holsteins son Robert. Sonen var riddare och ägare av godset Ickern,

Gensinck samt Halswick i grevskapet Mark. Han flyttade med Tyska orden till Livland och

köpte där Sonom, Meks och Ballfer. Robert nämns 1432, 1499-1527 som vasall i den

Livländska orden. 1499 var han hofrichter och gesandter och ordensmästare i Köpenhamn.

1518 var han Mannrichter i Jerwen och 1519 ordensråd, i en urkund från den 12 augusti 1505

wird vom Kaiser Maximilian - Lehnsträger Roberts halvsyster Katharina von Lindenhorst, änka

efter stadsgreven von Dortmund, - mit der halben Grafschaft Dortmund belehnt; Han gifte sig

1499 med Elsebe von Gilsen aus dem Hause Ass, (Kiltsin) arvtagerska till Sonorm (dötter till

Berchtold Gilsen aug Ass). Robert dog den 20 augusti 1527 i Livland. Elsebe dog 1554. Roberts

dotter Margarethe gifte sig 1512  med Johann von Rosen.

 

Nu fortsätter min berättelse om släkten Staël von Holstein i Livland med Johan "der Livländer" .

 

 Robert "den präktige" Stael von Holstein 

 Robert "the noble" Stael von Holstein (VII) was born around 1410. He was in 1448  the

duke of Cleves amtman for the counties  Mark and Gummerbach.  Robert married Christina

von Hardenberg in 1439Christina von Hardenberg was the daughter of Heinrich V von 

Hardenberg and Wilhelmine von Hardenberg. Christina owned the castle Dalhausen, Heerbeke

Hardenstein, that  she inherited from her father Heinrich V von Hardenberg. The Castle  

Hardenstein is located in Witten 9 mil north of Cologne. Robert Stael von Holstein died 2nd of

February 1462. His four oldest sons Lutter *, Neveling **, Robert (Rabold) *** and 

Heinrich**** shared the family fortune. The fifth brotherJohann III***** only got a small

annual annuity. Johan III became an abbot at a convent called Hamborn until his death about

1517. Robert had also an illegitimate son called Johan. He is mentioned in a document dated 

from the 2nd of April 1462 where one can see that his father gave him 100 Gulden and a mitt

the fishingrights to Drügelsberge. On the 28th of July he got another 8 Gulden. His name is

also on a document dated the 5th of december 1482. Johan 1488 declined the right to an i

nheritance from his father Robert. He later took the namn von Titz.

 

Now it is time to move to Livland and Johan "the Livländer"

 

Källor/citations:

Anred, Gabriel: Svenska adelns ättartaflor volum 4 - Tabell 1

Fahne, A: Geschlechter und sitz/2 urkundenbuch des geschlechts Staël von Holstein, Köln 1869  

Fahne, AGeschlechter und sitz/3 Geschleche de Herren Staël von Holstein , Köln 1871 

Genealogische Handbuch der baltischen Ritterschaft sid. 561, 552 och 553

Kracht, August: Burger und schlösser im Sauerland, Siegerland, Hellweg --- 1976 

Neitman, Sonja: Von der Grafschaft Mark nach Livland - Ritterbrüder aus Westfalen im livländischen Deutsche Orden sid 523-431, 620-621  

Baron Thomas Staël von Holsteins homepage 

Strang, Joseph: Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter, siebenste hefte,Köln 1868  sidan 22

Wrangel, F.U: Svenska adelns ättartaflor, Nortsedt & söner, Stockholm 1857

Bilder/ Pictures: 

Riddarborgen Are

Borgen Are

Siebmacher, Johann: New Wappenbuch 1605 - Familjens vapen

Erscheinungsbild des auferstandenen Christus als Gärtner vor Maria Magdalena. Altarflügelbild aus der ehemaligen Walburgiskirche in Soest. Wohl Soest, 1489

Baron Thomas Staël von Holsteins hemsida

Studien zum Prämonstratenserorden, Volym 185 

Hirzenach am kmittelreinh st Bartholomäus

 

Intressanta länkar: 

A film from burg Hardenstein

Ikern

Grevskapet Cleve

Hertigen av Cleve

Hertigen av Cleve John 1

Gerhard von der Mark

Borgruinen Hardensteins vänner

Teckning av borgruinen Hardenstein

Fotografier på borgen Hardenstein

Annalen des Historichen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiözese, utgåva

Archive Haus Witten

Rambow genealogie - Die Herrschaft Hardenberg und ihren alten dynastie

Cram, Ilse: Heisinger Geschickte - Die Bauern - die ersten bergleute in Heisingen 

abott stael

von Rosen - Ernst Kollbergs släktsajt

Hardensteins arkiv 

 

 7         HHU 7         1483 Januar 30 (op dem donnerdach nae conversionis Pauli)  


Vor dem Richter zu Herbede, Wylhem van Berchhuisen, vergleicht sich Roberth Staell van

Holstein, Sohn des seligen Neveling Stael und Marie van Eickell, mit seinen Brüdern Dyrich

und Nevelinck Stael dahingehend, daß er verpflichtet ist, letzteren eine Leibrente von 22

Rheinischen Gulden, den Gulden zu 20 Stüber gerechnet, jährlich zu St. Agnes zu entrichten. 

 

Översättning: Domare i Herbede, Wylhelm van Berchuisen x sig Roberth Staell van Holstein, son

till salige Neveling Stael och Marie van Eickel, med sina bröder Dyrich och Nevelinck Stael xxx

22 Rheinschen Gulden. ... årligen till St. Angnes.

 
Zeugen: Berndt Drey, Gerichtsfrone; Johan Bungener; Johan Rautert; Johan Backhuis. - Pergament. -

Siegel: Wilhem van Berchhuisen (besch.), Robert Stail van Holstein (gut erhalten), Lutter Stail,

Vetter des Robert Staell (ab).