STORA NORDISKA KRIGET - THE GREAT NORTHERN WAR 

11 FEBRUARI 1700 - 30 AUGUSTI 1721

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD!!!!

PÅGICK; 11 Februari 1770 - augusti 1721

KRIG MOT;

Ryssland 1700-1721

Danmark 1700 (18 JULI - 8 AUGUSTI 1700) OCH 1709-1719

Sachsen 1700-1706 OCH 1709-1721

Polen 1701-1721

Hannover 1715-1719

Preussen 1715-1720 

SVERIGES ALLIERADE: KOSACHERNA

ANGRIPARE; Danmark, Sachsen, Ryssland, Polen, Hannnover och Preussen. 

SVENSKA REGENTERKarl XII, Ulrika Eleonora och Fredrik I  

UTLÄNDSKA REGENTER; Augusti II (kung av Polen och kurfuste av Sachsen), Peter I (tsar av Ryssland)  och Fredrik IV (kung av Danmark)

SVENSKA BEFÄLHAVARE; Carl Gustaf Rehnskiökd, Magnus Stenbock, Otto Vellingk, Karl Gustav Mörner och Carl Gustaf Armfelt.

SVENSKT KRIGSMÅL; Att avärja fiendens angrepp

 

STORMAKTEN SVERIGETiden mellan 1680 och 1700 kallas FREDSTIDEN. När det äntligen var fred mellan Sverige, Polen (1660), Ryssland (1661) och Danmark /26 september 1679 kom en period som kallas fredstiden. Den sträckte sig fram till Stora nordiska kriget bröt ut 1700. 

Fredstiden började dock inte så bra för släkten Staël von Holstein. Jacob dog den 2 oktober 1679 i en duell med Reinhold von Mengden. (Elgenstierna VII s. x).

 

JACOBS BARN VID KRIGETS BÖRJAN - Jacob hade 7 barn; Sofia Elisabeth (1664) (36 år), Carl Jacob (1666) (34 år), Otto Wilhelm (1668) (32 år), Fabian Ernst (1672) (28 år), Jakobina Juliana (1674) (26 år), Jakobina (1678) (22 år) och Jakob Axel (1680) (20 år). (Elgenstierna del 7 s. 505). 

 

1680 avslutade Johan sin tjänst som fortifikationsinspektor vid artilleriet i Estland och Ingermanland. Han övergick till att vara artilleriofficer. (Elgenstierna del VII s. 506).  

 

1681 - Johan Gustaf - Johan och Christina (Möller) fick 1681 sonen Johan Gustaf. (f. 1681 d. 17/8 1702) (Elgenstierna del 7 s. 506). 

 

1682 Jacobs änka Anna Sofia (Stackelberg) gifte sig 1682 med greve Reinhold von Fersen.  (Elgenstierna ). 

 

8 december 1682 - Conrad dog.  (Elgenstierna) 

 

1682 - PAIXT KAPTEN HANS STAEL VON HOLSTEIN(Hagemeister, Heinrich von (1836). Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands / T. 2.. Riga: E. Frantzen. s. 160). 

 

1683 - Carl Wilhelm (f. 1683 d. 4/4 1708 i Zaslow). Eftersom Christina (Möller) dog det året är det troligt att hon dog i barnsäng. Johan stod nu ensam med fem barn; 17-åriga Mattias Gustaf, 16-årige Jacob Johan, 15-åriga Barbara Gustaviana 8-åriga Christina Eufrosyne och 2-åriga Johan Gustaf. (Elgenstierna del XII s. 506). 

 

JANUARI 1684 ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN (f. 1636 d. 1703) I NARVA.1 1684/14 - 1684 gifte sig den 48-åriga överstelöjtnant Johan med Helena von der Pahlen. (f. X d. 1694). Helena var dotter till den svenske överstelöjtnanten Johan von der Pahlen (27/6 1601 i Arensburg på Ösel - 31/8 1694) till herrgården Astrau i Sissegal socken i Livland och Elisabeth Christina Catharina född von Rosen.2 Hon är dotter till ståthållaren på Jama och Koporie Bogislaus von Rosen och Magdalena Stampehl. Vad Johan arbetar med nu under fredstid har jag inte lyckats hitta någon information om hittills. Måste känts skönt för barnen att få en ”bonusmamma”. Hur gammal var Helena??? Bogislaus von Rosen (1572-1658) var en mäktig man som ägde många herrgårdar och drev framgångsrika affärer.3 . 

Helena och Johan kom att få  barn; Georg Bogislaus (f.6/12 1685 d. 6/12 1763) och Otto Fredrik( f. 1686 d. 23 aug 1771 på Araslöv i Färlovs socken i Kristianstad). (Elgenstierna del 7 s. 506).

 

Christian (f. 16XX- d.31/8 1708) Började sin militära karriär vid Livgardet 1685. Fänrik vid Västerbottens regemente 12/12 1691, löjtnant där 18/4 1696. Källa; Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651). Lewenhaupt uppger (R. M.) som källa. R. riksregistraturet; M. militära meritförteckningar och meritlistor. 

 

Johans dotter Barbara Gustaviana (f. 14 oktober 1668 d. 1739) gifte sig 1688 med  Alexander Pereswetoff-Morath (xxxx - augusti 1710 i Viborg). Han tjänstgjorde när kriget började som ryttmästare vid Drottningens livregemente till häst. Alexander kom att den 13 december 1700 avancera till överstelöjtnant Savolax fördubblingsinfanteribataljon.

 

Jacobs näst äldsta dottern Jakobina Juliana, (f. 4/2 1674 i Riga, d. 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län). Hon gifte sig den 21 mars 1697 (i Reval) med generaladjutanten vid svenska armén Gotthard Henrik von Lantingshausen,(nr 1860). (f. xxxx d. 28 oktober 1704 vid slaget vid Punitz i Polen.). De hade när kriget började 2 barn; Henrika Elisabeth (1698-1769) och Jakob Albrecht (1699-1769).(Elgenstierna IV s. 511). 

 

När Karl XII tillträdde tronen 14 DECEMBER 1697 kunde han tituleras "Den stormäktige och nådige herren, Karl, med guds nåde, Sveriges, Götes, och Vendens konung, storfurste till Finland hertig uti Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kassuben och Venden, furste till Rügen, herre över Ingermanland och Wismar så ock  pfalzgreve vid Rehn i Bayern till Jülich, Kleve och Berg hertig." (Larsson, Olle (2012) Svensk historia. s.  129). 

 

Anna-Sofia och Jacobs äldsta dotter Sofia Elisabet (f.1664 d. efter 1708) hade blivit änka och gifte sig 14 december 1697 i Reval med löjtnanten vid Tiesenhausens infanteriregemente Hans Johan Gyllenlood. (f. 12 juni 1664 - d. efter 1737).

 

1698Johan gifter sig med sin svägerskas kusin 40-åriga Anna-Sofia (von Fock). De fick två barn;  Otto Reinhold (f. 1699 i Narva d. 1731) och Anna Dorothea (f. 1700 d. 21/2 1755).  (Elgenstierna del 7 s. 506). 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; En intressant och mycket informativ källa är Leonard Kagges dagbok som finns bevarad. Den gavs ut 1912 av Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande skandinaviens historia. Leonard påbörjade den den 1 januari 1698 och i den får man följa honom fram till 1722 då han kom hem till Sverige. Adam Lewenhaupt presenterar honom i bokens förord enligt följande; "Leonard Kagg till Abbotsnäs och fors, född 1682 den 14 oktober på Långåsa i Småland och död 1760 den 29 september på sitt gods Abbotsnäs." 

 

HUVUDKÄLLAR - För att följa soldaterna i fred och krig har jag använt mig av arméns rullor som förvaras på Krigsarkivet i Stockholm och som även finns på nätet.

 

JACOB OCH JOHANS DÖTTRAR - VAR SÅ GOTT SOM ALLA GIFTA MED SOLDATER;

Anna-Sofia och Jacobs döttrar;  

1. Sofia Elisabet (f.1664 d. efter 1708) hade blivit änka och gifte sig 14 december 1697 i Reval med löjtnanten vid Tiesenhausens infanteriregemente Hans Johan Gyllenlood. (f. 12 juni 1664 - d. efter 1737). De hade när kriget började ett barn; 2-åriga Lovisa Eleonora (f. 1698 d. 1755). Hans Johan hade tagit avsked 1698 ur armén och anslöt sig den 26 april 1700 som ryttmästare vid estniska adelsfanan. Hans Johan ägde två bostäder; Stenhusen i Estland som han kom att miste 1710 och Olsböle gård i Finland som han sålde 1737. (Elgenstierna III s. 309-310).    

2. Jakobina Juliana, (f. 4/2 1674 i Riga, d. 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län). Hon var sedan 21 mars 1697 gift (i Reval) med generaladjutanten vid svenska armén Gotthard Henrik von Lantingshausen,(nr 1860). (f. xxxx d. 28 oktober 1704 vid slaget vid Punitz i Polen.). De hade när kriget började 2 barn; 2-åriga Henrika Elisabeth (1698-1769) och 1-åriga Jakob Albrecht (f. 1699 d.1769).(Elgenstierna IV s. 511). 

3. Jakobina (f. 21 april 1678 d. 13 september 1703) GGB ESTLAND S. 365 var när kriget började 22 år och ogift. Hon gifte sig 1702 med kapten Johan Fredrich von Ulrich (16XX-1724). (Elgenstierna) Johan Fredrich hade 22 februari 1701 avancerat till kapten vid Jerwiska lantmelisregementet. Jakoba Juliana och Johan Fredrich fick en son som döptes till Johan Wilhelm. Om honom vet man bara att han levde 1708.(Lewenhaupt 2 s. 725)

Estniska infanteriregementet i kretsen Jerwen. Överste O. Rehbinder 1701-1704. Regementets historia började 1701 och det är troligen att vara tänkt att vara en permanent enhet som det svenska tenant regiments. Det tillhörde Schlippenbachs arme 1703-1704 och var sedan garnisonerad i Narva där de flesta av regementets soldater blev krigsfångar när fästningen föll. (Nordensvan, s. 82). Resten av regementet blev den del av Hüenes enlisted battaljon. (Kroon, Kallen, "Soldatutskrivning och soldathållet till den svenska armén som en del av Sveriges integrationspolitik under stormakten i Estland och Livland" s. 165). Otto Rehbinder var överste för Jerwiska lantmelisregementet från 22/1 1701. (Elgenstierna s. X). Enligt Kalle Kroon uppgick antalet soldater i den Jerweiska lantmilisen till 500 man och var verksam fram till 1704. NOT!!

 

Johan döttrar;  

Barbara Gustaviana (f. 14 oktober 1668 d. 1739) var sedan 1688 gift med  Alexander Pereswetoff-Morath (xxxx - augusti 1710 i Viborg). Han tjänstgjorde när kriget började som ryttmästare vid Drottningens livregemente till häst. Han kom att den 13 december 1700 avancera till överstelöjtnant Savolax fördubblingsinfanteribataljon. Alexander dog i Viborg i augusti 1710. (Lewenhaupt s. 503).  När kriget började hade de fem barn; Helena Catharina (1690-1755 i Jönköping), Alexander (1691-1761), Anna Christina (f.1694 i Ingermanland d.1761), Carl Gustaf (f.1696 d.1763 i Linköping) och Constantin (1697-17XX). (Elgenstierna V s. 676). Savolax regemente fanns som garnison i Riga under våren 1700. De gick i fångenskap vid Neumünde coh fick sättas upp på nytt 1700 och tillhörde därefter armén i Finland.  (Militaria Hans Högman (hhogman.se).

Christina Eufrosyne (f. 1675 d. 30/1 1744 i Halmstad) var 25 år när kriget började. Hon kom (okänt när) gifta sig med Ertman Möller (f.xxxx d.1/9 1708 vid Narvaströmmen) Ertman Möller började sin militära karriär som fänrik vid Savolaks och Nylands infanteriregemente och avancerade 4 mars 1684 till löjtnant där. Han avancerade 12/5 1700 till kapten vid Otto Vellings Ingermanländska infanteriregementet. (Elgenstierna V s. 331). Karriär under kriget; Ertman var kapten vid Otto Vellings ingermanländska infanteriregemente 12 maj 1700. (Elgenstierna s. 331) Ingermanländskt värvat infanteriregemente. General Otto Welingk 1700-1705, överste H. Hastfehr 1706-1710. Regementet skapades 1700 i Ingermanland och användes av armén i Ingermanland och södra Finland delvis som garnison. Slutliga som garnison i Viborg och förlorade med fästningens fall 1710. (Nordensvan s. 9) Ertman stupade vid Narvaströmmen 1 september 1708. (Lewenhaupt s. 467).

Enligt Elgenstierna  levde Christina Eufrosyne som änka i Halmstad 1732 och dog först 31/1 1744. Hon ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. (Elgenstierna VII s. 506)

Christina och Ertmans familj - Christina och Ertman fick en dotter Barbara Christina (okänt när). Barbara Christina kom att gifta sig (okänt när) med kapten Johan Hoffman i Ingermanländska infanteriregementet (f. 1677 d. före 1732) Barbara Christina levde 1741 som änka i Halmstad. (Elgenstierna V s. 331). 

Anna Dorothea  (f. 1700 d. 21 februari 1755) gifte sig 11 maj 1716 i Marbäcks socken, Småland med premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente Carl Evert Fock (f. Ingermanland 1692 d.1752). (Elgenstierna II s. 766-767) Bland gästerna finns Otto Fredrik Stahl von Holstein Marbäcks kyrkoarkiv, födelse - och dopböcker, SE/VALA/00244/C/1 (1643-1721), bildid: C0022550_00202, sida 382

Carl Evald militära karriär - Han hade påbörjat sin militära karriär som volontär vid Mellins Estländska infanteriregemente 1703 och avancerade till furir där 1705. 1706 avancerade han till förare. Det gick bra för honom och  1708 hade han avancerat till sergeant för att 1709 avancera till fältväbel. Sedan rullade det på. Fänrik vid enrolleringsmanskapet 1710, sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1711,  premiärfänrik där 1712, sekundlöjtnant samma år. Han togs tillfånga vid Tönningen 1713 men lyckades rymma därifrån samma år. 1715 utsågs han till premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente och avancerade 1717 till kapten. (Elgenstierna s. 766-767). Under kriget var han med vid Gadebusch, Tönningen och Norska fälttåget 1718. (Lewenhaupt s. 203). Han tillhörde då general Armfeldts avdelning. (hhögman. se).

Efter kriget - 1740 avancerade han till major. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1749. Han ägde Martböle i Sagu från 1725 och arrenderade Stor-Heikkila vid Åbo från 1741. (Carplan, Tor s. 307)

Anna och Carl Everts familj - Carl Evert och Anna Dorothea fick sju barn som kom att föra släkten vidare i två släktgrenar en i Sverige och en i Finland.( Fock, Henrik s. 89). Reinhold Vilhelm (f. 17/8 1721 d. 25/3 1782), Gideon Evald (f. 18/19 1722 d. 18/9 1743), Hans Henrik (f. 19/8 1723 d. 1758), Carl Gustaf (f. 4/7 1726 d. 14/7 1762), Sofia Dorotea (f. 17/9 1731 d. 11/8 1791), Fredrik Bogislaus (f. 25/10 1732 på kaptensbostället på Wahantaka i Letala socken d. 1771), Georg Johan (f. /30/6 1733 på kaptensbostället på Wahantaka i Letala socken d. 1/4 1816). (Elgenstierna II s. 767 ff). 

 

DE SOM STRED I STORA NORDISKA KRIGET - Alla män i släkten Staël von Holstein tillhörde den svenska armén och kom därför kom att ingå i Karl XII armé under Stora nordiska kriget. De som var små när kriget började kom att ansluta sig till armén så fort de hade åldern inne. Johans yngste son Otto Reinhold föddes 1697 i Narva och var alltså 3 år när kriget började. I Adam Lewenhaupts bok "Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar" har jag hittat nedanstående soldater. Jag har tagit hjälp av Gustaf Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor för att placera in dem under deras pappa. 

 

JOHAN (f. 1636. d. januari 1703 i Narva. (Lewenhaupt s. 652). Sedan JANUARI 1684 ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN I NARVA.1 1684/14 - Han tillhörde Narva Regementstab 1684/14.

SÖNERNA; 

Mathias Gustaf, (f. 28 april 1666 d. juni 1720 i Jaroslaw);; Mattias Gustaf var major vid Nerikes och Värmlands tremänningsinfanteriregmente från 25/4 1701: överstelöjtnant där 8/8 1701; tillförordnad regementsbefälhavare 1705; tillfångatagen 29/9 1708 vid slaget vid Liesna (Lewenhaupt del 2 s. 651. Hans källa A 8. R. M.). Han dog i juni 1720 i Jaroslaw (Elgenstierna 7 s. 506)

JACOB JOHAN - (f.28/7 1667 d. 14/9 1701 vid Bolderaa). Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1678, löjtnant där 1683, regementskvartermästare där 1686, kaptenslöjtnant där 1688 stupade 1701 vid Neumünde skans: ogift. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Enligt Geneologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1930) dog Jacob Johan den 14/9 vid Bolderaa. 8s. 365) 

Johan Gustaf (f.1681 d.17/8 1702). page hos konungen; fänrik vid Nerikes och Värmlands infanteriregemente 11/11 1700. Löjtnant där samma år 7/12. Dog ogift 17/8 1702. (Lewenhaupt del 2 s. 651) 

Staël von Holstein, Carl Wilhelm. (f.1683 d.4/4 1708). fänrik vid Upplands tremännings infanteriregemente 1/9 1700, fänrik vid Livgardet 8/1 1703, löjtnant där 21/7 1706. Dog ogift 1708. (Lewenhaupt Karl XII officerare.del 2 s. 651). Lewenhaupt uppger som källa Anrep 7. och Riksregistraturet.) (Elgenstierna 7 s. 506)  

Georg Bogislaus, friherre.;(f.6/12 1685 6/12 d.1763); volontär vid Livgardet 1700 20/2; sergeant vid artilleriet 1701; kornett vid Ingermanländska dragonregementet. 1701 24/11; löjtnant vid De la Gardies Lifländska infanteriregementet 1702 I2/5; kapten där 10/6 1703 konfirm. 1705 6/3; fången 1704 18/4 i Livland; hemkom 1711 i maj; major vid Skaraborgs regemente. samma år 9/11; överstelöjtnant där 1713 I9/8; överste där. 1717 11/12; Kommendant i Göteborg avsked 1720 4/8; generalmajor och chef för hertigens av Holstein livgarde 1721. (Lewenhaupt del 2 s. 651). Elgenstierna 7 s. 519.

Otto Fredrik (f. 1686 d. 23/8 1771 på Arlösa). Volontär vid garnisonen i Riga ; fänrik vid Nerikes och Värmlands tremänningsregemente infanteriregemente 27/9 1705, löjtnant där 5/1 1708, kommenderad till Riga  för att möta rekryter i september samma år, kom till Sverige 1710 i juli efter Rigas uppgivande, kammarherre och amtman hos hertigen av Holstein. Dog ogift 23/8 1771 på Arlöf. (Lewenhaupt s. 651) (Elgenstierna 7 s. 506)

OTTO REINHOLD - (f. 1697 i Narva d. 1731). Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1714, förare där 1715, sekundfänrik vid Helsinge regemente 1717, premiärfänrik där 1719, löjtnants avsked 1723, kapten i Holsteinsk tjänst, ihjälstucken i en duell 1731. Dog ogift. (Lewenhaupt s. 652). Hans källor Anrep och R.  (Elgenstierna 7 s. 506).

 

MATTIAS GUSTAFS SÖNER;  

Johan, (f. 8/6 1698 d. 1751); Volontär vid Livgardet 1716; förare där. s. å. 7/8; fänrik vid Nerikes och Vermlands tremänningsintanteriregemente 1717 7/5; löjtnant  där. 1718 26/6; avsked 1720 30/1 (Lewenhaupt del 2 s. 651).

JACOB JOHAN - (f. september 1699 d. 1755 begravd i reval 15/4 1755).  Sergeant vid Skaraborgs regemente , fänrik där 1718, avsked 1725, kapten i Holsteinsk tjänst, manrichter i Estland. Gifte sig 1724 med sin syssling Hedvig Margareta och blev därmed ägare till herrgårdarna Hannijöggi, Jegelecht och Undel i Estland. (Elgenstierna s. 511) JAKOB - Fänrik vid Skaraborgs regemente 16 juni 1718.  (Lewenhaupt s. 651 - Hans källa R).

Mattias Gustaf (f.16/8 1701 d. 15/3 1757). Rustmästare vid Östgöta tremännings infanteriregemente 18/12 1716, förare där 27/11 1717, fänrik där 13/6 1719, fänrik vid Upplands infanteriregemente 12/12 1721. ( Lewenhaupt s. 651). Elgenstierna 7 s. 513). 

CARL FREDRIK - (f. 24/4 1708 på Malmö herrgård d.1765 i Reval). Var 13-år när Stora Nordiska kriget slutade så han fick inte vara med och kriga. Tjänstgjorde i Holsteinsk tjänst som fänrik därefter i rysk tjänst som överste och president i kammarkollegium i St; Petersburg. (Elgenstierna VII s. 515-516). 

 

JACOBS SÖNER;  

CARL JACOB (f. 1666 d. 17XX) överlevde kriget och bosatte sig i Pommern Damgarten. 1725 - Överste Karl Jacob Staël kunde den 30 april 1725 köpa länsgodset Pantlitz med Arendshagen och Neuenkort i distriktet Damgardten i Pommern för 16.300 riksdaler av bröderna von Dechow. På Pantlitz levde sedan Jakob som en förmögen och aktad godsägare. Han gifte om sig med generallöjtnant baron Detlof Ernst von Krassows dotter. NOT!!!!!

OTTO VILHELM (F. 28/6 1668 i Estland d. 27/4 1730 i Stockholm) kapten vid Västerbottens regemente 1696, generaladjutant 1700, konformerad 1719, överstelöjtnant vid hertigen av Holstein-Gottorps garde 1701, överstelöjtnant vid holsteinska artilleriet 1704, överstelöjtnant vid general Barners infanteriregemente i Holstein 1708, överste där 1709, överste för svenska adelsfanan 1712, generalmajor av infanteriet 1717, överste för Hallands infanteriregemente samma dag. Efter stora nordiska kriget tjänstgjorde han 1723 som överste för Upplands infanteriregemente. (Lewenhaupt s. 652) Hans källa Anrep och R. (Elgenstierna 7 s. 516).

FABIAN ERNST (f. 1672 d. 1730) Finns inte i Lewenhaupt. Enligt Elgenstierna tjänstgjorde han som generaladjutant och lantråd. (Elgenstierna VII s.505). Vad gjorde han under kriget?

JAKOB AXEL (f. 1680 i Livland d.  19 mars 1730). Finns inte i Lewenhaupt. Var 20 år när kriget började. Var gjorde han då. Jacob Axel var Jacob och Anna Sofias yngste son. Han föddes 1680 i Livland och kom först i svensk krigstjänst, sedan Holsteins, kapten vid grenadjärerna vid general Berners regemente i Holstein, generaladjutnant hos Stanislaus av Polen, utnämnd till överste för ett tyskt regemente som inte kom att upprättas. Han var 9/7 1701 med vid övergången av Dünafloden och slaget där. Under slaget vid Höchstedt den 13 augusti 1704 "mycket heder" "illa bleserad". Reste 1720 till Hannover för att bevaka sin hustrus anspråk på amtet Bederkosa i Bremen. Han är mest känd för att ha stuckit ihjäl Peder Tordenskjöld den 12 november 1720.  (Elgenstierna s. 505). Enligt Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363) dog Jakob Axel 19 mars 1730 i Stalsund. Jakob Axel var gift 2 gånger. 1) Lewenhaupt 2) von Kraffow. Han fick vad som är känt 1 son Carl Jakob (f. juni 1718 d. 14/7 1731 på Övedskloster i Skåne och begravd i Öveds kyrka).

Källor; Elgenstierna 7 s. 505 och Geneologische handbuch der baltische ritterschaft (1930 s. 363

 

CONRADS SÖNER OCH DOTTER; 

Fredrich (f.ca 1660 d.24/9 1730) Konduktör vid fortifikationen i Pernau. Löjtnant där 1677. Avancerade till kapten vid fortifikationen i Göteborg 7/9 1700. Fick avgå 12/6 1701 "för dess förgripelses skull". (Lewenhaupt del 2 s. 651. Uppger som källa Riksreg). Friedrich fick två döttrar Johanna Eleonora Amelia (XXXX - 17/10 1739). Hon var gift med Simon Cleuting en svensk artillerilöjtnant. Eventuellt hade hon en syster som hette Catharina Elisabeth (gift Boggenskiöld). Källor; Lewenhaupt 2 s. 651 och Genologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1929) s. 563

Christian (f. 16XX- d.31/8 1708) Började sin militära karriär vid Livgardet 1685. Fänrik vid Västerbottens regemente 12/12 1691, löjtnant där 18/4 1696, kapten där 22/1 1703. Stupade 31/8 1708 vid Meskowitz. Källa; Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651). Lewenhaupt uppger (R. M.) som källa. R. riksregistraturet; M. militära meritförteckningar och meritlistor. 

Jacob Johan  (f.16XX d.1710) Kapten vid Nylands regemente; sekundmajor där 1700. Fången 1710 vid Riga och död kort därefter. Källa; Lewenhaupt 2  s. 651) 

Sofia Elisabeth - Enligt Pernaus borgarbok dog hon 1710 i pest. Hon var gift med kapten Andreas Sjöfeldt i Schwengels infanteriregemente. Schwengels infanteriregemente var ett livländskt regemente som sattes upp 1703 de var besättning i Pernau. (Nordensvan. Svenska armén s. 22). 

Sjöfeldt, Johan Andreas, f. 1679 i Lifland; son till kaptenen Anders S (S o K) och N. von Schreiterfelt; underkonduktör vid fortifikationen i Reval 1698; konduktör därst.; löjtnant vid fortifikationen i Dorpat 20/8 1701. Andreas tog avsked 27/5 1703. Han återinträdde i armén 10/3 1704 som kapten vid Schwengelms Pernauska infanteriregemente; konfirm. 17/7 1705. (R. M. Ch.). (Lewenhaupt 2 s. 632). Enligt Pernaus borgabok dog han 1 juli 1705.

 

ESNISKA PAIXT GRENEN;

Johann III Stael von Holstein (f. 16XX d. före. 1723) - kunglig svensk kapten, herre i Paixt. Finns enligt geneologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1929) en notering 1663 (s. 563). Han gift med Anna Catharina (von Schilling (Elgenstierna VII s. 500). 

Hans son - Johan Heinrich påbörjade sin militära karriär som fänrik vid Fellinska lantmelisbataljonen 12/8 1701. Han blev konfirmerad 1702 6/11 och avancerade till  löjtnant vid Beckerns livländska infanteriregemente 1704 1/8. Han blev konfirmerad 7/6 1707. (Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651) Hans källa R.ch). Johan Heinrich var 22 år när kriget startade. Johan Heinrich var gift två gånger; Margaretha Elisabeth Wolffensköld och Anna Gertruda vonn Platzbeck. (Elgenstierna VII s. 501)

Fellinska lantmelisbataljonen - Reised i kretsen Fellin Livlänska lantmelisbataljonen av Fellinska kretsen. Lieutenant Colonel H.J von Buddenbrock (1701-1703). Raised in 1701. Antligen antänt som garnisonsregemente i Pernau eftersom det 1703 användes som rekryteringsbas för von Schwengelms garrisons regemente i Pernau. (KrA, KrK kansli inkommna handlingar 1703, del 3, s. 5839)

Livländska värvat infanteriregemente. Colonel J.W von Beckern (1704-1710). Raised in 1704 as a new enlisted regement bound for garrison duty in Riga where it remained unit it was disbanded in connection with the surrender of Riga. (Nordensvan s. 83). Johan Wilhelm Becker - deltog under generalmajor V.H von Schlippenbachs befäl  i hösttåget i Estland och norra Livland 1703. von Becker värvade ett infanteriregemente och förordnades till dettas chef 2 mars 1704. De låg i garnison i Pernau 1705- april 1706 och därefter till Riga till och med dess fästnings fall i juli 1710. (Svenskt biografiskt lexikon) 

 

EN STOR SVÅRIGHET!!! - Vad som gör det svårt när man försöker följa släkten Staël von Holstein under stora nordiska kriget är att flera av männen har samma förnamn. Det finns flera Jacob Johan och Johan. För att skilja dem åt har jag studerat handstilarna i namnteckningarna. Intressant är att de finns en Axel Jakob och en Jakob Axel. Är det samma personer eller?

 

OSÄKER VILKEN GREN DE KOMMER IFRÅN  

Staal. Löjtnant vid Upplands femmännings infanteriregemente 31/7 1716. Konfirmerad samma år xx. (Lewenhaupt s. 651).

Staal, Axel Jakob, sekundfältväbel vid Upplands infanteriregemente 1/11 1703, premiärfältväbel där 4/1 1704, sekundfänrik där samma år 4/4; premiärfänrik där 2/1 1707; sekundkapten vid Östgöta infanteriregemente 9/12 1708; stupade 28/6 1709 vid Poltava. (R.Ch.) (Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651). Lewenhaupt uppger (R. M.) som källa. R. riksregistraturet; regementschefernas skrivelser. - Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente 1709/1. Kapten 9/12 1708. Nämns i Leonard Kaggs dagbok. 

Skaraborgs läns regemente (26 ) Regementet delades upp i Västgötland och överfördes även till Pommern i oktober 1699. Den 4 januari 1700 marscherade de via Damgarten till Wismar och överfördes till Neuklosterkontoret
och Wismarbyarna 27 ). Här var det från februari1700 till april 1700 mönstrad. 6 kompanier fanns i Neukloster,
överstelöjtnantens kompani i Benz och kapten Leyoncreutz i Bantow. Överste var friherre Nils Stromberg.
Budgeten var densamma som för regementet Ostgöta regementet räknade därför 1296 huvuden i sina
8 kompanier utan stab. Saknas från målet bara 2 män. De sjuka låg i Stralsund och Neukloster.
I början av april 1700 marscherade regementet tillsammans med Södermanlands regemente för att förstärka
trupperna i Bremen via Zittow - Banzkow - Wehningen på Elbe från 27 ). Efter Craventhalsfreden gick
regementet efter Skaraborg Pomeranian tillbaka. Där anslöt sig den 1702 till Gyllenstiernas kår, som bildades i Pommern och sedan deltog i verksamheten. Karl XII deltog i Polen. Pultava var också hans fall. Julen 1709 gjordes också detta Regementet återupprättat hemma. Den blev dock kvar i Sverige till 1715 28 ). befälhavare för regementet var efter återupprättandet överste Christof Georg Witting. Till stöd för stark Belägrade Stralsunds fästning, regementet skulle överföras dit 1715 och var redan den 12. September 1715 ombord på 10 örlogsfartyg i Karlskrona, sedan några dagar senare den 19 september 1715. Transportfartyg utdelade. Flottan kom dock bara så långt som till Nystad på grund av motvind.
Först i december kunde sedan satte viceadmiral Taube segel med 4 örlogsfartyg och 7 transportskepp.
Men dessa tog undantag ammunition och annat krig behöver bara 700 man. Överstelöjtnant Stael von
Holstein
var därför tvungen stanna kvar med 551 man av regementet. När Taube ankrade utanför Rügen
den 27 december 1715 hade Stralsund redan överlämnat. Så det förblev den bästa lösningen att överföra
regementet till Wismar, vars besättningen fortfarande hålls. Två dagar senare anlände Tube till Wismar Bay.
Till regementet För att få land måste man först skära en kanal genom isen, som nådde så långt som till
valen. De medborgarna var inte särskilt nöjda med den knappa maten om denna ökade inkvartering,
särskilt sedan den medförda maten var avsedd för trupperna 29 ).
 

1688 Löjtnant Stahl i överstelöjtnant Georg Reinhold Palmstruch kungliga fortifikationsstaten i Rigafanns även kapten Rödinger, ....Vem är detta???? (Elgenstierna von Nackrej-Skytte s. 152)

 

1694 - VÄSTERBOTTENS REGEMENTE - LULEÅ 

1694 VÄSTERBOTTENS REGEMENTE (1694/12) - FÄNRIK CHRISTIAN STAËL VON HOLSTEIN (f. 16XX d. x) tillhörde Västerbottens regemente Liv kompani. Christian bodde i Luleå  tillsammans med löjtnant Jacob Grubbe. Norrbotten fanns inte som begrepp vid den är tiden utan de tillhörde Västerbottens regemente. Christian finns i mantalslängden för Luleå socken 29 januari 1695. (Officersbostället under stora oredan - från Jacob Grubbe till far och son Jacob och Henrik Lindborm.) Jag är inte helt säker på vem Christian är son till. Enligt Stackelberg ska han ha varit son till Conrad. Jag har inte lyckats hitta någon information om när han är född. Om jag får gissa tror jag att han 1694 var mellan 17-18 år. Jacob Grubbe tillhörde släkten Grubbe nr 335. f. 1664 d. 1736). (Elgenstierna III s. 181).

1694 1694/12 - I VÄSTERBOTTEN REGEMENTE fanns även Jacobs son 26-årige OTTO WILHELM STAËL VON HOLSTEIN (f. 28/10 1668 i Estland  d. 27/4 1730 i Stockholm). Han tillhörde även han Livkompaniet. Han hade avancerat 19 februari 1694. Otto tillhörde 1694 Västerbottens infanteriregemente - överste Reinhold Johan von Fersens kompani (1694/12) bildid. A0054324_00257 

VÄSTERBOTTENS REGEMENTE - Ch; Reinold Johan von Fersen 1684, A. Lagercrona 1702, M. Cronberg 1709, H.M Buddenbrock 1717. Överfördes våren 1701 till Livland, sedan vid konungens armé. Fånget efter Poltava. Nyuppsatt. En del av regementet i Stockholm 1710, en del fördes vintern 1710 till Neumünde och Reval och gick där till största delen förlorad. Åter uppsatt 1711. På västkusten 1712-1713, i Roslagen 1714-1715, i Östergötland  och på västkusten (Strömstad) 1717. Var med i Norska fälttåget 1718. Källa; Nordensvan   

 

NARVA 4 FEBRUARI 1694 - I arméns rullor finns överstelöjtnant Johan noterad bland de som tillhörde regementsstaben i garnisonen i Narva.(1694/11). Namnteckning!!!

 

1694 KAPTEN JACOB JOHAN VID NYLANDS INFANTERIREGEMENTE - ÖVERSTE GOTTHARD VILHELM BUDENBERGS REGEMENTE - RIGA (1694/5)

 

NARVA 1695 

1695 - I NARVA fanns 1995 ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN STAËL VON HOLSTEIN. f. 1636 d. 1703) 1695/5 bild 76

Johan Staël von Holstein Narva 1695

NARVA VAR HUVUDSTADEN I INGERMANLAND - STADEN VAR SVENSK SEDAN FREDEN I STOLBOVA 1617

 

Ingermanländska värvat garnisonsregemente - Vid krigets början var Major General Henning Rudolf von Horn högsta hönset. Han var det från 1695-1704. Det var från början ett regemente som var uppvuxet i Skåne och under kriget 1675-1679 transporterat till Ingermanland. Senare gjordes det om till ett inordnat regemente i garnison i Narva. Regementet löstes upp i samband med fallet vid Narva 1704. Källa; (Nordensvan II s. 30).

Johan hade 1680 slutat sin tjänst som fortifikationsinspektör vid artilleriet i Estland och Ingermanland och övergått till att tjänstgöra som artilleriofficer. (Karling, Sten (1936). Narva; Eine baurgeschtliche Untersuchung s. 277). Johan gifte sig i januari 1684 i Narva med Helena (von der Pahlen). KÄLLA!!!! Han finns notead i arméns rullor 6 februari 1684 som överstelöjtnant vid artilleriet i Narva och Kexholmen. (1684/14 bildid. A0054078_00009).

 

1695 - JOHANS FRU JULIANA (VON DER PAHLEN) DOG 169. Deras söner Carl Wilhelm 12 år, Georg Bogislaus 10 år och Otto Fredrik 9 år. (Elgenstierna 7 S. 506)

 

NARVA JULI 1695 - Överstelöjtnant Johan finns noterad i arméns rullor bland soldater som tillhör artilleriet i garnison i Narva. (1695/5 bild nr 74)

 

1695 - STOCKHOLM - KUNGLIGA MAJESTÄTS LIVGARDE TILL FOTS 

25 SEPTEMBER 1695 MATTIAS GUSTAF MARS Kungl. Maj:ts livgarde till fot under överste Bernhard von Liewen. Stockholm Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1695/1 (1695), bildid: A0054342_00096

MATTIAS GUSTAF 1695/ Stockholm 25 september 1695 Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1695/3 (1695), bildid: A0054344_00055 

 

1696 VÄSTERBOTTENS REGEMENTE - LULEÅ 

18 APRIL 1696 -  CHRISTIAN VAR LÖJTNANT VID VÄSTERBOTTENS REGEMENTE..1

1 Lewenhaupt, Adam (1920-1921). Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm: Norstedt s. 651 

1696 - Luleå löjtnant Christian   

Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/32 (1696), bildid: A0001791_00014, sida 134

 

LIVLAND AUGUSTI 1696  

I AUGUSTI 1696 fanns flera GARNISONER I LIVLAND - RIGA. I Riga med Kobron och Kokenhusen, Neumünde (fyra kompanier från Nylands infanteriregemente. Budberg, major Rehausen, kapten Lode och kapten Staël von Holstein totalt 468 man), Pernau och Dorpat (EAA.278.1.XXI-62, Rahavusarhiiv Tartu. 

Han var då 36 år (SE/KrA/0023/0/1019 bild 28)

 

19 DECEMBER 1696 - KAPTEN JACOB JOHAN - NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. (arméns rullor)

 

12 DECEMBER 1696 - JACOBUS STUDERAR PÅ UNIVERSITET i TARTU (von Beise, Th. (1875) Beitrag ur Geschichte der weiteren schwedisch-livländsichen universität s. 322). Vem är det????? Vad studerade han? Mest troligt juridik.

 

27 DECEMBER 1696 - 20-ÅRIGE KAPTEN MATTIAS GUSTAF GIFTER SIG MED 26-ÅRIGA FRÖKEN MARIA MARGARETA (VON BÄR) PÅ VON BÄRS GÅRD MALMÖ I KVILLINGE SOCKEN I ÖSTERGÖTLAND (Församlingsregistret). Undrar hur de lärde känna varandra? 

 

VÄSTERBOTTEN 1697 

1697 - LÖJTNANT CHRISTIAN VÄSTERBOTTENS REGEMENTE

Västerbottens folkbokföring 

KÄLLHÄNVISNING 
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820
Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/33 (1697), bildid: A0001792_00013, sida 332 
 
7 juni 1697 skickade Otto Wilhelm von Fersen en rapport om fästningarna i Ingermanland. Kexholmen; i dålig skick, Koporie, Nöteborg borde repareras,  Nyen, Narva i dåligt skick och Ivangorod i dåligt skick. (postad av Bengt Nilsson oktober 2018. Ingria: part 2.). I Kasper Kapsus avhandling "Den besvärliga provinsen (2014). Provinsen Ingermanland. Omkring 60.000 invånare. Bestod av 4 landskap; Ivangorod, Jama, Koporie och Nöteborg. Provinsen hade två städer; Narva och Nyen. Den administrativa staden var Narva där guvernören bodde. När kriget bröt ut var general Otto Vellingk (1649-1707) guvernör. Garnisons kommandör var Henning Rudolf Horn (Narva och Ivangorod), Johan Apollof (Nyen) och Gustaf Wilhelm Schlippenbach (Nöteborg). (Ingria; part 1 Bengt Nilsson 17 oktober 2018). Överstelöjtnant Johan tillhör fortfarande regementsstaben i Narva (1697/2.)   
 
21 MARS 1697 -  Jacobs dotter Jacobina Juliana (F. 21/5 1675 d. 15/3 1721) gifte sig i Reval med Gotthard Heinrich von Lantinghausen. (Elgenstierna).
 
5 APRIL 1697 DOG KARL XI PÅ STOCKHOLMS SLOTT -  sonen Karl som var född 17 juni 1682 var bara 14 år. (Liljegren, Bengt. Krigarkungen s. 22, 45).
 
NEUMÜNDE 1697-1698 
23 OKTOBER 1697 - NEUMÜNDE 38-ÅRIGE KAPTEN JACOB JOHAN (SE/JrA/0023/0/1019 Bild 186). 
 
30 AUGUSTI 1698 - JACOBUS NOBILIS TESTIMONI INTRUCTUS EX AK DORPAT. Universitet låg under Uppsala universitet (Uppsala universitets matrikel 1595-1700). Vem var han och vad studerade han???
 
 

29 DECEMBER 1698 38-årige KAPTEN JACOB JOHAN tillhörde NYLANDS INFANTERIREGEMENTE - GOTTHARD WILHELM BUDBERG. Han låg i garnison i  NEUMÜNDE. (Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1019 (1696-1712), bildid: A0029053_00112). 

1698 jacob johan neumunde

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1019 (1696-1712), bildid: A0029053_00200 

 

1698 62-ÅRIGE ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN GIFTE SIG MED SIN SVÄGERSKAS KUSIN 40-ÅRIGA ANNA-SOFIA (VON FOCK). (Elgenstierna del 7 s. 506).

 

ÖVERSTE OCH KOMMENDANT FÖR DÜNAMUNDE - GOTTHARD WILHELM BUDBERG - (31 augusti 1644- 31 mars 1710). Han utsågs till överste för Nylands infanteriregemente 5 juli 1687 och var vid kringsutbrottet viceguvernör i Riga; kommendant för Dünamunde. Uppgav 15/3 1700 Dünamunde mot fritt avtåg. (Lewenhaupt, Adam. s. 95). Gotthard Wilhelm dog 31 mars 1710. (Elgenstierna, Gustaf I s. 667)  

 

SEPTEMBER 1699 - MATTIAS GUSTAVS SON JACOB JOHAN (f. september 1699 d. 5/4 1755).  ÄGDE HANNIJÖGGI, JEGELCHT X OCH UDEL. KUNGLIG SVENSK KAPTEN, HOLSTEINS MAJOR - GIFT I REVAL 27 AUGUSTI 1724 MED HEDVIG MARGARETHA STAEL VON HOLSTEIN 30 MARS 1707 - 23 JANUARI 17271 (S. 365 GBH).

 

INGERMANLAND 1699 

INGERMANLAND 1699 - Det var 8 kompanier placerade i Narva, 2 i Nyen och 1 i Kexholmen. I juni 1699 bestod det av 1.460 officerare och gemena. (Laidre, M. Segern vid Narva s. 98) 

 

TRIPPELALLIANSEN 25 SEPTEMBER OCH 11 NOVEMBER 1699 

TRIPPELALLIANSEN - 25 SEPTEMBER 1699 - Självklart var Rysslands, Polens och Danmarks regenter hämdlystna och revanschsugna. Det påbörjades hemlinga förhandlingar mellan Ryssland och Polen redan sommaren 1698. Det dröjde emellertid fram till den 25 september 1699 innan det slöts ett förbund mellan kung August II av Sachen-Polen och den danske kungen Fredrik IV. Den ryske tsaren Peter ansluter sig till dem den  11 NOVEMBER. (Liljegren, Bengt. En biografi över Karl XII - krigarkungen s. 405)  PLANEN VAR  - att de tre länderna skulle anfalla Sverige ifrån tre håll; i januari eller februari 1700 skulle den polske kungen August II anfalla Livland samtidigt som den danske kungen Fredrik IV anföll Holstein-Gottorp. Därefter skulle Peter den store anfall det svenska Ingermanland. (Harrison, Dick. Stormaktens undergång s. 77-81)

 

DEN KAROLINSKA ARMÉN - "FÖRUTOM DEN INDELTA ARMÉN, SOM VID KRIGSUTBROTTET 1700 BESTOD AV 25.000 FOTSOLDATER, 11.000 RYTTARE OCH 6.600 BÅTSMÄN, FANNS ÄVEN VÄRVADE FÖRBAND. ALLT SOM ALLT MOBILISERADE SVERIGE 76.000 VARAV OMKRING 40.000 INDELTA." (Larsson. Svensk historia s. 137) 

Infanteriet bestod av Pikerare som slogs med pik och värja och musketerarna som var beväpnade med musköt och blankvapen. På slagfältet användes infanteriet mycket sällan. 

Kavalleriets soldater var beväpnade med värja, karbin och två pistoler. (Larsson, Olle.Svensk historia s. 142-143).   

 

GENERALGUVENÖR ÖVER HERTIGDÖMET LIVLAND - ERIK DAHLBERG 1699-1702 

 

FÄSTNINGAR I LIVLAND 1699 -

RIGA Dahlbergs regemente 1.050 man, Garnisonsregementet i Riga baron Sops regemente 1.034 man, von Fuckens regemente i Åbo läns infanteriregemente 152 man, von Campenhausens regemente, Österbottens regemente 984 man, Creutz regemente Björneborgs regemente 20 man. Allt som allt i Riga 3.240 man.

NEUMÜNDEGotthard Wilhelm von Budbergs regemente fyra kompanier Nylands infanteriregemente 560 man. 

PERNAU - Skyttes regemente 4 kompanier Livländska infanteriregemente 663 man.

DORPAT - Skytte regemente 4 kompanier Livländska infanteriregementet 501 man.

Andra garnisoner: Cobron 57 man, Kokenhusen 92 man, Nyenhusen 19 man, Marienburg 13 man, Rumeln 11 man, Warbeck 9 man work detachment 20 man.

TOTALT 5.185 MAN (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 .s. 131) 

  

Kapten Jacob Johan tillhörde 1699 Nylands infanteriregemente och var stationerad på fästningen Neumünde i Livland. (Riksarkivet, arméns rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1699/4 (1699), bildid: A0054440_00039) 

Enligt Carl Otto Nordensvan fanns det 1699 fyra kompanier av Nylands infanteriregemente i Neümünde 1699. (Nordensvan. s. 9) 

 

JACOB JOHAN 1699 4

KAPTEN JACOB JOHAN NEUMÜNDE 1699/4 BILD 54

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1699/4 (1699), bildid: A0054440_00054

 

RANGORDNINGEN FÖR OFFICERARE - uppifrån och ner: Överste, överstelöjtnant, major, kapten, regementskvartermästare, kaptenslöjtnant, löjtnant, fänrik.

 

Skaraborgs läns regemente (26 ) Regementet delades upp i Västgötland och överfördes även till Pommern i oktober 1699. TESSEIN

 

STORA NORDISKA KRIGET 11 FEBRUARI 1700 - 30 AUGUSTI 1721

 

FÖRHISTORIA -21 april 1699 slöt den ryske tsaren Peter och den danske kungen Fredrik IV av Danmark en allians och 11 november 1699 slöts ett avtal mellan den ryske tsaren Peter och August I av Polen-Litauen. (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 ,s. 43).

Ryssland; Peter ville ha the baltic sea och hade bestämt sig för att göra det till ett öppet hav och att äga hamnar. Handel!!

Polen ville ha tillbaka Livland. 

(Doge, Theodore Ayrault. (1895). Gustavus Adolphus; a history of the art of war from its revial after the middle ages to the en of the spanish succession war, with detailed accout of the campaigns of the great swede, and of the most famous campaign of Turenne, Condé, Eugene and Marboroug. With 237 charts, maps, plans of battles and tactical manoeuvres, cuts of uniforms, arms and weapons. (s. 833). Danskarna invaderade Schlesvig, polackerna Riga och Peter den store Narva. (s. 833).

 

11-12 FEBRUARI 1700 - DEN POLSKE KUNGEN AUGUST II OCH HANS SACHISKA TRUPPER ANFALLER LIVLAND UTAN FÖREGÅENDE KRIGSFÖRKLARING  

NÄR DET STORA NORDISKA KRIGET BRÖT UT 1700  var de svenska styrkorna i Östersjöområdet mycket svaga. Huvudstyrkorna var värvade trupper som låg i garnison i fästningar och mindre befästningar med Riga som fäste. I Narva fanns ett värvat regemente; Narvas garnisonsregemente med ett avskilt kompani i Reval, Pernau och Dorpat hade en bataljon vardera av överste Skyttes värvade regemente. Från batajonen i Dorpat fanns mindre avdelningar i Neumunde och Marienburg. I Riga försattes trädregementen i garnison Riga generalguvernörsregemente, värvade Riga garnisonsregemente, ochså värvade och Österbottens regemente till fots. Den sita på ett arrendatorregement från norra Finland. Från garnisonen i Riga fanns mindre avdelningar i Cobron och Kokenhusen. Slutligen fanns i Neumünde en bataljon från Nylands fotregemente, ett arrendatorsregemente från södra Finland. Samtliga fem regementen och en bataljon med en sammanlagd styrka av 5.500 soldater. (Törnquist, Leif. Swedish Colours from Enlisted and Militia Units in the Baltic Provinces 1700-1710 in the Russian Trophy Collection - Problems of Identification and Possible Solutions. s. 92). 

 

11- 12 FEBRUARI 1700 - DET POLSK-SACHISKA ANFALLET MOT RIGA I SVENSKA LIVLAND - KAPTEN JACOB JOHAN VID NYLANDS INFANERIREGEMENTE.  Fästningen i Neumünde nära Riga bestod av 6 bastioner och skyddades sedan 1699 av kommendant Gotthard Wilhelm von Budberg och hans 560 soldater som ursprungligen var från Nylands infanteriregementeEn av soldaterna i ett av Nyländska regementet kompanier var den 45-årige kapten Jacob Johan Staël von Holstein. I februari 1700 finns kapten Johan Stael med bland de som var stationerade i Balticum; Nylands regemente i överste Gottard Vilhelm von Budberg (4 kompanier): Lifkompaniet, major Ernst von Lode, kapten Johan Stael von HolsteinJohan Brask" NOT De kom att hålla ut till den 15 mars 1700. NOT!! Jakob Johan Bogenskiöld som var/kom at gifta sig med Catharina Elisabeth Staël von Holstein tillhörde även han Nylands infanteriregemente. (Elgenstierna, Gustaf I s. 469-470). Vem är hon???

UR LEONARD KAGGS DAGBOK - "Den 12 februari blev ryttmästare Didrics med sin postering som bestod av 24 hästar, 3 mil från Riga vid Ollei upphäven av saxare, han sig med en kopral och 15 gemena tillfångatogs de övriga blev på platsen, då saxarna samma dag anmarscherade för Riga, och kriget således började med kung Augustus." 

(Datum är enligt den tidens kalender). (s. 10)

 

SEGERN VID RIGA - 11 FEBRUARI 1700 - Det gick bra för soldaterna i Riga. Enligt x hade "Erik Dahlberg blivit varskodd av de sachiska truppsamlingarna vid gränsen, vidtagit sina försiktighetsmått". (Montelius, Oscar, Weibull, Martin, Höjer Magnus (red.) (1881). Sveriges historia - från äldsta tiden till våra dagar del IV  1611-1718 s. 540).

 

20 FEBRUARI 1700 - GEORG BOGISLAUS VOLONTÄR VID LIVGARDET - Georg Bogislaus (f. 6/12 1685 d. 6/12 1763 i Malmö) var halvbror till Mattias Gustaf. (Elgenstierna 7 s. 519)   

 

KARL XII:S BJÖRNJAKT - Den 6 MARS 1700 var den 17 år gamla kung Karl XII tillsammans i trakten av Kungsör med ett stort följe, bland annat sin svåger hertigen av Holstein och den franske ministern Guiscard-Magny. Kungen och hans vänner hade planerat en björnjakt. Jakten blev dock avbruten av en kapten vid Nylands infanteri, Johan Brask, som kom med bud från generalguvernören Erik Dahlberg i Riga att August II och flera tusen polsk-sachiska soldater hade anfallit det svenska Livland under natten mellan 11 och 12 februari. (Liljegren, Bengt. En biografi över Karl XII - krigarkungen. s. 81) 

 

15 MARS 1700 - GOTTHARD VILHELM VON BUDBERG GAV UPP NEÜMUNDE MOT FRI LEJD. (Lewenhaupt, Adam. s. 95) Återstoden överfördes till Riga våren 1700 och ingick i dess besättning. (Nordensvan s. X). En av dem var kapten Jacob Johan. 

UR LEONARD KAGGS DAGBOK "Den 15 mars gav kommendant och överste Gotthard Wilhelm Budberg upp Dünamünde med accord till saxarna, vilken fästning saxarna sedan kallade Augustusburg, då bemälte kommendant marscherade med sin garnison, bestående av 474 man, till Riga uti med fullt spel." (s. 11).

 

20 MARS 1700 DEN DANSKE KUNGEN OCH HANS SOLDATER GÅR IN I HOLSTEIN-GOTTORP 

Den 20 MARS 1700 kom det bud från Holstein-Gottorp; danska armén hade gått in i Holstein-Gottorp och ockuperade nu större delen av hertigdömet. Hertig Fredrik av Holstein- Gottorp som var Karl XII:s svåger bad omedelbart om hjälp. FOTNOT!

 

UR LEONARD KAGGS DAGBOK "Den 20 mars lät kungen av Danmark inrycka i hertigen av Holsteins land med 20.000 man, vilka där uppfogo så contribution som och proviant och illa huserade" (s. 11).

  

KARL XII BESLUT - Karl XII beslutade trots att Kanslikollegiet tyckte att situationen i Livland var mer hotfull att huvudarmén skulle tåga mot Danmark. För tillfället tyckte han att det var tillräckligt att skicka några finska regementen till Livland; och därmed utöka fälthären i Livland till 7.000 man. I Riga fanns redan 3.000 soldater. (Liljegren, Bengt En biografi över Karl XII - krigarkungen s. 82-83). 

 

ANNA-SOFIA OCH JACOBS DOTTER SOFIA ELISABET (f.1664 d. efter 1708) var gift med JOHAN  GYLLENLOOD. (f. 12 juni 1664 - d. efter 1737). De hade när kriget började ett barn; Lovisa Eleonora (1698-1755). Hans Johan hade tagit avsked 1698. Han anslöt sig 26 april 1700 som ryttmästare vid estniska adelsfanan. Hans Johan ägde två bostäder; Stenhusen i Estland som han kom att miste 1710 och Olsböle gård i Finland som han sålde 1737. (Elgenstierna III s. 309-310).    

 

29 JULI 1700 SEKUNDMAJOR JACOB JOHAN VID NYLANDS REGEMENTE (Lewenhaupt s. 651). Nu i garnison i Riga. 

 

Det gick bra i Danmark för Karl XII och hans soldater. FREDEN MED DANSKARNA SLÖTS I TRAVENTHAL 8 AUGUSTI 1700. (Liljegren, Bengt  s. 90). Danmark förband sig att avbryta invasionen av Holstein och att dra sig ur alliansen med Sachsen-Polen och Ryssland.(Allt om historia 4/2014 Stora Nordiska kriget 1700-21 Striden om Östersjön s. 22). Efter freden låg stora svenska truppenheter kvar i Skåne och i de svenska provinserna i Tyskland söder om Danmark. (Lindqvists historien om Sverige - Storhet och fall s. 328) Nu var det dags att hjälpa soldaterna på andra sidan Östersjön. Innan kungen och hans soldater kom iväg kom nästa stora nyhet. 

 

20 AUGUSTI 1700 - TSAR PETER AV RYSSLAND FÖRKLARAR SVERIGE KRIG 

DEN 20 AUGUSTI 1700 FÖRKLARADE DEN RYSKE TSAREN PETER SVERIGE KRIG  - Några dagar senare marscherade tsar Peter och hans armé över gränsen till Ingermanland(Liljegren, Bengt. En biografi över Karl XII - krigarkungen. s. 91) Målet var att erövra Narva. Narva garnison - Under H. Horn. Garnisonsregementet i Narva 6 kompani 800 man, Savolaks infanteriregemente 2 kompani 800 man, Vellings ingermanländska infanteriregemente 4 kompani 400 man, Estniska or Drottningens kavalleriregemente 2 kompani 250 man, Velling Ingermanländska dragonregemente 1 kompani 100 man. (Rysk militärblogg -  Swedish forces i Baltic provinces, sept 1700).

 

Jacob johan 1700 2                         1700/2 JACOB JOHAN (bild 83) 

 

UR KAGGS DAGBOK; "...den 21 augusti blev i Moskva krig mot Sverige deklarerat och uti dess residens utblåstet." (s. 16).

 

AUGUSTI 1700 (1700/4 ) MAJOR JAKOB JOHAN 1700/4. Han hade avancerat från kapten till major 29 juli 1700. Han har fortfarande ett eget kompani i Budbergs regemente som nu tillhörde garnisonen i Riga.

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/4 (1700), bildid: A0054463_00229

 

SVENSKA FÖRSVARET I DE BALTISKA PROVINSERNA SEPTEMBER 1700 

Riga garnison under FM.E Dahlberg. Åbo infanteriregemente 3 kompanier 400 man, Björneborgs infanteriregemente, 2 kompani 250 man, Tavastahus infanteriregemente 2 kompani 250 man, Savolaks infanteriregemente 2 kompani 350 man, Viborgs infanteriregemente 3 kompani 250 man, Nylands infanteriregemente 3 kompani 250 man, Österbottens infanteriregemente 8 kompani 850 man, Guvernemenstregementet i Riga 8 kompani 850 man, garnisonsregementet i Riga 8 kompanier 750 man, Livländska adelsfanan 4 kompani 320 man, Ett kompani från finska regementet 70 man. (4.750 man)

Kompani under G-o CO. Welling i Rujen - combined finish IR under G.A Mellin 8 kompani 950 man, Åbo kavalleriregemente 8 kompani 700 man, Nylands kavalleriregemente 8 kompani 700 man, Karelska kavalleriregementet 4 kompani 300 man, Estniska av drottningen kavalleriregemnte 4 kompani 500 man. (4.350 man).

Kompanier under colonel W. Schlippenbach vid Walk

Reval garnison under A.J de la Gardie. Garnisonsregementet i Reval 8 kompani. Liewnes infanteribataljon 4 kompanier och Tavastahus infanteriregemente 2 kompani 300 man. 

Narva garnison - Under H. Horn. Garnisonsregementet i Narva 6 kompani 800 man, Savolaks infanteriregemente 2 kompani 800 man, Vellings ingermanländska infanteriregemente 4 kompani 400 man, Estniska or Drottningens kavalleriregemente 2 kompani 250 man, Velling Ingermanländska dragonregemente 1 kompani 100 man.

Kompani under GM A. Cronhiort av Duderhof 

Garnisonen i Dorpat under colonel K. Skytte

Pernau

Ösel

Nyen

Nöteborg 

Kexholmen 

(Rysk militärblogg -  Swedish forces i Baltic provinces, sept 1700).

 

Staël von Holstein, Carl Wilhelm. (f.1683 d.4/4 1708 Zaslow) var Johan och Christina (Möllers yngste son. Han var 17 år när kriget började och påbörjade sin militära bana som fänrik vid Upplands tremännings infanteriregemente 1/9 1700.  (Elgenstierna 7 s. 506). 

 

DEN 9 SEPTEMBER  1700 - DEN SVENSKE KOMMENDANTEN I NARVA HENNING RUDOLF HORN FICK VETA ATT RYSSARNA VAR PÅ VÄG ATT ANFALLA NARVA. Den 9 september soldaterna i Narva i Ingermanland besked att ryska styrkor närmade sig. Narva försvarades av 1.200 fotsoldater och 200 soldater till fots samt stadens invånare. Narva var vid den här tiden en betydelsefull stad för den svenska handeln och hade 4.000 invånare. (Hansen, Heinrich Johan (1858. Geschichte der stadt Narva. s. 156). En av soldaterna i det INGERMANLÄNDSKA GARNISONSREGEMENTET var ÖVERSTELÖJTNANT JOHAN STAËL VON HOLSTEIN. (Hallert, Ludwig Nicolaus von (1894). Das Tagebuch des Generals von Hallert über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. s. 31)

 

I SEPTEMBER 1700 - NYLANDS REGEMENTE ÖVERSTE GOTTHARD VILHELM VON BUDBERG i ÖstersjöprovinsernaRegementet bestod av 6 kompanier; Överstelöjtnant Adolf Clodts, major Jakob Johan Staël von Holsteins, kapten Johan von Helmersens, kapten Johan Brasks, kapten Daniel von Göbels och kapten Jakob Johan Staël von Holsteins. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00006) Major Jacob Johan tillhörde staben. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00141). I Major Jakob Johan Staël von Holsteins kompani finns sekundlöjtnant Jakob Staël von Holstein. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00149).   

 

OKTOBER 1700 - NYLANDS INFANERIREGEMENTEKapten Jakob Johan Staël von Holstein (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/5 (1700), bildid: A0054464_00170) sekondlöjtnant Jacob Staël von Holstein. Det finns även en major Jakob Johan.

jacob johan oktober 1700NYLAND - BUDBERG - MAJOR JACOB JOHANS KOMPANI I NEUMUNDE OKTOBER 1700  - Major Jacob Johan Neumünde oktober 1700 (1700/5 bild 152)

I oktober 1700 fanns 8 kompani; Livkompaniet, Clodt kompani , major Jacob Johan kompani, Helmersens kompani, Brasks kompani, Barnekens kompani, Göbel kompani och kapten Jacob Johans kompani. NOT!!!

 

kapten jacob johan 1700 5 bild 173 

1700/5 NYLAND - BUDBERGS REGEMENTE KAPTEN JACOB JOHANS KOMPANI - Budbergs regemente -  kapten Johan Jacobs kompani. Namnteckning bild 173

Som du kan se så finns det alltså två Jacob Johan i Nylands regemente i oktober 1700!!!!!! 

 

NU KOMMER KARL XII OCH HANS SOLDATER - Nu var det dags att hjälpa Livländarna. Den 1 oktober 1700 seglade Karl XII och cirka 8.000 man från Karlshamn mot Livland. Estland och de svenska Livland försvarades av omkring 20.000 man, de flesta från Finland. Karl XII landsteg den 6 oktober 1700 i Pernau och mottogs av borgmästaren och fästningens kommendant med sina garnisonssoldater. Tanken var att Karl XII och hans soldater skulle driva ut August II:s styrkor från Livland men han fick en vecka efter ankomsten till Pernau besked att August II och hans sachiska armé hade brutit belägringen av Riga och gått i vinterläger söder om floden Düna. Karl XII beslöt då att fortsätta till Narva och ta itu med ryssarna. NOT!!

En av soldaterna som följde med Karl XII till Livland var den nyinskrivna volontären i Livgardet Georg Bogislaus . (Svenskt biografiskt handlexikon II s. 510)  Johan och von der Pahlens son Georg Bogislaus (f. 6/12 1685 d. 6/12 1763) - inskrevs 1699 som 14 åring i Livgardet. (Elgenstierna s. XX).

 

GARNISONSREGEMENTET I NARVA ÖVERSTELÖJTNANT STAHL - Det finns noterat om en ÖVERSTELÖJTNANT STAHL som kommendant för artilleriet i Narva i den ryske general Ludvig Nicolaus von Hallerts dagbok från den 10 OKTOBER  1700

I dagboken skriver von Hallert om kommendanten i Narva överste Horn och överstelöjtnant Stahl som kommenderar artilleriet. (Hallert, Ludwig Nicolaus von (1894). Das Tagebuch des Generals von Hallert über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. s. 31)

Vem är då denne general som skriver dagbok över slaget vid Narva. Svaret finns i von Hallerts dagbok. "I september 1700 anslöt Ludvig Nicolaus von Hallert sig till ryska enheter som låg nära Narva. Där togs han personligen emot av tsar Peter I och fick samma dag generallöjtnantgraden av honom. Eftersom han var en skicklig ingenjör fick han i uppdrag att utarbeta en plan för belägringen av Narva. Hallart presenterade den plan som krävs redan dagen efter". (Hallart, Ludwig Nicolaus von (1894). Tagebuch des Generals von Hallart über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. Reval: s. 31)

Detta är den sista noteringen jag har hittat som nämner överstelöjtnant Johan Staël von Holstein (1636-1703). 

 

11 NOVEMBER 1700 - Johan och Christinas tredje son 19 årige JOHAN GUSTAF (f. 1681 d.17/8 1702 i Zaslow) avancerade till FÄNRIK VID NERIKES OCH VÄRMLANDS INFANTERIREGEMENTE. (Elgenstierna 7 s. 506). Var de regementet kvar i Sverige??

 

KARL XII OCH HANS ARMÉ - FRÅN WESENBERG MOT NARVA - Eftersom Karl XII trodde att August II och hans sachiska armé gått i vinterläger beslöt han sig för att gå mot Narva trots att inte hela hans armé hade kommit. Det saknades över 2.000 soldater. Kungens rådgivare varnade om att de ryska styrkorna var större men eftersom det var Karl XII som bestämde beslöt han sig för att strunta i det. Han lämnade Wesenberg den 13 november och fortsatte mot Narva. (Liljegren, Bengt. s. 95-96.) Varför lyssnade han inte på sina rådgivare? 

 

NOVEMBER 1700  1700/6 - Enligt generalmönsterrullorna finns i Gotthard Wilhelm von Budbergs regement 8 kompanier; major Jacob Johan. I hans kompani finns sekondmajor Jacob Staël von Holstein. Var någonstans??

 Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1700/6 (1700), bildid: A0054465_00108

 

20 NOVEMBER 1700 - SLAGET VID NARVA - MED GUDS HJÄLP - SVERIGES STORA SEGER I KRIGET MOTT RYSSARNA - Klockan 6 på morgonen 20 november kom order om uppbrott   "Med guds hjälp". Det hade regnat snöblandat regn hela natten och morgonen. Nu började det. Enligt anfallsplanen anföll trupperna uppdelatde i tre kolonner. Högra flygeln i söder leddes under Otto Velling, den västra i norr av Rehnskiöld. I den tredje fanns Karl XII själv. De gick bra för svenskarna och vid femtiden kapitulerade Peter den store och hans soldater. Henning Rudolf Horn blev omedelbart befordrad till generalmajor. Jag har inte hittat hans namn någonstans men Överstelöjtnant Johan Staël von Holstein deltog mest troligen i slaget. Nu var Karl XII nöjd och beslöt att han och hans soldater skulle lägga sig i vinterläger i vinterläger i trakten av Lais slott. 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; Den 20 november anlände Hans Majestät med sin armé bestående av ungefär 8.000 man.." Det gick bra för svenskarna. "Således blev nu staden Narva efter 10 veckor svårt och häftigt belägring md Guds underbara hjälp lyckligt undsatt" (s. 19). Enligt Kagg uppgick  den svenska "förlusten med de döda och blesserade 3.000 man". (s. 19). Kommendanten Henning Rudolf Horn avancerade till generalmajor. (s.19).

 

JOHAN GUSTAF (f. 1681 d. 17/8 1702) - Avancerade 7/12 1700 till löjtnant vid Nerikes och Värmlands infanteriregemente. (Lewenhaupt s. 651). 

 

DECEMBER 1700 - Enligt geralmönsterrullorna finns major Jacob Johan, kapten Jacob Johan och löjtnant Jacob i Budbergs regemente.

 

1700/7 Östsjöprovinsen december 1700 - major Jacob Johans regemente. ! Även sekondlöjtnant Jacob Staël von Holsteins finns här.

 

JANUARI 1701 - major Jacob Johan och sekundlöjtnant Jacob Staël von Holstein. 1701/2.

 

11 FEBRUARI 1701 - HANS HENRIK BRÜMMER - Löjtnant vid Tavastahus tremänningsinfanterieregemente. (Släkten Brummers sida). Han kom att/var gift med Sofia Elisabeth Staël von Holstein. Vem är hon???

 

26 MARS 1701 DOG UNDERLÖJTNANT JACOB STAEL VON HOLSTEIN I NYLANDS REGEMENTE - I BUDBERG - I MAJOR JACOB JOHANS KOMPANI - Underlöjtnant Jacob Staël von Holstein dog den 26 mars 1701. Vem är han???????    

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/5 (1701), bildid: A0054485_00092

 

MAJ 1701 - FÖRSTÄRKNING FRÅN SVERIGE TILL DE SVENSKA SOLDATERNA I LIVLAND  

18 MAJ 1701 - NÄRKE VÄRMLANDS TREMÄNNINGSREGEMENTE.  Regementet skickades från Stockholm till Reval i Livland. En av soldaterna var Johan och Christinas äldste son den 35-årige major Mattias Gustaf Staël von Holstein (f. 28/4 1666 i Narva d. Jaroslaw 1720)

Resan finns beskriven i chefen för Närke Värmlands tremänningsregemente överstelöjtnant Nils Posses journal som finns bevarad och ingår i boken "Karolinska krigares dagböcker" som kom ut 1921. Om tiden från 6 maj 1701 skrev överstlöjtnant Nils Posse;   

"Blev detta mig i nåder anförtrodde Regemente i Maj den 6 Stockholm embarkerat och till Revall lyckel. 18 transporterat den 18. ejusdem. Bröt upp regementet ifrån Reval och ankom 8. Juni. d. 14 till Pernau och den 29. till Riga, hwarest det 14. 29.camperade uth för staden till den 9. Julij, då det till Kongl. [9] Juli armeen, wed den lyckeliga decenten över Dynen wid Kobron blev conjungerat; Och därifrån med armeen följde in till Bauske campement i Kurland, derest hela Regementet blev kommenderat och förlagt på fästningen Bauskeborg, och vid Kongl. armeens vpbråt tillijka med ett Detachement av H:r 11 Överste Albendeyls dragonregemente på 300 man under H:r Major Niclas Trautvetters *) kommando, vilka under. det mig i nåder anförtrodde commendantskapz kommando förordnade vore, i fästningen in marcherade. Då all anstallt på det möjligaste blev använt till det påbegynte fortifikationsarbetets fortsättande med Regementets och bönders av landet arbetande, och den alldeles förfallne post så till defension, som logementers inredning att förbättra, jämväl och nödig proviant och underhåll, så wähl till garnison, som 600 kvarvarande sjuka av Kongl. armén att förskaffa, och den i nåder anbefalte magasin att upprätta av den uti Bauske, Sele- och Dynaburgska distrikt och gebieter pålagde contributionen, till vilkens indrivande förbermte détachement Dragoner straxt blev fördehlt och i alla socknar och ämbeten kommenderat."

 

VÄSTERBOTTENS REGEMENTE - Med på resan fanns även Västerbottens regemente.  År 1701 den 23 maj registrerades att hans kompani med flera låg i Reval, dagens Tallinn. (Bergenstråhle, s. 183-184, 186, 190). I Västerbottens regementet fanns tre soldater som tillhörde släkten Staël von Holstein. LÖJTNANT CHRISTIAN STAEL VON HOLSTEINn. Han var troligen son till Conrad Stahl. Varför en livländare tillhörde Västerbottens regemente kan man fråga sig men när Christian 1687 anslöt sig till den svenska armén var Jacobs änka Anna-Sofia Reinhold Johan von Fersen sedan 12 december 1684 överste för Västerbottens regemente. (Sven Petter Bexell s. 157-158). Två av Jacob och Anna-Sofia och Jacobs söner anslöt sig som soldater vid  Västerbottens regemente; 21-åriga FÄNRIK CARL JAKOB anslöt sig den 10 januari 1687 som fänrik och den 29 april 1687 anslöt sig hans yngre bror 19-årige FÄNRIK OTTO WILHELM. (Elgenstierna s. 505). Deras farbror KAPTEN OTTO WILHELM hade stigit i graderna och var nu kapten i Västerbottens regemente. (Elgenstierna s. X).  

 

9 JULI 1701 - ÖVERGÅNGEN OCH SLAGET VID DÜNA - KARL XII OCH HANS SOLDATER BESEGRAR EN SACHISK ARMÉ MAJOR MATTIAS GUSTAF (major vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente), JAKOB AXEL (f.1680 d. 1730), KAPTEN OTTO WILHELM, FÄNRIK OTTO WILHELM (f. 28/6 1668), FÄNRIK CHRISTIAN och FÄNRIK CARL JOHAN (Västerbottens regemente) deltog i övergången och slaget. "Överste von Fersen "Kommenderade med mycken tapperhet Västerbottens regemente 1701 den 9 juli i descenten över Dünaströmmen och slaget därstädes samt 1702 den 9 juli uti slaget vid Clissov." (Sven Petter Bexell s. 157-158) Som du ser ovan beskrev Nils Posse det som "den lyckeliga decenten över Dynen wid Kobron blev conjungerat." (s. 443). Vad hände med Västerbottens regemente???? 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Samma dag som var den 10 sparang minan upp i Cobron skans, den saxarna fordolt efter sig lemnat, vilket förorsakade stor stada vid vår armé, så att många hästar och monderingar omkom, och under samma tid hade kaptenen av Närke och Värmland Johan Bähr kommando i samma skans, men skadade honom intet, ej  heller av hela dess kommando. Endast 2 gemena soldater, som stod på vallen på post, sprängdes i luften, man hittade inte något av dem förutom några slarfvor av dess kläder. Under tiden som detta hände satt kapten Bähr, som var kommandant där inne och rökte en pipa tobak ur en lång porslinspipa som vid smällen flög iväg men höll." (s. 24).  

 

KARL XII;S BESLUT - Det var nu efter slaget vid Düna som karl XII fattade ett beslut som en del forskare anser vara ett av de tre beslut som ledde till Stormakten Sveriges undergång. Han kom att under de närmaste fem åren föra krig i Polen för att avsätta kung August. (Orsakade Karl XII stormaktens fall? Populär historia) 

https; popularhistoria.se/sveriges-historia/kungar-drottningar/orsakade-karl-xii-stormaktens-fall  

 

MOT KURLAND OCH BAUSKE - Efter övergången och slaget vid Riga styrde Karl XII och hans soldater in i Kurland. En av soldaterna var ÖVERSTELÖJTNANT MATTIAS GUSTAF (sedan 8 augusti 1701 överstelöjtnant). Chef för Närke och Värmlands tremänningsregementet Nils Posse förde dagbok mellan 6 maj 1701 och 5 november 1702 och tack vare den kan man följa hans regementet under deras tid i Kurland och i fästningen Bauske som nu blev arméns högkvarter. Som ni kan läsa verkar det som om den första tiden bestod befästningsarbete på Bauske fästningen. De kom att ligga ganska ostört i Bauske fästning fram till 1703.

Ansvarig för den svenska armén styrkor i Kurland var Lewenhaupt och den uppgick till 14.300 soldater. (Karl XII karoliner - Poltava en stormakts undergång. s. 13) Totalt fanns det omkring 30.000 soldater kvar i Östersjöområdet och av dem låg hälften i garnisoner i de svenska fästningarna. (Larsson. Svensk historia s. 149)

 

12 AUGUSTI 1701 - FÄNRIK JOHAN HENRIK ( 1685-1754) BÖRJAR SIN MILITÄRA KARRIÄR SOM FÄNRIK VID FELLINSKA LANTMILISBATALJONEN. (Elgenstierna. s. 501). Johan Henrik tillhörde Paixtlinjen.

Livländska lantmilisbataljonen av Fellinska kretsen (1701-1703). överstelöjtnant H.J von Buddenbrock. Användes troligen som garnisonsförband i Pernau. Källa; KrA kansli, E inkommna handlingar 1703, del 3, s. 5839 Henrik Johan von Buddenbrock avancerade till överstelöjtnant vid Fellinska lantmilisregementet 27/5 1701 (Lewenhaupt, Adam (1920). Karl XII.s officerare. Biografiska anteckningar s. 96) 

 

16 AUGUSTI 1701 FÖDDES MATTIAS GUSTAFS TREDJE SON SOM KOM ATT DÖPAS TILL MATTIAS GUSTAF. Han kom att delta i kriget och överleva. Vid dopet deltog enligt folkbokföringen Anna Sofia (von Fock) och kapten Jacob Staël von Holstein.  NOT""

 

1701/3 Bild 116 J.J STAEL VON HOLSTEIN SAMMA NAMNTECKNING SOM 1701/5 KOLLA NÄRMARE PÅ DETTA!!!!!!! 6 KOMPANIER!! 

 

JACOB JOHAN 1701/7 BILD 73 NAMNTECKNING

 

1 SEPTEMBER 1701 - SPANSKA TRONFÖLJDKRIGET BÖRJAR  - Två i den Staëlska släkten var med och slogs i kriget. Varför kan man fråga sig?? De kom att vara till 1714. NOT!!

 

14 SEPTEMBER 1701 - Det finns flera källor om kapten Staels död i september 1701. En är den estniska pastorn och krönikören Christian Kelch. "Så den 10 september på grund av segern som sakarna hade återvunnit, började de bombardera platsen med effekten att de vita husen i den sattes i brand. De sparade dock inte sina resurser i fästningen, utan eldade istället upp igen oupphörligen och orsakade ringa skada, utan att en kapten vid namnet Stahl dödades av ett stycke kulor." (Kelch, Christian. (1875). Liefländische Historia. Continuation 1690 bis 1707." Printed according to the original manuscript. Edited by Johannes Lossius. Tartu, s. 245).

Vem var kapten Stahl. I armens rullor för oktober 1701 står att i överste Gotthard Vilhelm von Budbergs Nylands infanteriregemente dog kapten Jakob Johan den 14 september. Kapten Jakob Johan hade ett eget kompani i regementet. 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054488_00275

Enligt Gustaf Elgenstierna var kapten Jacob son till Johan och Christina (Möller). Kapten Jacob Johan i Nylands infanteriregemente av en kanonkula vid Bolderaa under Düneskansk den 14 september 1701. (Elgenstierna s. 506). Enligt Baltische ritterschaft är Jakob Johan född 28 juli 1667 och dog 14 september 1701. (s. 365). 

 

29 SEPTEMBER 1701 - SLAGET VID ERESTFER (i Estland) - MAJOR STAHL I DE LA GARDIES BATALJON. Slaget utspelade sig den 29 september 1701. Den ryska armén under ledning av general Boris Sjeremetev besegrade den svenska armén under generalmajor Wolmar Anton von Schlippenbachs ledning. Den svenska styrkan bestod av 2.200 man och den ryska 18.800 man. Detta var den första större ryska segern under stora nordiska kriget. Förlusterna uppgick till 600 döda eller tillfångatagna svenskar och 1.000 döda ryssar. (Sjögren, Otto (1883). Försvarskriget i Lifland. s. 37). Efter slaget flydde de svenska soldaterna till Sagnitz. (Liljegren, Bengt. 2018. En biografi över Karl XII - krigarkungen s. 123). Vem är major Stahl i de la Gardies bataljon??? 

 

OKTOBER MÅNAD 1701 - MAJOR OCH KAPTEN JACOB STAEL VON HOLSTEINS KOMPANI  I NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. I kompaniet finns ÖVERSTELÖJTNANT JACOB STAEL VON HOLSTEIN  SOM KOMMENDERAS TILL REVAL I AFFÄRER. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1701/8 (1701), bildid: A0054488_00275). Vem är överstelöjtnant Jacob???

 

25 OKTOBER 1701 - Tidigare löjtnant Hans Henrik Brümmer vid Tavastahus tremänningsregemente avancerade till KAPTENSLÖJTNANT VID TAVASTAHUS TREMÄNNINGS REGEMENTE HANS HENRIK BRÜMMER (släkten Brummer sida). 

 

24 november  1701 - GEORG Bogislaus KORNETT VID INGERMANLÄDSKA DRAGONREGEMENTET. (Elgenstierna, s, 519).

 

KUNGENS BESLUT - DET POLSKA FÄLTTÅGET - I DECEMBER 1701 hade kungen och hans armé lyckats driva bort alla sina fiender från svensk mark. Det polska fälttåget -  svenska rådgivare avråder kungen. 1 december 1701 Karl XII ser tre möjligheter; 1.Sluta fred med både Peter och August. 2. Ingå förbund med en av fienderna och gå emot den tredje. 3. Fortsätta kriga mot båda. Karl valde det tredje alternativet. (Liljegren, Bengt. (2012) En biografi över Karl XII - krigarkungen s.118-123). 

 

SVENSKARNA ÅTERERÖRAR NEUMUNDE FRÅN SACHEN- 21 DECEMBER 1701. Svenskarna återerövrar fästningen Neumunde utanför Riga från sachsarna. (Leonard Kaggs dagbok s. 28).

 

31 DECEMBER 1701 - SVENSKARNA BESEGRAS AV RYSSARNA VID SLAGET VID ERRASTFER.

KAGGS DAGBOK; "Den 31 december förlorade generalmajor Schlippenbach aktionen med ryssarna vid Errestfer, då våra bestod av 5.000 man och ryssarna av 40.000 man. " (s. 28).

 

OFFICERSPLACERINGEN 1702 – ÖVERSTELÖJTNANT GIDEON FOCK OCH I VÄSTERBOTTENS REGEMENTE 3.E KOMPANIET LÖJTNANT CHRISTIAN. I kompaniet fanns 150 soldater. (Bergenstråhle s. 199).  Överstelöjtnant Gideon Fock (1688-1723) är bror med Johans fru Anna-Sofia. (Elgenstierna II s. 761-762). 

 

FÄNRIK ROBERT PETRES DAGBOK - 1702 påbörjade fänrik Robert Petre vid Hälsinge regement sin dagbok. I en kan man följa honom fram till 1709. Han var nogrann och mycket väl informerad för att bara vara fänrik. Robert överlevde kriget och dog först 13 april 1723. I hans dagbok nämns Carl Wilhelm och Mattias Gustaf Stahl. NOT!!

Robert Petre (f. 1681) i Västmanland. Han kom i tjänst 1701. Robert avancerade till sekundfänrik vid Hälsinge regemente 15 juni 1706. (Lewenhaupt s. 506)

 

JANUARI 1702 ÖVERSTELÖJTNANT JACOB STAEL VON HOLSTEIN I BUDBERGS INFANTERIREGEMENTE I MAJOR/KAPTEN HANS GEORG LEIJONS KOMPANI.  SEKUNDLÖJTNANT JACOB KOMMENDERAD TILL REVAL. 1702/1 BILD 105 Vem är han???

 

1702 - Jacob Johan Boggenskiöld (f. x d. i fångenskap i Tobolks i september 1719. Han tjänstgjorde 14 oktober 1702 som fänrik i Nylands infanteriregemente. (X) Jakob Johan Bogenskiöld som var/kom at gifta sig med Catharina Elisabeth Staël von Holstein. (Elgenstierna, Gustaf I s. 469-470). Vad gjorde Catharina Elisabeth efter augusti 1710 då maken togs tillfånga i Pernau? Vem var Catharina Elisabeth?  

 

JACOB JOHAN 1702/1 BILD 101, 107  - SEK.MAJOR JACOB JOHAN 

 

JACOB JOHAN 1702/2 bild 108 Namnteckning SEK.MAJOR JACOB JOHAN  - JANUARI-FEBRARI 1702

 

27 JANUARI 1702 - KARL XII BRYTER UPP FRÅN KURLAND OCH RYCKER IN I POLEN - POLSKA FÄLTTÅGET. Mattias Gustav och hans soldater stannar kvar i Kurland. (Liljegren, Bengt. (2012) En biografi över Karl XII - krigarkungen s.118-123).

KUNG KARL XII:S HUVUDARME MED 14.000 MAN VAR NU PÅ VÄG TILL POLEN.

CARL MAGNUS STUART STANNADE KVAR  I KURLAND MED 4.000 SOLDATER,

I INGERMANLAND FANNS EN STYRKA SOM STOD UNDER BEFÄL AV ABRAHAM CRONHIORT OCH HADE TILL UPPGIFT ATT FÖRHINDA RYSKA ANFALL MOT NARVA OCH NEYENSKANS I INGERMANLAND OCH ANTON VON SCHLIPPENBACH SOM FÖRDE BEFÄL ÖVER  SOLDATERNA SOM FÖRSVARADE LIVLAND. NOT!!!!   

Ett av regementen som deltog i det polska fälttåget var Västerbottens regemente. I tredje kompaniet fanns LÖJTNANT CHRISTIAN STAEL VON HOLSTEIN. (Bergenstråhle, C. G. A. Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria s. 199).

 

FEBRUARI 1702 - SEK.MAJOR JACOB JOHAN STAËL VON HOLSTEIN NYLANDS INFANTERIREGEMENT BUDBERG - EGET KOMPANI 1 Är detta den sista noteringen för sek.major Jacob Johan? Är det han som dog 1710????? Detta är samma namnteckning som tidigare för Jacob Johan Staël von Holstein 6 kompanier.

1 Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1702/1 (1702), bildid: A0054516_00274

JACOB JOHAN 1702/2 bild 83SEK.MAJOR JACOB JOHAN -  MARS 1702 Samma namnteckning som Jacob Johan Staël von Holstein. 

1702 - MARS-APRIL - MAJOR JACOB JOHAN. SEKUNDLÖJTNANT JACOB KOMMENDERAD TILL REVAL.  

  

APRIL 1702 - Generalmajor CARL MAGNUS STUART ersatte Erik Dahlberg som guvernör i Riga. (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 s. 47)

 

12 MAJ 1702 - GEORG BOGISLAUS LÖJTNANT VID DE LA GARDIES LIVLÄNDSKA INFANTERIREGEMENT (Elgenstierna s. 519)

 

9 JULI 1702 - SLAGET VID KLISZOW - POLEN - VÄSTERBOTTENS REGEMENTE RIKSARKIVET VON FERSEN. Sverige besegrar sachiska och polska styrkor. (Liljegren, Bengt s. 129-130).  

 

18/29 JULI 1702 - SLAGET VID HUMMELSHOF (Estland) - SVERIGE FÖRLORAT MOT RYSSARNA - Slaget vanns av de ryska styrkorna. (Wikipedia slaget vid Hummelshof). I slaget deltog överste Adam Carl de la Gardies värvade Estländska infanteriregemente. Adam Carl de la Gardie (1665-1721). En av soldaterna i de la Gardies regemente var MAJOR J. STAEL VON HOLSTEIN (http;//rusmilhist.bloggspot.com/2014/08/de-la-gardie-estlandst.html) I slaget deltog även FÄNRIK STAHL som även han tillhörde överste Adam Carl de la Gardies Estländska infanteriregemente. (Leonard Kaggs dagbok). Regementet hade satts upp i Reval 1700 av generalguvernören Axel Julius de la Gardie med Friesburgs kompani ur garnisonsregementet i Narva som stam. Enligt registret i Kaggs dagbok heter fänriken Jurgen Christofer von Stahlen (Stahl) vid de la Gardies regemente.

LEONARD KAGGS DAGBOK - Leonard Kagg beskrev slaget i sin dagbok; "Samma dag, som var den 18 juli, hade generalmajor Schlippenbach en skarp action med ryssarna vid Hummelshof, då våran blev snart totalt slaget, undantagandes de som sig på flykten salverade kunde, våra bestod av 5.000 man och Czermettoff 70.000 man ryssar; slagna av vare påplats cornet Wulf av Revalske adelfanan; av Rigiske adelsfanan överste Brakel, överstelöjtnant Glasenopp; av Abol. kavaleril löjtnant Ekelund, Boning, kornett Demoin. Av Karelske skvadronen dragoner; major Demolin. Av Österbottens infanteriregemente löjtnant Tiesenhausen, Rigman, fänrik Kling. Av De la Gardies regemente slagne kaptenslöjtnant Riman, regementskvartermästare Wollfeldtt, löjtnant Nassacken, fänrik Stahl, adjutant Luftus, även av samma regemente fänrik Hind. (Kagg, Leonard (1912). Leonard Kaggs dagbok 1698-1722 s. 35.) ÖVERSTE ADAM CARL DE LA GARDIES VÄRVADE ESTLÄNDSKT INFANTERIREGEMENTE TILL FOTS. överste Adam Carl de la Gardie värvade estländska infanteriregemente till fots (1700-1709). Regementet skapades våren 1700 av guvernörsgeneralen i Estland A.J de la Gardie som fick tillåtelse att installera sin son som överste och kommandör av regementet. Regementet deltog i slaget vid Hummelshof 1702. En del av regementet tillfångatogs 1704 i Narva. Det återskapades 1702-1703 med stöd av soldater från Lieutenant Colonel Zöges bataljon som delvis blev en del av regementet. Därefter var regementet en del av Lewenhaupts arme i södra Livland och Kurland och följde med honom till Ryssland 1707. Regementet var även med vid slaget vid Leisna. (s. 102).   

 

Johans 21-årige son LÖJTNANT VID NÄRKE VÄRMLANDS REGEMENTE JOHAN GUSTAF DOG OGIFT 17 AUGUSTI 1702 (1681-1702) (Elgenstierna s. 506). 

 

POSSES DAGBOK 20-21 SEPTEMBER 1702 - "Kom min spion ifrån Gouverneuren tillbaka, med notifikation, att Generalen d. 21, om natten ville låta fienden med 300 man kavalleri och 150 musketerare bakgå färdigt att attackera, varpå MIN ÖVERSTELÖJTNANT STAHL den 21 blev kommenderad med 150 soldater, till att vara färdig att utfalla, emellertid utkommenderades om aftonen ett litet parti av 20 man till häst att rekognosera genom staden det väntade parti ifrån Mitau; men som intet förnams eller hördes av hela natten, rekognoserades om morgonen närmsta gården in till Bornsmynde, och befanns fienden blev färskräckt av den kunskap,han utan tvivel fått ifrån staden, att utfall härifrån skulle göras. Och således i största konfusion om natten dragit sig åt närmsta skog och efterlämnat allt samlat magasin." (Nils Posses journal s. 442-443).   

 

BELÄGRINGEN AV FÄSTNINGEN NÖTEBORG - LEONARD KAGGS DAGBOK "22 september belägrade 35.000 ryssar fästningen Nöteborg då vår garnison där inne bestod av 225 man. Kommendanten var överstelöjtnant Gustaf Wilhelm von Schlippenbach." (s. 40). "12 oktober gav kommendant och överstelöjtnant Gustaf Wilhelm von Schlippenbach upp fästningen Nöteborg med accor till ryssarna, då han marscherade ut med sin garnison som då bestod av 83 man och 56 blesserade..."  )s. 41). 

 

KAGGS DAGBOK 23 OKTOBER 1702 - "Den 23 oktober avancerade överste av Västerbottens infanteriregemente till generalmajor och kommendant i Göteborg vid namnet Reinhold Johan von Fersen".  

 

14 OKTOBER 1702 - FÄNRIK JAKOB JOHAN BOGG - BOGGENSKÖLD VID NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. Jakob Johan (f. XXXX d. september 1719 i fångenskap i Tobolsk) avancerade till fänrik. Han var gift med/kom att gifta sig med Catharina Elisabeth Staël von Holstein (XXXX-1774). De fick sonen Fredrik Vilhelm. (Elgenstierna I s. 469-470). 

 

KARL XII BREV TILL SIN SYSTER I DECEMBER 1702 - Brevet är skrivet i trakten av Sendomir i december 1702 och börjar enligt följande; "Vid denna lägenhet, att Stahlen nu reser härifrån igen, så har jag intet kunnat underlåta med mindre än att göra min underdånigaste uppvaktning och där hos bedja min hjärtas syster ville intet onådigt upptaga, att jag nu på en tid åter utav allle handa tillfällen blivit förhindrat så att jag inte kunnat uppvakta med min ringa skrivelse." Stahlen han nämner är Otto Wilhelm. Han tjänstgjorde som överstelöjtnant vid hertigen av Holstein-Gottorps garde och var utsänd av änkedrottningen med brev till Karl XII som han träffade i trakten av Sendomir. (Konung Karl XII:s egenhändiga bref  samlade och utgivna av Ernst Carlson s. 58)   

 

Johans son Georg Bogislaus hade som 14-åring kommit i tjänst vid Livgardet och "visat sig duglig" och avancerade därför redan  1703 till kapten vid De la Gardies värvade regemente. (Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1703/3 (1703), bildid: A0054543_00388). Regementet låg i garnison i de livländska fästningarna. (Sveriges fältmarskalker s. 170)

 

1703/3 bild 45 Georg Bogislaus Staël von Holsteins namnteckning. 

 

I Russwurms bok finns ett dokument från 10 JANUARI 1703 som nämner generalmajor Stahl von Holstein memorial. (Russwurm s. 134). Kan detta vara Johan (f. 1636 d. 1703)??????????????????????????+ Vad är en generalmajor?????

 

22 JANUARI 1703 - CONRADS SON CHRISTIAN AVANCERADE TILL KAPTEN VID VÄSTERBOTTENS REGEMENTE. (Lewenhaupt Karl XII officerare biografiska anteckningar s. 651) 

 

19 MARS 1703 - I LIVLAND OCH KURLAND ADAM LUDVIG LEWENHAUPT SLOGS MOT RYSKA OCH POLKSKA SOLDATER OCH VANN SLAGET VID SALADEN. HAN UTSÅGS NU TILL GUVERNÖR I KURLAND. (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 s. 49)

 

JOHAN - APRIL 1703 - I Karlings bok Narva finns noterat att i en bok av Munthe uppges att Johan dog i april 1703. Han ligger begravd i ett gravkapell i Narva. NOT!! Det ska finnas en bild på gravstenen i Munthes bok. Ska försöka få tag på den.  Kan det vara så att han dog i januari och begravdes i april???? 

 

2 MAJ 1703 - Intog ryssarna fästningen Nyenskans. 16 maj 1703 - efter att intagit Nyenskans grundade Peter staden St. Petersburg. (Grimberg IV s. 628-629).

LEONARD KAGGS DAGBOK - "Den 4 maj fick ryssarna med accord in Nyenskans, där överstelöjtnant Appollof, som var kommendant låg med 600 man av våra; fästningen med staden av ryssarna förstördes i grunden; ett stycke nedanför begynte Pettersburg."

 

22 MAJ 1703 - "Den 22. wude CAPITAIN STAHL, vom Reval kommend, mit fuhrwagen, pferd, bei Waiwaa gefangen gebracht. 5 JUNI  kapten Stahl, Höder Lang, löjtnant Mandel - överste Rehbinders regemente......Hansen s. 177, 182-183).

Översättning; Den 22 blev kapten Stahl kommenderad från Reval med x häst ....

 

13 SEPTEMBER 1703  - gifte sig Jacob och Anna Sofias (ungern-Sternberg) dotter med kapten Johan Fredrik von Ulrich. (f. X d. 1724). (Elgenstierna VII s. 505). Vad hette dottern?????? 

 

20 SEPTEMBER 1703 - SLAGET VID HÖCHSTÄDT - SPANSKA FRIHETSKRIGET

 

1 DECEMBER 1703 - AXEL JAKOB (16xx- 28/9 1709 vid Poltava) sekundfältväbel vid Upplands infanteriregemente. (Lewenhaupt s. 651). Enligt x Hagman var de i början på 1600-talet en titel som 1833 kom att bytas ut mot fanjunkare. (hhogman.se). Om Axel Jakob och Jakobs son Jakob Axel var samma person vet jag inte. 

 

17 DECEMBER 1703 - Avancerade tidigare kaptenslöjtnant vid Tavastahus tremänningsregemente Hans Henrik Brümmer till KAPTEN VID ÖSELSKA DRAGONSKVADRONEN HANS HENRIK BRÜMMER (SIDAN). 

 

nöteborg 

BELÄGRINGEN AV NARVA OCH SLAGET VID NARVA (26/27 april 1704 - 9/10 augusti 1704) och erövrandet av staden genomfördes av en rysk armé (45 000 man) under generalfältmarskalk Georg Benedict Ogilvys ledning och varade mellan 27 juni och 9 augusti 1704. Kan det vara i det slaget Johan dog????

Fästningen försvarades av en svensk garnison under general Henning Rudolf Horns kommando 7.086 soldater.

Garnisonregementet 1.400 man, under Henning Rudolf Horn

Estländska infanteriregementet 1.000 man, under C:A de la Gardie

Jerwiska lantmilisregementet 1.000 man under överste Otto Reinbinder,

Wieriska lantmelisregementet 1.000 man under överste Wilhem Henrik Hastfehr, 

Harrien lantmelisregemente 1.000 man överste Bogislaus von der Pahlen,

Tavastahus, Viborg och Nyslotts tremännings infanteriregementen 1.019 man under överste Jürgen Johan Lode,

Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 667 man under överste Carl Pereswetoff-Morath (Stora nordisk kriget; fanor och uniformer (Karlstad 2000) s. 107,109, 118 och 128)

TOTALT 7.86 MAN (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 s. 173)

 

Regementet sattes in för att undsätta det av ryssarna på nytt belägrade Narva. Operationen misslyckades, och kapten Georg Bogislaus, som med ett grenadjärkompani deltog i försöket till genombrytning, togs till fånga och fördes först till Sibirien och därefter till Moskva. Tillfångatogs gjorde även kommendant Henning Rudolf Horn och hans 6 barn. (Sundholm, o.h (1873) Sveriges fältmarskalkar  biografiskt tecknade. 170). Han tillhörde Adam de la Gardies värvade infanteriregemente och hade ett eget kompani. (1703/3). Kapten vid dragonregementet Welling Ulrich Johan Brümmer dog i slaget. (Wikipedia adelsläkten Brümmer.) Han var gift med Sofia Elisabeth Staël von Holstein. NOT!!! Hans Henrik hade den 14 december 1703 avancerat till kapten vid Öselska dragonskvradonen. (Brummers sida) 

 

APRIL 1704 S. 178

 

22 april 1704 KAPTEN STAHL kom från Reval med häst och vagn tillfångatogs nära Waiwara(Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands, 2. köide s. 192). Vem är det???????????????????????+ Finns tidigare!!!!

 

28 APRIL 1704 SKREV HORN ETT KODAT BREV FRÅN NARVA TILL KARL XII - HAN VILL HA SUPPORT S. 184

 

DORPAT 4/5 JUNI TILL 13/14 JULI 1704 - DORPAT GAV UPP. Garnisonens kommandör var Carl Gustaf Skytte. Vem som fanns på garnisonen står på s. 212.

 

27 JUNI 1704 - Möte i kommitten i Stockholm - vi kan inte skicka mer soldater konsekvenserna skulle bli att förlora Estland, Livland, Finland och Ingermanland. S. 195

 

27 JULI 1704 - SVENSKARNA VINNER SLAGET VID JAKOBSTADT (i nuvarande Lettland 125 km sydost om Riga) - MATTIAS GUSTAF och hans soldater låg i garnison i fästningen Bauske. Nu kom general Adam Ludvig Lewenhaupt och hämtade dem. Slaget gick bra och svenskarna vann. Med hjälp av omkring 6.000 man vann han över på omkring 16.000 s. 199 NOT!!!

KAGGS DAGBOK - "Den 26 juli hade generalmajor Adam Ludvig Lewenhaupt seger över ryssar vid Jacobstadt, då han hade 3.080 man svenskar och 2.000 sapieske polacker under sitt komando, då ryssarna var med Wisnovitski och Oginskis tillsammans conjungerade över 15.000 man, av fienden blev på platsen 2.300 man, då våra fick av fienden 23 metallkanoner och 39 fanor, 2.000 pagaige-vagnar, av våra blev på platsen 2 löjtnanter, 2 kornetter, 6 underofficerare, 167 gemene..."  

 

1 AUGUSTI 1704 - JOHAN HENRIK - LÖJTNANT VID BECKERNS LIVLÄNDSKA INFANTERIREGEMENTE. (Elgenstierna s. 501). Infanteriregementet hade satts upp 2 mars 1704 av överste Johan Vilhelm von Beckern (1655-1733). (von Becker nr 642 i Gustaf Elgenstiernas den introducerade svenska adelns ättartavlor. Raised 1704 as a new enlisted regemente bound for garnison duty in Riga where it remained until it was disbanded in connection with the surrender of Riga. (Nordensvan s. 83). 

 

10 AUGUSTI 1704 STORMADES OCH INTOGS NARVA AV RYSSARNA

KAGGS DAGBOK: "Den 10 augusti, som var på en torsdag, tog ryssarna in staden Narva med stormande hand, vilket började klockan 7 efter middagen och varade i 3/4,.." (s. 60)

 

13 AUGUSTI 1704 - SLAGET VID HOCHSTADT/ SLAGET VID BLENHEIM (i nuvarande Bayern) -  Jakobs son Jakob Axel deltog i slaget och blev "illa blesserad." (Elgenstierna s. 505) Detta var ett slag som utkämpades 13 augusti 1704  och var ett av de största slagen och vändpunkten i det "Spanska tronföljskriget". Spanska tronföljdskriget utspelade sig mellan 1701 och 1714. (Wikipedia Spanska tronföljdkriget)  

 

4 OKTOBER 1704 STANISLAW KUNG AV POLEN - 8 AUGUSTI 1709. Enligt Elgenstierna var Jakob Axel Staël von Holstein generaladjutant hos honom. Jacob Axel (f. 1680 i Livland - d. 19/3 i Stralsund). Han hade tidigare varit kapten vid grenadjärerna vid general Berners regemente i Holstein. (Elgenstierna, Gustaf VII s. 505). Jag har inte hittat någon uppgift på hur när han började och slutade sin tjänst hos den polske kungen.

 

28 OKTOBER 1704 - JAKOBINAS MAN GOTTHARD HENRIK LANTINGSHAUSEN DOG VID PUNITZ. Han hade varit gift med Jakobina Staël von Holstein (1674-1721) sedan 21 mars 1697 då de gifte sig i Reval. Jakobina var dotter till Jacob och Anna-Sofia (von Ungern-Sternberg). (Elgenstierna IV s. 511). 

 

23 FEBRUARI 1705 -  Anna Sofias man Reinhold Johan von Fersen utses till landshövding i Hallands län (Riksarkivet). von Fersen ägde fortfarande godsen Abbia och Palloper i Balticum och kom att göra det fram till sin död. Detta efter att ha gått ut som segrare ur en strid med släktingar fick han ett särskilt tillstånd att behålla godsen under sin livstid. (Riksarkivet). All hans och hans frus övriga bostäder hade rykt i reduktionen som gjordes på 1680-talet.

 

1705 - 39- årige Mattias Gustaf efterträdde Nils Poppe som regementschef för Närke Värmlands tremänningsregemente i garnison i Bauske. (Lewenhaupt, Carl del 2 s. 652)

 

16 juli 1705 - SVENSKARNA BESEGRAR RYSSARNA I SLAGET VID GEMAUERHOF (i nuvarande Lettland) - MATTIAS GUSTAF OCH HANS TREMÄNNINGSREGEMENTE deltog i slaget. Enligt Petrés dagbok tyckte generalmajor Adam Ludvig Lewenhaupt att Mattias Gustaf gjort bra ifrån sig under slaget. (Karolinska krigares dagböcker del 1 s. 63). Slaget vanns av svenskarna (Poltava - stormaktens undergång s.12). I slaget dog kaptenen vid öselska dragonskvadronen Hans Henrik Brummer. Hans Henrik var i sitt 4:e gifte gift med Gertrud Fock (dotter till överste Mårten Fock och Gertrud Christina (Knorring). Hans Henrik var son till Hans Henrik (1607-1667) och sonson till Hans Brummer och Magdalena von Fersen. (Elgenstierna I s. 628-629). 

Hans Henrik (1607-1667) hade en bror Otto Reinhold som tjänstgjorde som regementskvartermästare. Otto Reinhold var gift med Helena Fock i hennes andra gifte. Helena är dotter till lantrådet Hans Fock och Helena Pröbsting. (Brummers sida). En Brummer kom att söka upp Georg Bogislaus i samband med en ansökan om adelskap. Georg Bogislaus pappas tredje fru var en Fock. 

KAGGS DAGBOK; "Den 16 juli hade generalmajor greve Adam Ludvih Lewenhaupt genom guds hjälp seger över ryssarna vid Geyrthof, då ryssarna bestod av 6.000 man i infanteriet och 14.000 kavallerieet som kommenderades av fältmarskalke Czermettoff. Vårt bestod av kavalleri och infanteri tillsammans 7.000 man."

"av Ölska skvadronen dragoner slagne (dog) överstelöjtnant Kaulbare, kapten Brummer, kapten Rebbinder." (s. 75)

 

Petrer skriver i sin dagbok 6 augusti 1705

"BauskeÖverstelöjtnant Lieutnant Stahl med 250 mans bataljon. Att rekognosera av och till i landet samt driva in proviant till garnisonerna. Blev kommenderad kvar i Kurland."  (s.X) 

 

6 - 14 SEPTEMBER 1705 - 6 september intogs Bauske och 14 september av ryska armén. Det gick bra för den ryska armén och fästningens kommendant/överstlöjtnant Mattias Gustaf och hans soldater var tvungna att lämna fästningen. NOT!!!

 

19 SEPTEMBER 1705 - FÄNRIK ROBERT PETRÉFänrik Robert Petré skriver 19 september 1705 i sin dagbok1 Ankom Överstelöjtnant Stahl von Holstein ifrån Bauske med den kvarlämnade garnisonen, vilka slagits väl varit berändt 14 dagar förr, men inte blivit attackerat innan Mitau slått allaredan övergongit var och har bemälte överstelöjtnant även väl kapitulerat sedan fiende allenast inkastade 24 bomber vilka accord även så mycket blivit hållit som de med oss gjorde. Är alltså alla svenska efterlämnade trupper nu här ankomna.” ( Petre, Robert & Quennerstedt, August (1901). Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. 1, R. Petres & M. C. Posses dagböcker. Lund: Gleerup. s. 90). tillgänglig: http://runeberg.org/karolikrig/1/0331.html

 

27 SEPTEMBER 1705 - OTTO FREDRIK (1686-1771) - Volontär vid garnisonen i Riga; fänrik vid Nerikes och värmlands tremännings infanteriregemente 27 september 1705. Han är Johan och Helena Juliana (von der Pahlens) andra son. (Elgenstierna s. 506). 

 

FREDEN I WARSZAWA 18 NOVEMBER 1705 (POLEN). Fredne i Oliva skall bekräftas. Varken Sverige eller Polen ska ingå något förbund som kan skada den andra, Svenska trupper skall stanna kvar i Polen för att säkerställa Leszczynskis trygghet på tronen och Polen får inte öppna nya hamnar som konkurrerar med till exempel Polen. (historiesajten Freden i Warszawa  1705).

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 18 novmeber slöts alliansen i Warszawa mellan Sverige och Polen, då kung Stanislaus gjorde en stor traktat, då jag var där med." (s. 78).

 

3 FEBRUARI 1706 - SVENSKARNA SLÅR RYSSARNA OCH SACHEN I SLAGET VID FRAUNSTADT (i dagens Polen) - Slaget stod mellan Sverige och den Sachisk-rysk armekårI slaget deltog Anna-Sofias bror ÖVERSTELÖJTNANT vid Västerbottens regemente GIDEON FOCK (1668-1723) och KAPTEN CHRISTIAN STAEL VON HOLSTEIN. I ett brev skrivet av Gideon Fock står det att kapten Stahl blev "illa blesserad". (Fock, Henrik. s. 72-73) Gideon Focks syster Anna-Sofia (1665-1755) var gift med Johan Staël von Holstein. Befälhavare under slaget var Carl Gustaf Rehnskiöld. Slaget var en av de största svenska segrar under kriget. 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 3 februari stod ballalien vid Fraustadt, då general Carl Gustaf Renschiöld genom Guds hjälp hade seger över generallöjtnant Schulenburg av saxarna.. (s. 81-82).

 

VÅREN 1706 - ARVID HORN utnämndes till kungligt råd och kanslirådet ta sätte och stämma i rådsregering och kanslikollegiet. De kom att ryktas att Horn trots sin strävan efter att lyda Karl XII tidigt ha tagit kontakt med de svenska adelsmän som var missnöjda med det svenska enväldet och ville störta det. Det finns emellertid inga bevis för detta. (Arvid Horn - Svenskt biografiskt lexikon). 

 

FREDEN I ALTRANSTÄDT 14 SEPTEMBER 1706 (SACHSEN). August ska avstå från den polska tronen, Augusti får inte försöa ta tillbaks den polska tronen, August skall släppa lös alla fångar han tagit under kriget. Augusti får behålla titeln "kung av Polen" fream till sin död, August får inte sluta något förbund med något land som är i konflekt med Sverige eller Polens nya kung, August skall skaffa garantier för fred från den tysk-omerska kejsaren, England samt Nederländerna och alla svenska överlöpare hos August skall överlämnas till Sverige, speciellt Johan Patkul. (Historiesajten Freden i Altranstädt 1706).

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 14 oktober slöts freden i Saxen i Altranstadt med hans majestät och kung Augustus och blev underskriven av greve Piper, Anton Albe Imhoff, Olof Hermeling, Georg Ernst Phingst." (s. 88-89).

 

OKTOBER 11/12 - OKTOBER 27/28 1706 - RYSSARNA FÖRSÖKER ERÖVRA VIBORG (I DAGENS RYSSLAND) MEN MISSLYCKAS. DÅ EN DEL AV DET SVENSKA RIKET - FINLAND. FÄSTNING I VIBORG - KOMMANDÖREN GEORG JOHAN MAYDELL. GARNISONEN HADE UNGEFÄR 3.000 MAN. S. 222 

 

7 JUNI 1707 - JOHAN HENRIK - LÖJTNANT VID XX LIVLÄNDSKA INFANTERIREGEMENT.  Johan Henrik tillhör den estniska grenen. Han är Hans/Johan I:s barnbarns barn och ägde herrgårdarna Paixt och Kurland. Han var änkling efter Anna Catharina (von Schilling). GHBR (1929) s. 563 

 

Karl XII BRYTER UPP 5 AUGUSTI 1707 OCH FORTSÄTTER MOT NARVA - Karl XII förlade sig och sina soldater utanför staden Mohilew 8 juli 1707. Han tröttnade på att vänta på Lewenhaupt och hans soldater. Kan beslöt att bryta upp så den 5 augusti 1707 fortsatte han sin marsch mot Narva. (Liljegren s. 176)

 

6 FEBRUARI 1708 - "rekryteringskontingenten utgjordes av rekryterna till general Lewenhaupts, överste Banérs och överstelöjtnant Staël von Holsteins regementen". (Arfwidsson s. 130) Enligt registret är det ÖVERSTELÖJTNANT JACOB JOHAN VID NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. (Arfwedsson s. 419). Enligt Pernaus borgarbok är han son till Conrad. 

 

4 APRIL 1708 - JOHAN OCH CHRISTINAS YNGSTE SON 25-årige LÖJTNANT VID LIVGARDET CARL WILHELM DOG (1683-1708) (Petrers dagbok s. 304). Han dog i staden Zaslow. (Elgenstierna s. 506). Carl Wilhelm var sedan 21 juli 1707 löjtnant vid Livgardet. (Leijonhufvud, Erik (1918). Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till fot under stora nordiska kriget. Stockholm. s. 16) Överste Carl Magnus Posse skrev i sin dagbok "4 - var jag i högkvarteret och blev löjtnant Stahl död". (Karolinska krigares dagböcker jämte andra skrifter/1 R.Petres & M.C Posses dagböcker - Carl Magnus dagbok 1707-1709 s. 304). 

 

ADAM LUDVIG LEWENHAUPT OCH UPPBROTTET FRÅN KURLAND I SLUTET AV JUNI  1708 FÖ ATT ANSLUTA SIG TILL HUVUDARMENVid denna tidpunkt fick general Adam Ludvig Lewenhaupt, den svenske ståthållaren i Riga, order om att ta ut ca: 11.000 man ur försvaret av Livland för att ansluta sig till huvudarmén. Han skall också samla ihop och ta med sig tillräckligt med förnödenheter för att föda fältarmén under 3 månader. Även ammunition och fältartilleri ingick i det general Lewenahupt skulle föra med sig. Det tog ett tag att samla ihop alla förnödenheter så general Lewenhaupt var inte klar att avmarschera förrän i slutet av juni. En av soldaterna som nu lämnade Kurland var MATTIAS GUSTAF OCH HANS TREMÄNNINGAR. 

Lewenhaupts armé sommaren 1708 

Fotfolket; Helsinge - överstelöjtnant Brüggener, Lewenhaupts tremänningar, de la Gardies tremänningar - överstlöjtnant Sass,  Banners tremänningar, Posses tremänningar - överstelöjtnant Stahl v. Holstein, Björneborgs regemente - generalmajor Stackelberg, Björneborgs tremänningar - överst Wrangel, Åbo läns regemente - överstelöjtnant Sinklar, Nylands regemente överstlöjtnant Modée.

Dragoner; Wennerstedts ståndsdragoner, Shlippenbachs värvade, Karelska skvadron -  överstlöjtnant Zöge, Skogs skvadron - major Koskull och Brandts skvadron.

Kavallerie; Livländska adelsfanan överste Wachmeister, bo län - major von Holsten, Wiborg - överste Hertzfeld. 

Dessa trupper utgjorde från början 10.914 man, vakante och oberide och sjuka oberäknade. Först ämnade Lewenhaupt även medtaga: Bröms skvadron, Clodts regemente, generalmajor Skyttes och överste Stackelbergs värvade men tog istället med Åbo än, en bataljon och Nyland, en bataljon (800 man). (J. Mankell Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning s. 396). 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 26 juni bröt geneal greve Adam Ludvig Lewenhaupt upp med sin armé i Livlan och Kurland och marscherade in åt Litauen med efterföljade regemente; Rigiska adelsfanan, Åbolands kavalleri, Karelska kavalletiet, Wennerstedts dragoner, Schlippenbachs dragoner, Schreuterfelts dagonregemente, Brands svadron dragoner, Zeungs skvadron dragnoner, Skogs skvadron dragoner. Infanteriregementen var efterföljade; Hälsinge, Björneborgs, Lewenhaupts, Banérs, Posses, De la Gardies, Wrangels, av Österbottens en bataljon, av Nylands en bataljon, av Åbo en bataljon, Sackens en bataljon, då bemälte herr general hade 16 kanoner med sig. (s. 100). 

 

1708 JOHAN III SON JOHAN HEINRICH 1 PANTHERRE I KURLAND GHB LIVLAND S. 564 

 

4 JULI 1708 - SLAGET VID HOLOWCZYN -SVENSK SEGER MOT RYSSLAND - Karl XII och Carl Gustaf Rehnskiöld. Den ryska armén leddes av Boris Sjeremetev, Alexandr Mensjikov och Anikita Repnin. (Idag ligger Holowczyn i VitRyssland) Slaget slutade med svensk seger.(Larsson, Olle. s. 144).

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 4 juli hade hans majestät genom Guds hjälp seger över ryssarna vid Holowczyn, då vi fick av fienden en stor hop fångar coh 14 kanoner samt mycket aminution." (s. 101).

 

16 AUGUSTI SLAGET VID WESENBERG (kaggs dagbok s. 108).

 

31 AUGUSTI 1708 - SLAGET VID MALATITZE  - SVENSK SEGER MOT RYSSLAND (nuvarande Belarus) - KAPTEN CHRISTIAN STAEL VON HOLSTEIN DOG I SLAGET. Leonard Kagg skrev i sin dagbok; "Den 31 augusti attakerade ryssarna generalmajor Rosens kolumn med 30.000 man infanteri och 3.000 dragoner vid byn Miskowitz, då vi bestod av 5 regementen nämnligen vårt Östgöta kavalleri, infanterierna var Skaraborgs, Värmlands, Jönköpings och Västerbottens; aktionen började när solen gick upp och varade till klockan 12 vid middagen

Slaget stod mellan svenska och ryska trupper. Kapten Christian befann sig i generalmajor von Rosens kolomn. Slaget började vid soluppgången och avslutades vid 12-tiden. (Bergenstråhle s. 224). Enligt Pernaus borgarbok är Christian son till Conrad. 

I kungliga Västerbottens regements krigshistoria beskrivs  utgången av slagen enligt följande "Förlusterna voro icke små; 250 döda och 750 sårade, uppges det; antalet stupat manskap av regementet är svårt att få visshet om. Sa mycket är sant att kapten Staél, lojtnant E. Lindschold,’ fanrik U. Transchéld oeh Isac Boije stupade av befälet samt, att överstelöjtnant Fock och kapten Grubbe sårades, vilken senare sannolikt också blev fången. 900 ryssar stupade." (Kungliga Västerbottens regements krigshistoria. s. 224).

 

"Av Västerbottens regements slagna kapten Christian Stahl von Holstein, greve Eric Linschöld, löjtnant slagen Uldric Fahnsciöld, fänrik slagne Isac Boje." 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; " Den 31 augusti attackerade ryssarna generalmajor Roses kollumn med 30.000 man infanteri och 3.000 dragoner vid byn Miskowitz." "Av Västerbottens regemente slagne kapten Christian Stahl..." (s 104).

 

OTTO FREDRIK (f. 1686 d. 23/8 1771 på Arlösa). Volontär vid garnisonen i Riga ; fänrik vid Nerikes och Värmlands tremänningsregemente infanteriregemente 27/9 1705, löjtnant där 5/1 1708, kommenderad till Riga  för att möta rekryter i september 1708. (Elgenstierna s. X)

 

1 SEPTEMBER 1708 - CHRISTINA EURFOSYNES MAN ERTMAN MÖLLER DOG VID NEVASTRÖM.

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Av överste Hastfeds infanteriregemente blev slagna kapten Möller..." (s. 105).

 

En av Lewenhaupts officerare fänriken vid Hälsinge regemente Robert Petre skrev i sin dagbok. "Att jag under 10 dygn ej så mycket bröd eller mat smakat som min hands storlek, undantagandes några rå rovor och rödbetor som jag av några kavalleriofficerare bekom, som varit uti på strövtåg, jämväl ock några kålstockar samt en annan ovanlig spis. Generalerna själva har varken bröd eller salt under denna marschen. Summa: sådane rätter, som man tillförene haft en styggelse för att röra vid, smakade oss nu så väl som den skönaste marsipan. De studer, som man ibland vilande om nätterna under blott himmel i regn och slask, tillskynande oss större glädje och ro, än man förr haft i stora gästabud och sköna dunsängar."  NOT!!

 

LEWENHAUPT OCH HANS SOLDATER I CZEREJA 8 SEPTEMBER 1708 - "Underrättelsen om konungens uppbrott nådde Lewenhaupt den 8 september, då hans armé hunnit staden Czereja. Enligt Weihes dagbok uppgick armén till 6,800 man infanteri, 5,100 man kavalleri och 6 kanoner. Närkes och Värmlands tremänningar ingick här i med en styrka av 400 man under befäl av överstelöjtnant Staël von Holstein." (Nordensvan, x Närke och Värmlands regementes historia. s.86)

 

SVERIGE FÖRLORAR SLAGET VID LESNAJA (ligger i nuvarande Vitryssland)MOT RYSSARNA 29 SEPTEMBER 1708MATTIAS GUSTAF TILLFÅNGATOGS VID SLAGET OCH FÖRDES TILL RYSKA JAROSLOW.

Krigshandlingar Stora nordiska kriget, Krigsfångar, SE/KrA/0388/14 B/1, bildid: A0065207_00079

Även GEORG Bogislaus deltog i slaget. Den svenska styrkan leddes av Adam Ludwig Lewenhaupt och Berndt Otto Stackelberg. Den ryska av Peter den store, Mensjikov, Golitsyn och Bauer. Med i slaget var även Jacobs son FABIAN ERNST I (1672-1730). NOT!!!! 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 29 september som var Micaeli dag, hade generaleen greve adam ludvig lewenhaupts aataille med hela den ryska armén vid Lesna, då av våra slagna.." löjtnant Johan Möller (vem???). (s. 108).

 

JOHANS SÖNER; Nu var tre av Johans söner döda. Jacob Johan (1701), Johan Gustaf (1702) och Carl Vilhelm (1708). Johans övriga söner; Mattias Gustaf tillfångatogs vid slaget i Leisna 29 september 1708 och dog i fängelse 1720, Georg Bogislaus som kom att överleva kriget och dö 1763 i Malmö. Otto Fredrik överlevde kriget och dog först 1771 och Otto Reinhold överlevde kriget och dog 1731. (Elgenstierna s. 506).  

 

24 DECEMBER 1708 JAKOB JOHAN BOGG BOGGENSKÖLD - LÖJTNANT VID NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. Han var/kommer gifta sig med Catharina Elisabeth (Staël von Holstein). (Elgenstierna I s. 469)

 

1709 - BARBARA GUSTAVIANAS MAN ALEXANDER PERESWETOFF-MORATH  DOG i VIBORG

 

JOHANS DÖTTRAR Två av hans döttrar var nu änkor efter män som stridit i kriget. BARBARA GUSTAVIANS MAN ALEXANDER PERESWETOFF-MOATH DOG 1709,  CHRISTINA EURFOSYNES MAN DOG 1708. Hans yngsta dotter Anna Dorothea (1700-1755) var 9  år och kom 1716 gifta sig med överstelöjtnant Carl Evert Fock (1692-1752). (Elgenstierna s. 506)

 

1709 - AXEL JAKOB STAHL - REGEMENTSKVARTERMÄSTARE VID  ÖSTGÖTA INFANTERIREGEMENTE. Vet inte om han tillhör släkten Staël von Holstein. 

 

28 JUNI 1709 - SLAGET VID POLTAVA - ETT STORT NEDERLAG FÖR SVERIGE. KAPTEN AXEL JAKOB I ÖSTGÖTA INFANTERIREGEMENTE -  i överstelöjtnant Henrik Starenflychts kompani dödade båda under slaget. (Leonard Kaggs dagbok s. 132) Detta var krigets största och mest betydelsefulla drabbning under hela kriget. Förlusten i kriget var en bidragande faktor till att Ryssland vann Stora nordiska kriget. Undrar vem han är kapten Axel Jakob i Östgöta infanteriregemente??? Det finns flera soldater som berättat om slaget vid Poltava i sina dagböcker; fänrik Petre och löjtnant von Wiehe. Kolla deras dagböcker!!!! 

 

1 JULI 1709 - SVENSK KAPITULATION VID PEREVOLOTJNA OCH SOLDATER I RYSK FÅNGENSKAP - Karl XII gav över ansvaret för den svenska huvudarmén till general Adam Ludvig Lewenhaupt (Liljegren, Bengt s. 218). Han kapitulerar vid Perevolotjna den 4 juli. (Liljegren, Bengt s. 406). 23.000 svenskar hamnar i rysk fångenskap. (Larsson, Olle. Svensk historia s. 147).

 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 4 juli kom vi tillbaka till Poltava igen, då tsaren själv mötte oss vid porten och vi marscherade uti om liten triump". (s. 136). 

 

KARL XII BEGAV SIG TILL TURKIET. - Han hade hoppats på ett krig mellan Ryssland och Ottmanska imperiet men där fick han tji. I december 1709 förlängde de båda parterna ett avtal som ingåtts 1700. (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 s. 53). "Den 11 började ryssarna vid Poltava att fira en stort fest över deras seger, vilken varade i tre dagars tid." (s. 136).

 

8 JULI 1709 AUGUSTI II  -  FREDRIK FÖRKLARADE FREDEN I ALTRANSTÄDT OGILTIG - När Fredrik II fick höra om det svenska nederlaget vid Poltava förklarade han freden i Altranstädt som ogiltig och i augusti 1709 ryckte en sachisk armé in i Polen. (Grimberg V s. 5)

 

22 JULI 1709 - KOM KARL XII FRAM TILL BENDERN - (Liljegren, Bengt s. 406.)

 

8 AUG 1709 DANMARK FÖRKLARADE SVERIGE KRIG IGEN. (Liljegren, Bengt s. 406)

 

30 SEPTEMBER 1709  - DANMARK OCH RYSSLAND SLUTER ETT AVTAL. Danmark börjar förbereda ett anfall mot Sverige. (Liljegren, Bengt s. 406) 

 

I OKTOBER 1709 Utsåg Karl XII  Reinhold von Fersen till guvernör i Riga. Fersen tackade nej och bad om att få behålla sin gamla gjänst "tills gud hjälper hans majestät tillbaka i landet (RIKSARKIVET).

 

29/30 OKTOBER 1709 - 4/5 JULI 1710 - RIGA - FINNS I KAGGS DAGBOK. DET FINNS ÄVEN EN KOMMENDANT CLODT. S. 234  

 

2 NOVEMBER 1709 - ANLÄNDE DANSKA TRUPPER TILL RÅÅ NÄRA HELSINGBORG. (Sundberg, Ulf s. 243) Danmark förklarar på nytt Sverige krig och går i land i Råå strax utanför Helsingborg. Von Fersen samarbetade med generalen Magnus Stenbock efter den danska invasionen och sökte bland annat resa ett folkuppbåd i sitt län till Skånes försvar. Enligt en plan som inte kom att genomföras skulle han göra en divisionsmanöver över Hallandsåsen mot de danska trupperna i norra Skåne. NOT!!!!

LEONARD KAGGS DAGBOK S. 141!!!

 

3 NOVEMBER 1709 påbörjades en RYSK BELÄGRINGEN AV RIGANILS STROMBERG FÖRDE KOMMANDOT FÖR GARNISONEN I RIGA. Enligt en anonym soldat fanns totalt 10.414 soldater i garnisonen i Riga. Budbergs regemente bestod av 12 officerare och 428 soldater. (Sundberg, Ulf s. 236) Vilka kan man se s. 236  RYSK BELÄGRING AV RIGA - Mellan den 3 NOVEMBER 1709 till den 3 JULI 1710 belägrades Riga. Den finns beskriven fram till juni 1710 i Journal öfver staden Rijgas belägringh af Muskowiterne Annis 1709 och 1710 från och med datum som följer. Den finns att läsa i Gustaf Floderus "Handlingar hörande till konung Carl XII:s historia" s. 170-210. 

 

22 DECEMBER 1709 - TSARENS STORA TRIUMFTÅG I MOSKVA - De svenska krigsfångarna delades upp i två grupper; de som tillfångatagits i Poltava och Perevolotjna och den andra med soldater som tagits till fånga vid slaget vid Lesnaja. (Liljegren, Bengt s. 224). Bland dessa fanns Mattias Gustav och Georg Bogislaus. NOT!!

 

OTTO WILHELM STAEL VON HOLSTEIN VAR 1709-1711 CHEF FÖR ETT HOLSTEINSKT INFANTERIREGEMENTE OCH DELTOG I DET SPANSKA TRONFÖLJDSKRIGET - Otto var i egenskap av chef för ett  holsteinskt infanteriregemente med i det Spanska tronföljdskriget.

 

20 JANUARI 1710 - "Ett egendomligt rådssammanträde anno 1710" - Många av rådsmedlemmarna var inte i Sverige. De var endast sju kvar i Stockholm. De två mest betydelsefulla var Fabian Wrede och Arvid Horn. Den gamle skröplige greve Axel Julius de la Gardie, general Frölich, greve Frölich, Grevel Falkenberg. (Grimberg V s. 161-162) Vem var nummer sju???  

 

14 FEBRURI 1710 skrev Stromberg ett brev till försvarskommisionen och bad om pengar, mat och färskt vatten. S. 246

 

28 FEBRUARI 1710 - SLAGET VID HELSINGBORG - SVENSKARNA BESEGRAR DANSKARNA (Liljegren, Bengt s. 406). I Historisk tidskrift s. 244) kan man läsa mer utförligt om slaget vid Helsingborg. I artikeln hänvisas till Mankells avhandling "Slaget vid Helsingborg.  Generalmajor Rodsten som under Rantzau kommenderar den danska styrkan.

 

MARS 1710 - ÖSEL FÖLL KOMMENDÖR JOHAN APPELBOM. S. 281

 

MARS 1710 - RYSSARNA ÅTERUPPTAR BELÄGRINGEN AV FINLANDS GRÄNSVÄRN VIBORG. (Grimberg V s. 6) 

 

APRIL 1710 - UTSKOTTSMÖTE - I april 1710 samlades på rådets kallelse ett utskott av ständerna i Stockholm. Den stora frågan var hur de skulle kunna fortsätta finansiera kriget. De kom fram till att en skatt "perukskatt" vore ett sätt att lösa problemet". (Grimberg V s. 165)

 

MAJ 1710 - JOHAN STIERNSCHANTZ SAVOLAX OCH NYSLOTTS REGEMENTE KOMMANDÖR PÅ KEXHOLM (Sundberg, Ulf. Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 s.334).

 

JUNI 1710 VIBORG FÄSTNING FALLER FÖR RYSSARNA  S. 297 REGEMENTEN FINNS PÅ SIDAN 303 

 

1 JULI 1710 - 11 JULI RYSSARNA INTAR OCH ERÖVRAR RIGA - En av soldaterna som var i garnison i Riga var överstelöjtnant Jacob Johan vid Nylands regemente. 11 JULI 1710 - ÖVERSTELÖJTNANT VID NYLANDS INFANTERIREGEMENTE JAKOB JOHAN STAEL VON HOLSTEIN TILLFÅNGATAS VID RIGA OCH DÖR KORT EFTER. Detta tas även upp av Leonard Kagg i hans dagbok. Överstelöjtnant "av de fångna var overstelöjtnant Stahl av Nylands infanteri som strax därpå dog". (Leonard Kaggs dagbok s. 167). Enligt Pernau burgerbuch var överstelöjtnant Jacob Johan son till Conrad Stahl (Pernau burgerbuch s. 7-8).  

 

LEONARD KAGGS DAGBOK 11 JULI 1710 RIGA PÅ JACOBS VALL - "Av de fångna var överstelöjtnant Stael von Holstein som strax därefter var död". (s. 167).

 

DETTA ÄR DEN SISTA STAHLAREN SOM DOG I STORA NORDISKA KRIGET - RESTEN ÖVERLEVDE OCH EN DEL KOM TILLBAKA TILL SVERIGE EFTER KRIGET - MATTIAS GUSTAV BLEV KVAR I RYSKT FÄNGELSE OCH DOG 1720.

 

22/23 JULI 1710 - 14/14 AUGUSTI 1710 - BELÄGRING AV PERNAU. KOMMANDÖR VAR JAKOB HENRIK STROMFELT (Sundberg, Ulf s. 274.). 

 

 

AUGUSTI 1710 TILLFÅNGATOGS CATHARINA ELISABETHS MAN LÖJTNANT JAKOB JOHAN BOGG BOGGENSKÖLD (xxxx-1719) I PERNAU - HAN TILLHÖRDE NYLANDS INFANTERIREGEMENTE. HAN FÖRDES TILL TOBOLSK. (Elgenstierna I s. 469-470).  VAD GJORDE HON DÅ???

 

30 SEPTEMBER 1710 - SVERIGE FÖRLORAR DET SISTA FÄSTET I BALTICUM -  Den 30 september kapitulerade Reval som sista svenska fäste i Baltikum. ("I skuggan av Narva och Poltava - Förlusten av Baltikum" Populär historia  Lars Ericson Wolke 2001).

 

"IT WAS THE ACQUISITION OF ESTONIA IN THE YEAR 1561, WHICH MARKED THE FIRSTA STEP TO SWEDENS´S EMERGENCE AS A EUROPEAN GREAT POWER, AND IT WAS WHEN THE BALTIC PROVINCES WERE LOST TO RUSSIAN IN 1710 (1721), DURING THE NORTHERN WAR, THAT SWEDEN WAS TRANSFORMED INTO A SECOND-CLASS POWER AGAIN." (LOIT (2004) P. 69. 

Loit, Alexander (2005) Das Baltikum in der auschenpolitik Scwedens ....

 

1710 - GEORG OCH INGEBORG (HORN)Georg Bogislaus (f. 6 december 1685 i Narva D. 17 december 1763 i Malmö) gifte sig i rysk fångenskap i Moskva med Ingeborg Christina ( född Horn) f. omkring 1689 d.20 april 1721 på Vapnö gods i Halland). Hon var dotter till riksrådet och greven Henning Rudolf Horn och Helena (född Sperling). (Svenskt biografiskt lexikon). Georg kom efter kriget att köpa Vapnö slott i Halmstad. NÄR GIFTE DE SIG?????

 

1711 - ANNA SOFIAS MAN REINHOLD VON FERSEN kallades till kungligt råd och förordnades att vara tv chef i krigskollegium i president greve Nils Gyllenstiernas frånvaro. (RIKSARKIVETS UPPSLAG OM HONOM.)

 

OCKUPATIONEN AV SVENSKA POMMERN 1711-1715 - Även Sveriges tyska provinser drabbades under Stora Nordiska kriget. Den 7 SEPTEMBER 1711 BÖRJAR sachisk-ryska styrkor belägra Stralsund. Den svenska armén på plats under Magnus Stenbocks befäl lyckades rädda Stralsund. (Harrison, Dick s. 134). 

 

9 NOVEMBER 1711 GEORG BOGISLAUS SLÄPPS UR RYSKT FÄNGELSE MAJOR VID SKARABORGS REGEMENTE. samma år skickades han av senaten i sthl med en expedition till kung Karl XII i Bendern.(Elgenstierna s. 519)

 

1712 - 1717 Adelsfanan - Otto Wilhelm - förbandschef (Mankell, Julius. Anteckningar rörande finska arméns och Finlands krigshistoria. Särskilt med afseende på krigen emellan Sverige och Ryssland 1788-1790 samt 1808-1809/ del 1 -" Finska indelta regementers chefer" s. 527). 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK 25 APRIL 1712 "Den 25 april utav Rigiske svenske garnison i Narva Hans tsars majestäts hulldigat, nämligen kapten Stahl.. att bliva i Livland men måste ändå bli aresterade till den 14 oktober då de med konvoj sändes till Riga." (S. 190-191). Vem är detta??????????????????????????????

 

SLAGET VID GADEBUSCH - 9 DECEMBER 1712 - Mellan Sverige å ena sidan och å andra sida Danmark och Sachen. Detta är Sveriges sista seger - den sista stora segern för den svenska stormakten.

 

1712 - ANNA SOFIA (f. Staël von Holstein) - änka efter Arvid Grabbe (Grabben) levde som änka på makens herrgård Pakinais i Reso socken i Finland. (Ramsay, Jully (1909-1916) Fräslesläkter i Finland intill stora ofreden. s. 152). Jag har inte lyckats hitta någon information om vem hon är. Kanske kan hon vara syster till Johan (1636-1703)? Kolla in om du kan hitta några uppgifter om barn!!! 

 

ÄNKORNAS FLYKT TILL SVERIGE 1712 

ÄNKORNAS FLYKT FRÅN FINLAND TILL SVERIGE  - Nu började det bli farligt att vara kvar i Balticum och Finland och änkorna och deras barn flydde till Sverige. 

1712  kom Johans tredje fru ANNA-SOFIA (född Fock) (f. 1665 i Narva d.1755 i Narva) tillsammans med sina och Johans två barn; 12-åriga dotter ANNA-DOROTHEA och 13-åriga sonen OTTO-REINHOLD. De fick stöd mellan åren 1712-1716.

Anna-Dorothea (1700-21/2 1755) gifte sig 1716 med sin syssling Karl Evert Fock (1692 i Ingermanland-1752 i Finland) och kom senare bosätta sig i Finland. Anna-Dorotheas och Karl Evert Focks söner kom att studera vid Åbo universitet i Finland. Karl Evert ligger begravd i Åbo domkyrka. Troligen ligger väl Anna-Dorothea begravd där.

Otto-Reinhold (1699-1731) Fänrik Otto-Reinhold vid Helsinge regemente deltog 1718 i det Andra norska fälttåget. Han blev ogift ihjälstucken i en duell 1731. 

 

SAMMA ÅR KOM ÄNKAN BARBARA GUSTAVIANA PERESWOTOEFF-MORATH (1668-1739) Johan och Christina Möllers äldsta dotter Barbara Gustaviana hade 1688 gift sig med sin kusin överstelöjtnant Alexander Peresweotoff-Morath (XXXX-augusti 1709). (Elgenstierna V s. 676) Då hon kom till Sverige hade hon med sig sin och Alexanders 2-åriga dotter Barbro Justina. Barbara Gustaviana fick stöd även 1714. Dottern Barbro Justiana (1710-04-04 - 1768-08-14 på Stora Åshuvud) gifte sig så småningom med Gert Fredrik Hård af  Torstorp (1689-3/10 1754). Om honom har jag hittat följande. Han föddes 1689 och ägde Bäckabo i Friggeråkers  socken i Skaraborgs län samt Aggarp och Åshuvud (Ekholmen), båda i Kulltorps socken i Jönköpings län. Gert Fredrik hade börjat som volontär vid Forsens regemente 1705. Han avancerade till Förare vid Älvsborgs regemente 1709. Fältväbel därst. s. å. Han avancerade 1710 till fänrik, löjtnant 1711-07-20, Kapten 1712-08-08 och fick Konfirm.fullm. 1716-04-17. Han fängslades vid Tönningen 1713-05-16. Gert Fredrik kom hem 1714. Han tog avsked 1719-09-30. Återinträdde  senare i tjänst. Gert Fredrik avancerade till premiärkapten 1739-06-05. Han dog 3 november 1754 på Aggarp i Kulltorps socken i Jönköpings län. (Elgenstierna III s. 756)

 

1712 kom även Jacobs Staël von Holsteins änka ANNA-SOFIA VON FERSEN (född von Ungern-Sternberg) Anna-Sofia var från 1682 gift med Reinhold Johan von Fersen (10/12 1646-10 - 1716 i Stockholm.) Tillsammans med Anna-Sofia kom hennes och Jacobs dotter JAKOBINA JULIANA LANTINGHAUSEN (1675-1721 och ligger begravd i Stockholm). Hon var änka efter Gotthard Henrik von Lantinghausen (1667- 28/10 1704). Jacobina Juliana hade med sig sonen; 13-åriga Jacob Albrecht von Lantinghausen (4/11-1699 - 6/12 1769). Jacob Albrecht gifte sig med Anna-Sofia (född von Fersen).  

Tillsammans med Anna-Sofia von Fersen kom även hennes och Jacobs 48-åriga dotter Sofia Elisabeth  Gyllenlood(1664-XXX). Sofia Elisabeth var sedan 13 maj 1684 gift med Hans Johan Gyllenlood (12/6-1664 - efter 1723) När kriget var slut var Hans Johan överste för den enrollade allmogen i Kopparbergs län sedan 29 maj 1718. Han avgick som överste den 11 april 1722 ( Leijonhufvud, E s. 155.) Hans Johan hade 1710 mist alla sina egendomar i Estland. Nu efter kriget återstod bara hans herrgård Olsböle i Finland så det är troligen där de bosätter sig efter kriget. Släkten Gyllenlood vapensköld hänger i Tenala kyrka. (Elgenstierna III s. 309-310).  Sofia Elisabeth och Hans Johan fick tre barn; dottern Lovisa Eleonora (26/12 1698 i Reval-1755 i Finland). Lovisa Eleonora gifte sig med överstelöjtnant vid Björneborgs regemente Johan Adolf Löwenhult (1684-1754). Johan Adolf fick vara med om mycket under kriget bland annat var han med Karl XII i den berömda "kalibaliken i Bendern" och blev där tillfångatagen. När kriget var slut fortsatte han inom armén. 1723 började han som kapten vid Björneborgs regemente. Lovisa Eleonora och Johan Adolf fick inga barn. (Elgenstierna V. s.137) 

 

MARS 1712 Upphöjdes Anna Sofia von Fersens man Reinhold Johan von Fersen till grevligt stånd. (RIKSARKIVET) Nu mäste Anna Sofia ha blivit lycklig och glad. Tänk att bli grevinna.

 

25 APRIL 1712 - Garnisonen i Narva kapten Stahl. Sändes med konvoj från Narva till till Riga (Leonard Kaggs dagbok s. 191).

 

AUGUSTI 1712 - Den ryske generalmajorten Fjordor Apraksin och hans 15.000 soldater invaderar Finland.

 

9 DECEMBER 1712 SLAGET VID GADEBUSCH (Nuvarande Tyskland) - SLUTADE MED SVENSK SEGER. (Liljegren, Bengt .s 407) Löjtnant Munck vid Dalaregementet skriver i sin dagbok; "fast senor och leder voro av köld så stela, att jag ibland måste gå på knäna, tills att de blevo mjuka" (Grimberg. V s. 118-119). I slaget deltog även Carl Evert Fock (1692 i Ingermanland - 27 april 1752 i Åbo). Han var sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente.  Carl Evert kom 11 maj 1716 att gifta sig med Johan och Anna Sofias dotter Anna Dorothea Staël von Holstein i Bjurbäck. (Elgenstierna, Gustaf II 766-767). 

LEONARD KAGGS DAGBOK; "Den 19 december om morgonen uti dagningen blev översten Basewitz av fältmarskalk greve Magnus Stenbockk ommenderad med 200 hästar till att besikta fiendens läger vid Gadebuch, varpå hela krigsmakten i 5 kolloner följer." (s. 199)

 

Det gjordes många försök att få loss Georg Bogislaus fru ur ryskt fängelse. Man kan läsa i greve Carl Pipers dagbok. 13 DECEMBER  1712 - Greve Carl Pipers dagbok"Den 13 Decembr. blef mig tillställt kongl. senatens bref, att General-Major Horns dåtter, Capitein von der Stahls fru, måtte lösgifvas, effter den ryske Capiteinen Pultz uthgifne revers, med mehr. Item ett kongl. statscontoirets bref angående de medell, som till fångarnes underhålld till datum äre blefne i Sverige förnöjde, samt löffte med första om mehra hieip."  19 DECEMBER 1712  - "Den 19 Deeembr. besvarade vi kongl. statseontoirets bref in junio angående fångarnes underkålldz medell såsom och till föllie af kongl. senatens skrifvelse till oss af d:n 21 augusti inlade memorial både till zariske senaten såväll som till premierministern Gr. Goloffkin angående General-Major Horns, Major Stahls frus befrielse uhr fångenskapet."

 

LEONARD KAGGS DAGBOK "samma detta år blev svenska almanackan åter reducerad till juliansk eller efter den gamla stieln, vilket sked genom en dags tillsättande i februari månad, så att den med skottårsdagen hade 30 dagar, varandes tilförande differensen mellan vår och den gamla stilen ifrån 1700 intill detta år en dags åtskillnad."

 

MAJ - RYSSARNA ANGRIPER HELSINGFORS - STADEN UTRYMMS.

 

NÄKORNAS FLYKT FORTSÄTTER 1713 kom  Johans och Christina Möllers två äldsta döttrar 38-åriga Christina Euphosia och Barbara Gustaviana till Sverige. CHRISTINA EUPHOSIA (1675-30/1 1744.) Hennes man Ertman Möller hade dött 1708. Chistina Euphosia ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. Hennes dotter Barbro Christina Möller gifte sig med Johan Hoffman. Christina Euphosia och dottern Barbro Christina bodde i Halmstad. Johan Hoffman föddes 1677 i Ingermanland och kom i tjänst 1694 som löjtnant vid O. Wellings (sedan Hastfehr) ingarmanländska infanteriregemente. Johan togs till fånga vid Viborg 15/6 1710. Han kom hem till Sverige i juni 1722. Johan tog avsked 13/11 1725. (Lewenhaupt).

 

1713 kom även Catharina Elisabeth Staël von Holstein (f.1710 - d.1 juni 1774 i Jönköping). Hon var änka efter kapten Jakob Johan Bogg (von Boggensköld) (16xx-september 1719). Jakob Johan blev fänrik vid Nylands infanteriregemente 14 oktober 1702. Löjtnant 24 december 1708. Han togs tillfånga i augusti 1710 i Pernau och fördes till Tobolsk där han dog i september 1719. Jakob Johan ägde Rödskogs säteri. Catharina Elisabeth och Jakob Johan Bogg fick en son; Fredrik Vilhelm; förare vid gardet, sedan kapten i hessisk tjänst. Fredrik Vilhelm dog i december 1761 i Stockholm. Han var gift med Johanna Stråle af Ekna (1715-1807). De gifte sig på Farstorp i Nye socken i Jönköping 7 april 1740. Han övergav henne 1756. (Elgenstierna I s. 469-470). Catharina Elisabeth gifte sig 1726 med löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Gottfrid Mercker (XXXX-1740). Enligt Elgenstierna levde Catharina Elisabeth 1739 på Boo. (Elgenstierna I s. 470)  Boo är en stadsdel i Nacka kommun. (Wikipedia). Vad gjorde hon 1774 i Jönköping???? Är Catharina Elisabeth släkt med Barbara Gustaviana som ju bor i Jönköpings län?????? Är hon då Jacobs dotter??????

 

Efter kriget dök det även upp en Peter Vilhelm Staël von Holstein f. 1689. Sergeant och död 27 februari 1774 i Knutsby socken i Stockholm. Han var gift med Sofia Margareta Svinhufvud af Qvalstad (1700 i Fundby sn i Stockholm-1756).

Hans andra fru Agneta Duwall och Peter Vilhelm fick fyra barn; Agneta Elisabeth 1721), Hedvig (1735), Fredrik (1739) och Peter (1741). (Elgenstierna I s. 470). Agneta Duwall var dotter till  Enligt x finns en Agneta Duwall (1680-1756) som var dotter till Albrecht D. och Märta Philip. Hon var gift med Lennart Svinhufvud af Qvalstad som dog 1720. Kan detta vara samma tjej??? (Karl XII:s officerare s. 687). 

 

Lennart Svinhufvud af Qvalstad gift med Agneta Duwall. De hade en dotter Sofia Margareta (1700 i Fundbo sn. gift 1721 6 jan i Knutby socken i Stockholm med sergeant Peter Vilhelm f. 1689 död 27 februari 1774 i Knutby socken. (Elgenstierna VIII s. 80). 

 

19 AUGUSTI 1713 utnämndes Georg Bogislaus till överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente. (Elgenstierna s. 519)

 

1713 - DANIEL STAEL VON HOLSTEIN - I centrala soldatregistret har jag hittat Daniel Stael von Holstein (f.1696). Han antogs till den svenska armén 1713 och tillhörde Upplands regemente - Olands kompani (rote Nyvalla). Daniel tog avsked 1719. Undrar vem han var?

 

20 JANUARI 1713 - OTTO VILHELM OCH CHRISTINA CATHARINA - Otto Vilhelm (sedan 16 april 1712 överste för svenska adelsfaneregementet) gifte sig på Stockholms slott med hovfröken grevinnan Christina Catharina (Lewenhaupt) (f. 1674- d. 29 juli 1714). Hon var dotter till överste greve Gustaf Mauritz Lewenhaupt och Magdalena (Stenbock). 

 

Från våren 1713 — det k brevet ankom till Sthlm först 6 (17) mars — var Arvid Horn de facto avlägsnad från allt inflytande på utrikespolitik och försvar. Kungens åtgärd, som Horn tolkade som en följd av intriger och förtal, utlöste en personlig chock, som Horn först så småningom övervann. Uppriven och förgrämd drog han sig undan allt arbete. Sommaren 1713 tillbringade han till största delen på sitt gods Ådö. På våren 1714 antydde han för prinsessan Ulrika Eleonora sin önskan att bli kvitt sin post som kanslipresident och i stället bli placerad på presidentstolen i Svea hovrätt. Karl XII:s bedömning av Horn röjer otvivelaktigt en skarp iakttagare, men kritiken kan skäligen inte riktas mot H:s verksamhet i dess helhet, fast väl i fråga om hans uppträdande efter den uppseendeväckande desavoueringen 1713. Huru som helst återvann Horn aldrig kungens förtroende. Det var andra män — främst baron G H v Goertz — som blev anlitade som rådgivare och redskap, sedan Karl XII återvänt till sitt rike. Både samtid och eftervärld har spekulerat över Horns förehavanden under de till synes helt overksamma år, som följde fram till Karl XII:s död 1718. Hans officiella handläggning av de sparsamt förekommande mål som rådet och kanslikollegium fick ta befattning med ger intrycket av att han var skrämd till en total undergivenhet. (Arvid Horn Svenskt biografiskt lexikon) https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/13807

 

11 APRIL 1713 FREDEN I UTRECHT - SLUT PÅ DET SPANSKA FRIHETSKRIGET

 

I MAJ 1713 - RYSSARNA ANFALLER FINLAND PÅ NYTT - Inledde ryskar trupper ett nytt anfall mot Finland. Under sommaren ockuperade de ryska trupperna hela södra Finland och de svenska trupperna fick dra sig tillbaka. (Larsson. Svensk historia s. 163 ff)

 

7 MAJ 1713 BELÄGRINGEN AV TÖNNING (i Holstein_Gottorp) - Staden kom att vara belägrad mellan 1713 och 1714. Den svenska fältmarskalken Magnus Stenbock och hans 16.000 soldater tvingades kapitulera den 6 maj 1713. Regementen som deltog var Dalaregementet, Hälsinge regement, Närke- Värmlands regement. Södermanlands regement, Västgöta kavalleriregemente, Västgötadals regemente, Västmanlands regement och Älvsborgs regemente. (Wikipedia). Finns mer information i Grimberg! 

 

HÖSTEN 1713 Reinhold Johan von Fersen - direktör över försvarsverket i Finland. (Riksarkivet) Reinhold von Fersen som får se ett förslaget på ett eventuellt fälttåget mot Norge. Han avstyrker företaget. (Karl XII:s krig i Norge 1716 s. 14).

 

DANIEL STAHL VON HOLSTEIN (f. 1696 d. ?) antogs 1713 till svenska armén. Han tillhörde Upplands regemente rote Nyvalla Olands kompani socken Tuna. Torpnummer; UR-03-0120 (Centrala soldatregistret).

 

19 FEBRUARI 1714 - SLAGET VID STORKYRO I FINLAND  - Slaget slutar med rysk seger. S.407. nu var Carl Gustaf Almfelt och hans soldater tvungna att utrymma Finland  (Poltava - stormaktens undergång s. 156)

 

1714 - OTTO REINHOLD (1697-1731) Volontär vid Östgöta infanteriregemente. Han är Johan och Anna Sofias (Fock) äldste son. (Elgenstierna s. 506).  

 

10 AUGUSTI 1714 - Likpredikan över Fru Grevinnan Christina Catharina Lewenhaupt gift med Otto Wilhelm Staël von Holstein. (Riddarholmskyrkan) 

 

I SEPTEMBER 1714 - KARL XII LÄMNAR BENDERN OCH KOMMER HEM TILL SVERIGE -  Han går under namnet Peter Frisk under resan till Sverige. Han bosatte sig i Lund och började han planera ett fälttåg.NOT!! Ture Bielke (1684-1763) anslöt sig vid hemkomsten tiill de som var negativt inställad till Karl XII.

 

20 SEPTEMBER 1714 - INTAR RYSSARNA UMEÅ OCH BRÄNNER NER STADEN 

 

11 NOVEMBER 1714 KARL XII ANLÄNDER TILL STRALSUND

 

13 DECEMBER 1714 - TYSKLAND - den sista svenska staden i Tyskland Wismar kapitulerade. (Harrison, Dick s. 151). Nu hade svenskarna mist all sina Tyska provinser.

 

HOLSTEINSKA REGEMENTEN I SVENSK TJÄNST 1714-1715 - Två holsteinska förband gick 1714 i svensk tjänst; Holsteinska dragongardet och Holsteinska livregementet till fots. (Källa; Skalman.nu)

 

24 MARS 1715 - KARL XII SYSTER ULRIKA ELEONORA GIFTER SIG MED FREDRIK AV HESSEN-KASSEL

 

Redan 1715 trädde G H von Goertz de facto i Karl XII:s tjänst och blev hans dominerande rådgivare. Under några hektiska år blev han den mäktigaste mannen i Sverige nedanför tronen, men också den mest hatade. (Sveriges biografiska Lexikon von Goertz)

 

1715 - Georg Bogislaus ledde sitt regemente under koncentreringen till Skåne. (Rosander s. 349)

 

1715 bodde inte mindre än 12.000 krigsflyktingar i Stockholm och 8.000 i kustområderna i de östra delarna av landet.

 

16 APRIL -1715 -  Preussen och Hannover sluter ett föredrag mot Sverige. (Liljegren, Bengt s. 407).

 

LEONARD KAGGS DAGBOK 22 APRIL 1715; "Den 22 april skedde en stor förmörkelse i solen som började i Tobolsko efter middagen klockan 2 och var allt klart klockan 4." (s. 224).

 

leonard kaggs dagbok 28 juni 1715 "Den 28 juni kom kapten av Nylands fördubblingsbataljon Arvid Stierncrantz till Tobolsko igen från en slabodd." (s. 226)

 

15 SEPTEMBER 1715Reinhold Johan von Fersen - President  i Svea hovrätt. 

 

4 OKTOBER 1715 - HANNOVER FÖRKLARAR SVERIGE KRIG.

 

13 DECEMBER 1715 - KARL ANLÄNDER TILL TRELLEBORG (Liljegren, Bengt s. 407).

 

1716 - Mattias Gustavs äldste son JOHAN (1698-1751) ANSLÖT SIG TILL ARMÉN SOM VOLONTÄR VID LIVGARDET. Han kom efter kriget att bosätt sig i Sverige.

 

8 APRIL 1716 - SVERIGE FÖR FÖRLORAT WISMAR - SIN SISTA BESITTNING I TYSKLAND. (Liljegren, B s. 407)

 

11 MAJ 1716 - Johan och Anna Sofias (von Fock) yngsta dotter Anna Dorothea (1700-1755) gifte sig i Marbäcks socken med sin syssling överstelöjtnant Carl Evert Fock (1692-1752). (Elgenstierna VII s.506) 

 

16 SEPTEMBER 1716 ANLÄNDER KARL XII TILL LUND. Han valde ett hus vid korsningen Stora Södergatan och Svanegatan som sin bas. (Liljegren s. 342)

 

ARVID HORN -  Huru som helst återvann Horn aldrig kungens förtroende. Det var andra män — främst baron G H v Goertz — som blev anlitade som rådgivare och redskap, sedan Karl XII återvänt till sitt rike. 

 

10 DECEMBER  1716 - REINHOLD JOHAN VON FERSEN DOG I STOCKHOLM. Han och Anna Sofia efterlämnade en son Hans von Fersen (född 2 mars 1683 i Reval. Dog i Stockholm 1736). Hans von Fersens barnbarn som ochså heter Hans von Fersen är den von Fersen som Marie Antoinette var så förtjust i. Men det är en annan historia. 

 

VINTERN 1716 - DET FÖRSTA NORSKA FÄLTTÅGET - 22 februari - 28 juni 1716. Slutar med norsk seger. Ett av regementen som var med var Östgöta infanteriregemente. (Nordensvan s. 7).

 

17 DECEMBER 1717 - Georg Bogislaus fick överstes grad VID SKARABORGS REGEMENTE. (Elgenstierna VII s. 519). 

 

18 DECEMBER 1716  - MATTIAS GUSTAF (1701-1757) RUSTMÄSTARE VID ÖSTGÖTA TREMÄNNINGSINFANTERI REGEMENTE. 

 

7 januari 1717 - Otto Vilhelm utsågs till generalmajor och överste för halländska infanteriregementet. (Svenskt biografiskt lexikon s. 509)

 

26 JANUARI 1717 FÖDDES OTTO VILHELM OCH ELISABETHS (STUART) SON CARL JAKOB (26 januari 1717 i Stockholm d. 15 mars 1775 på Torsebro i Färrlövs socken i Kristianstad). (Elgenstierna VII s. 516-517).

 

1717 Jacob Albrecht von Lantingshausen (generaladjutant Gotthard Heinrich von Lantingshausen och Jakobina (Staël von Holstein) anslöt sig till armén som Volontär vid Livgardet. ((Svenskt biografiskt lexikon Riksarkivet).

 

31 JANUARI 1718 - Otto Wilhelm och Magdalena Catharina (Stuart) fick  SOFIA MAGARETA (F. 31 JANUARI 1718 D. SAMMA ÅR). (Elgenstierna VII s. 516)

 

Februari 1718 avancerade Jacob Albrecht von Lantingshausen till förare vid Livgardet ((Svenskt biografiskt lexikon Riksarkivet).

 

7 april 1718 - Jacob Albrecht von Lantingshausen fänrik vid Hallands infanteriregemente. ((Svenskt biografiskt lexikon Riksarkivet)

 

16 JUNI 1718 JAKOB JOHAN FÄNRIK VID SKARABORGS REGEMENTE.1 Mattias Gustavs näst äldste son 19-årige Jakob Johan (1699-1755).2

1 Lewenhaupt, Adam (1920-1921). Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm: Norstedt s. 651

2 Elgenstierna, Gustaf (red.) (1932). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag, s. 511

 

13 september 1718 - Jacob Albrecht von Lantingshausen löjtnant vid Hallands infanteriregemente. Han deltog i andra fälttåget till Norge som officer i Hallands infanteriregemente. ((Svenskt biografiskt lexikon Riksarkivet)

 

ANDRA FÄLTTÅGET MOT NORGE - 30 OKTOBER - 30 DECEMBER 1718 - I detta deltog flera av mina släktingar. En av dem var översten i Skarborgs regemente Georg Bogislaus. (Svenskt biografiskt lexikon s. 510) 

Generalmajor Carl Gustaf Armfelts armé - 18 augusti 1718 avgick soldaterna i Armfelts arme från samlingsplatsen vid Duved skans i Jämtland. (Den svenska historien del 8 s. 100). 

Generalmajor Armfelts armé bestod av: FOTFOLK; Åbo läns infanteriregemente, Björneborg infanteri, Tavastahus läns infanteri, Nylands infanteriregemente, Österbottens  infanteriregemente(kom ej över gränsen), Wiborg läns infanteriregemente, Savolax infanteriregemente, Karelska bataljonen, Helsinge regemente (fänrik Otto Reinhold Staël von Holstein (1699-1731), Jämtlands, Skogs bataljon och Långströms kompani.

DRAGONER; Karelens dragoner (finska).

RYTTERI; Åbo läns regemente till häst, Nylands regemente till häst, Wiborgs och Jämtlands kompani. 

Källa; Mankell, Julius. Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet av femtonhundratalet jemte översikt af svenska krigshistoriens viktigast händelser under samma tid. s. 407

 

Efter en vecka hade Armfelt och hans män passerat över norska gränsen. Efter 45 km marsch genom obanad fjältarräng nåde de den 1 september den första norska försvarsanläggningen Stene skans vid Trondheimsfjorden. De intog skansken och lämnade kvar några trupper där. (Carlsson. Den svenska historien del  8 s. 100-101). Därefter fortsatte de genom det trånga passet vid Langsten och nådde i mitten av september Stördal. Generalmajor Arfelt började nu tveka och beslöt att avbryta marschen mot Trondheim. Anledningen av brist på mat. Han drog sig tillbaka norrut mot Lavanger och Verdalen. 

 

FÄNRIK OTTO REINHOLD INFÖR GENERALKRIGSRÄTTEN

10 OKTOBER 1718

Fredag 10 Oktober 1718 - Fänrik Otto Reinhold i Hälsninge regemente ställs tillsammans med 56 män den 10 oktober 1718 inför generalkrigsrätt i Svengården i Levanger anklagade för myteri. Förutom Otto Reinhold finns fänrik Fock bland de anklagade. Den 11 oktober ställs de inför krigsrätt. 13 oktober ska de indriva proviant. Tisdagen den 21 oktober 1718 exekution Staël. (Norrby, Johan s. 12-16). Enligt Elgenstierna dör Otto Reinhold i en duell efter kriget. (Elgenstierna VII s. X) 

11 OKTOBER 1718 "Förhöret med Soldat Räf fortsätter i närvaro av adjutanten vid Nylands regemente. Vid krigsrätten presiderar Överstelöjtnanten, Kaptenerna Lagerblad och Boursell, Löjtnanterna Oxell och Swartzhof samt Fänrikarna Depken och Staël". (Norrby, Johan)

21 OKTOBER 1718 "Till exekution är beordrade Kaptenerna Phallen, Steinke; Schantz och Dellwich, Löjtnanterna Leman, Carlsten, Forstadius och Hestskou, Fänrikarna Knorring, Staël, Depken, Sturm samt 16 Underofficerare, 6 Trumslagare och 300 Gemena." (Norrby, Johan)

 

28 OKTOBER 1718 påbörjade Armfelt och hans soldater marschen mot Trondheim. det tog en vecka innan de stod utanför stadsporten. Trupperna förlades i trakten söder om Trondheim. (Den svenska historien 8 - Karl XII , stormaktens fall, arvid horn, fredens general s. 100-101). 

 

KARL XII HUVUDARME - Den 29 oktober 1718 påbörjade Karl XII och hans soldater sin marsch mot Norge. Den svenska huvudarmén var uppdelad på tre grupper; general Carl Gustaf Dückers fanns i Strömstad, Henrik Otto von Albedyls fanns i Holmedal och Karl XII:s fanns i Västra Ed.1 Den 30 oktober 1718 gick Karl XII och hans armé över norska gränsen. Det ingick fyra Staëlar; Georg Bogislaus, löjtnant Johan, fänrik Jacob Johan och Otto Wilhelm.

Det ingick fyra Staëlare samt en ingift i huvudarmén: Mattias Gustafs yngre bror GEORG BOGISLAUS (1685-1763) – sedan 1717 CHEF FÖR SKARABORGS REGEMENTE.2 Mattias Gustafs två äldsta söner LÖJTNANT JOHAN III (1698-1751) vid NÄRKE-VÄRMLANDS REGEMENTE.3 och FÄNRIK JACOB JOHAN (1699-1755) vid SKARABORGS REGEMENTE, GENERALMAJOR OTTO WILHELM (1668-1730) vid HALLANDS REGEMENTE.

JAKOB ALBREKT LANTIGHAUSEN - Jakobina Staëls son vid HALLANDS REGEMENTE.4

 

NÄRKE-VÄRMLANDS REGEMENTE och löjtnant JOHAN hörde till en början till den kolonnen som under general Henrik Otto von Albedyls befäl bröt in i Norge från Holmdahl och trängde fram till Blakier.5 General Henrik Otto von Albedyl hade 19 juli 1718 fått befälet över den så kallade Värmlandsgruppen.6

 

2 Elgenstierna, Gustaf (red.) (1932). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag, s. 519

3 Strokirk, Oscar Fredrik. (1915). Kultur och personhistoriska anteckningar första delen s. 121

5 Mankell, Julius: (XXXX). Anteckningar rörande svenska regementens historia. s. X

6 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/5646

 

den 30 oktober bröt Karl och hans soldater in i Norge. Det började redan med stora problem. Brist på mat.  I början av november hade de nått Fredrikshall. Det gick bra och i november återstod bara Fredrikstens fästning. Den 20 november inleddes belägringen. s. 372-379. 

 

30 NOVEMBER 1718 - KARL XII DÖR VID BELÄGRINGEN AV FREDRIKSTENS FÄSTNING.  STORMAKTSTIDEN SOM STRÄCKT SIG FRÅN 1611 TAR GENOM KARL XII DÖD SLUT. Vad ska nu hända med Sverige? Vem skall ta över efter Karl XII? Kommer kriget ta slut nu?

 

KRIGSRÅDET, DEN 1 DECEMBER 1718 I TISTEDALEN I NORGE - Hölls vid huvudkvarteret i Tistedalen – ett förnyat officiellt krigsråd. "Vid det här rådet skulle den svenska arméns närmaste framtid avgöras. Förutom Gabriel von Seth och Fredrik von Essen närvarade hertig Karl Fredrik av Holstein, grevarna och fältmarskalkarna Carl Gustaf Mörner och hans namne Rehnskiöld , generalerna Carl Gustaf Dücker och Carl Gustaf Örnstedt, generallöjtnanterna Carl Adam Stackelberg, Henrik Otto Albedyhl och Casimir Crispin, generalmajorerna Johan Reinhold Trautvetter, Gabriel Ribbing, Wilhelm Bennett, Georg Wilhelm Fleetwood, Otto Wilhelm Staël von Holstein och Sven Lagerberg samt överste Michael Törnflycht. En stund in i mötet anlände också generalmajor Carl Cronstedt. Den svenska militära eliten var nu samlad i ett och samma rum för första gången utan Karl XII som överste krigsherre. (Karl XII:s död: Gåtans lösning s. X)

 

DROTTNING ULRIKA ELEONORA - Då prinsessan Ulrika 6 december 1718 — dagen efter det budskapet om konungens död anlänt till huvudstaden — under ett i hast anordnat sammanträde med de fåtaligt församlade rådsherrarna förmått dem att lyckönska henne "till dess regemente" och hälsa henne som drottning, hade Horn före sammankomsten bestämt rått henne att inte "strax stiga till tronen" utan endast inträda i rådet, till dess ständerna kunde komma tillsammans. Prinsessan följde inte Horns råd. Hon höll hårt på sin arvsrätt: "Det Gud och naturen mig tillagt, tyckes mig att jag gärna vill bibehålla." Men Horns hållning efterlämnade en bitter eftersmak hos prinsessan, så mycket mer som den improviserade tronbestigningen kort därpå kastades över ända genom det högre krigsbefälets vägran att avlägga trohetsed till henne, förrän hon av ständerna blivit vald till drottning. Prinsessan torde fått en klar föreställning om att Horn inte var fullt pålitlig och att han i alla händelser skulle motarbeta alla planer på ett fortsatt envälde.  https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/13807

 

22 FEB 1719 - KARL XII BEGRAVNING (Liljegren, Bengt s. 407) 

 

17 MARS 1719 -  KRÖNS ULRIKA ELEONORA TILL SVERIGES DROTTNING - Efter att ha begravt Karl XII valde ständerna kungens syster Ulrika Eleonora som Sveriges drottning. Det krävde att enväldet skulle avskaffas. Ulrika Eleonora accepterade det och därmed startar tiden som i svensk historia kallar Frihetstiden. Larsson, Olle Svensk historia s. 173). Men ännu var kriget i full gång.

 

1 MAJ 1719 FICK OTTO VILHELM OCH ELISABETH (STUART) SONEN FREDRIK (F. 1 MAJ 1719 D. 1746). 

 

OTTO VILHELM - FRIHERRE STAËL VON HOLSTEIN, NR 155 2 JUNI 1719

 

24 JULI 1719 -  NYA ÄLVSBORGS FÄSTNING - GEORG BOGISLAUS OCH TORDENSKIÖLD - Den 27 mars 1719 ankrade en dansk-norsk flottstyrka bestående av fyra linjeskepp och en fregatt på Rivö fjord utanför Göteborg. Styrkan leds av den dansk-norske sjöofficeren Peder Tordenskiöld. 

Mellan tisdagen den 21 och fredagen den 24 juli 1719 anföll danskarna under befäl av den dansk-norske sjöofficeren Tordenskiöld Nya Älvsborgs fästning. I fästningen var  förlagda en garnisonen på 300 man under befäl av överstelöjtnant Johan Abraham Lillie. Georg Bogislaus var chef för Skaraborgs regemente som låg förlagda i Göteborg. Han och Lillie försvarade skickligt fästningen tillsammans med sina soldater. Lillie förärades ett eget ordspråk "De danske plocka inga svenska Lillier". NOT!!!!!

 

FREDEN I STOCKHOLM 9 NOVEMBER 1719 (HANNOVER) Sverige fick avstå från Bremen och Verden i Norra Tyskland. Sverige fick i ersättning 1. 00 000 riksdaler. (Sundström, Ulf. Svenska freder och stillestånd.) 

 

1720 - MATTIAS GUSTAF dog i rysk fångenskap. (Elgenstierna s. 506). Han blev alltså bara 54 år. Hans son Johan kom att bosätta sig i Sverige efter kriget. 

 

21 JANUARI 1720 - FREDEN I STOCKHOLM - freden med Preussen. Preussen fick Stettin med Vorpommern söder om Peene samt Usedom och Wollin, Damm och Gollnow för detta fick Sverige 2 miljoner riksdaler (Lindqvist, Herman Historien om Sverige - Storhet och fall s. 672) 

 

29 FEBRUARI 1720  - ABDIKERAR ULRIKA ELEONORA OCH DEN 24 MARS 1720 - KRÖNS ULRIKA ELEONORAS MAN FREDRIK TILL SVENSK KUNG- FREDRIK I. 

 

FREDEN I STOCKHOLM 3 JULI 1720 (DANMARK). Sverige skall avstå från tullfrihet i Östersund samt Bälten, Sverige ska lova att i framtiden inte stöjda hertigen av Holstein, Sveirge förbinder sig att inte bygga upp de befästningar i Wismar som blivit raserade uder kriget, Danmark lovar att ryska kapare inte ska få använda danska hamnar. (Historiesajten Freden i Stockholm). 

 

4 AUGUSTI 1720 AVSKED KOMMENDANT I GÖTEBORG GEORG BOGISLAUS. (Elgenstierna s. 519).

 

FREDEN I STOCKHOLM 21 AUGUSTI 1720 (PREUSSEN). Sverige skall avstå från öarna Usedom och Wollin, städerna Damm, Gollnow och Stettin med Vorpommern söder om floden Peene. (Historiesajten Freden i Stockholm 1720)

 

12 NOVEMBER 1720 Jacob Axel duellerade på gränsen av Hildesheim med Peder Tordenskiöld. Duellen slutar med Tordenskiölds att Jacob Axel stack ihjäl Tordenskiöld. Orsaken till den finns det många åsikter om. Den mest spännande är at det rör sig om en storpolitisk sammansvärjning. Tordensköld mördades på order av den svenska regeringen för att de var rädda att Tordensköld efter att ha gått i i engelsk tjänst skulle få Georg I, till att pressa Sverige till i förbindelse med fredsslutet att tillbagegive Danmark de provinser de förlorade vid freden i Roskilde 1658. var mordet planerat och Jacob en lejd mördare? Dan H. Andersen skriver i sin artikel "Tordenskiolds - en sammensvärgelse?" publicerad i Saxo nr 4 2005 att den teorin kan utan vidare avvisas. (s. 5) 

 

6 JANUARI 1721 - SERGEANT PETER VILHELM STAËL VON HOLSTEIN - Sergeant Peter Vilhelm Staël von Holstein (f. 1689 d. 27/2 1774 i Knutby socken, Stockholm) gifte sig 6/1 1712 i Knutby socken med Sofia Margareta (Svenhufvud af Qvalsten). Sofia Margareta (f. 26/8 1700 i Fundbo socken i Uppland) var dotter till kapten vid Upplands regemente Lennart Svinhufvud af Qvalstad och Agneta (Duwall). (Elgenstierna VIII s. 80). 

Peter Vilhelm och Sofia Margareta fick fyra barnen Anna Elisabet (f. 7/5 1721 på Kolsta i Knutby socken, Hedvig (f. 29/10 1735), Fredrik  f. november 1739) och Peter f. 4/9 1741).(Elgenstierna VII s. 516).Kan han vara son till Fredrik Staël von Holstein? Vilket regemente tillhörde han????

 

MARS 1721 - Jakobina Juliana, (född 4/2 1674 i Riga, död 1721 och begraven s. å. 19/3 i Tyresö kyrka Stockholms län). (Elgenstierna s. X). Hon ligger begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Källa; Beskrivning av Riddarholmskyrkan http:kulturbilder.wordpress.com

 

14 april 1721 - von Lantingshausen löjtnant vid Upplands stånddragonregemente. ((Svenskt biografiskt lexikon Riksarkivet)

 

MAJ TILL JUNI 1721 HÄRJAR DEN RYSKA FLOTTAN NORRLANDSKUSTEN - HUDIKSVALL, HÄRNÖSAND, PITEÅ, SUNDSVALL, SÖDERHAMN OCH UMEÅ BRÄNNS NER AV RYSSARNA. DEN ENDA STAD SOM KLARAR SIG ÄR GÄVLE.

 

1721 - 8 juni dog Sara Sophia Stahl. Hon var gift med kapten Stierncrantz. (Leonard Kaggs dagbok s. 279) Enligt Elgenstierna hette han Arvid (1662-1740). Elgenstierna s. 620) Om hon tillhörde släkte Staël von Holstein vet jag inte. 

 

FREDEN I NYSTAD  

FREDEN I NYSTAD 26 MAJ - 30 AUGUSTI 1721 (RYSSLAND). Sverige ska lämna ifrån sig Estland, Livland och Ingermanland, delar av Kexholmens län, Viborgs län samt öarna Ösel och Dagö, Befolkningen i de svenska områdena som övergå till Ryssland skall garanteras regligonsfrihet samt få behålla sina handelsprivilegier. (Historiesajten Freden i Nystad 1721). 

 

VAD HÄNDE MED SLÄKTEN STAËL VON HOLSTEIN? - Släkten kom nu att bosätta sig i tre länder; Sverige, Finland och i det ryska Estland. 

 

JOHAN OCH JACOBS SÖNER EFTER KRIGET     

JOHANS SÖNER - Det var inte så många män i släkten som överlevt kriget. Av Johans sju söner överlevde tre stycken kriget.

Georg Bogislaus (xxxx-1763). kom att bosätta sig i Halmstad där han köpte slottet Vapnö.

Otto Fredrik (XXXX-1771). bosatte sig på herrgården Araslöv i Färlövs socken i Kristianstad län. Herrgården ägdes av släkten Ridderschantz. Otto Reinhold fortsatte som soldat i svenska armén.

Otto Reinhold (XXXX-1731).

Johans döttrar; Barbara Gustaviana var änka (Hennes man Alexander Pereswotoff-Morath hade dött 1709). När kriget började hade de fem barn; Helena Catharina (1690-1755 i Jönköping), Alexander (1691-1761), Anna Christina (f.1694 i Ingermanland d.1761), Carl Gustaf (f.1696 d.1763 i Linköping) och Constantin (1697-17XX).  Under kriget fick de 2 barn; Georg (f. 1708 i Viborg d. 1763 i Linköping), Barbro Justina (f. 1710  d. 1768 på Stora Åshuvud i Kulltorp socken i Jönköping. (Elgenstierna V s. 676)

Christina Eufrosyne (f. 1675 d. 1744 i Halmstad) var änka efter Ertman Möller (d. 1708), Hon levde som änka i Halmstad 1732 och dog först 1744. Hon ligger begravd i Kaggegraven i Halmstad kyrka. (Elgenstierna VII s. 506)

Anna Dorotea (f. 1700 d. 21 februari 1755) var sedan 11 maj 1716 gift med premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente Carl Evert Fock (f. 1692 d. 1752). De gifte sig i Marbäcks socken i Småland.  (Elgenstierna II s. 766-767)).

 Anna Dorothea  (1700- 21 februari 1755) gifte sig 11 maj 1716 i Marbäcks socken, Småland med premiärlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente Carl Evert Fock (f. I Ingermanland 1692 d.1752). Han ligger begravd i Åbo domkyrka. !717 tjänstgjorde han som kapten vid Åbo läns infanteriregemente. (Elgenstierna II s. 766-767).

 

JACOBS SÖNER -  Jacobs tre söner överlevde alla kriget (Otto Wilhelm, Jakob Axel och Fabian Ernst dog alla 1730.)

Otto Wilhelm bosatte sig i Stockholm, Fabian Ernst blev bosatte sig på godset Hannijöggi och tjänstgjorde som generaladjutant och lantråd.

Jakob Axel (f. 1680 d. 19 mars 1730 i Stralsund) Han var gift två gånger 1) Ulrika Augusta Amelia (Lewenhaupt) De fick en son Karl Jakob f. juni  1718 d. 14 juli 1731 på Övedskloster. 2) Anna Margaretha von Kossow) GHB S. 365 gick det sämre för. Han duellerade med Peder Tordenskiöld och dödade honom i Hildesheim den 12 november 1720. Jakob Axel dog i Stralsund 19 mars 1730. 

Jacob döttrar Sofia Elisabet (f. 1664 d. efter 1708) GHB ESTLAND S. 364  14 december 1684 gift med Otto Reinhold von Berg (f. xxxx d. maj 1696) 14 december 1697 i Reval löjtnanten vid Tiesenhausens infanteriregemente Hans Johan Gyllenlood. (f. 12 juni 1664 - d. efter 1737). När kriget var slut tog han 1722 överstes avsked. Hans Johan ägde Olsböle i Tenala socken i Finland. (Elgenstierna III s. 309-310). Om Sofia Elisabet överlevde kriget har jag inte hittat någon uppgift om. 

Jakobina Juliana (f. 21 maj 1675 i Riga d. 15 mars 1721) GHB ESTLAND S. 365 och begravd i Tyresö kyrka i Stockholm)  Hon hade gift sig 21 mars 1697 i Reval med generaladjutanten Gotthard Henrik von Langingshausen (d. 28 oktober 1704). När kriget började hade Jakobina Juliana och Gotthard Henrik 2 barn; Henrika Elisabeth (1698-1769) och Jakob Albrecht (1699-1769). Jakobina Juliana kom till och begravdes när hon dog 1721 i Tyresö kyrka i Stockholm. Dottern Henrika Elisabet stannade kvar i Estland och dog ogift 1769 på Hannijöggi i Johanni församling i Estland. Jakob Albrecht kom att bosätta sig i Sverige där han blev Friherr och greve. (Elgenstierna IV s. 511).

Jakobina  (f. 21/4 1678 d. ??.) Gifte sig 13/9 1703 i Reval med kapten Johan Fredrik von Ulrich. (xxxx-1724). (Elgenstierna VII s. 505). Johan Fredrich hade 22 februari 1701 avancerat till kapten vid Jerwiska lantmelisregementet. Jakoba Juliana och Johan Fredrich fick en son Johan Wilhelm. Om honom vet man bara att han levde 1708.(Lewenhaupt 2 s. 725). Årtalet för Jakoba Julianas död är fel i Elgenstierna och jag har inte lyckats hitta det rätta. Jag har försökt få veta mer om släkten von Ulrich men inte hittat någonting.

 

DEN LIVLÄNDSKA GRENEN - Johan/Hans gren som ägde herrgården Paixt  stannade därför i Balticum. Det finns tyvärr inte så mycket information om grenen. Jag har hitills bara hittat en person som levde vid den här tiden.

Johan Henrik (f. 1685 d. 1754) tjänstgjorde som löjtnant vid Beckers livländska infanteriregemente 1 augusti 1704. Det är den sista uppgiften jag hittat om Hans Henriks tid i den svenska armén. Johan Henrik ägde släktgodset Paixt och gick efter kriget i rysk tjänst. Han erhöll livländskt ingigenat 1747 och immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 82. Johan Henrik var gift två gånger; Margareta Elisabeth (Wolffensköld) d. 1728, Anna Gertrud (von Platzbeck) d. 1763. Johan Henrik och Anna Catharinas barn fortsatte Paixt-gren. (Elgenstierna VII s. 501).

 

CONRADS BARN; 

Fredrich (f.ca 1660 d.24/9 1730) Konduktör vid fortifikationen i Pernau. Löjtnant där 1677. Avancerade till kapten vid fortifikationen i Göteborg 7/9 1700. Fick avgå 12/6 1701 "för dess förgripelses skull". (Lewenhaupt del 2 s. 651. Uppger som källa Riksreg). Friedrich fick två döttrar Johanna Eleonora Amelia (XXXX - 17/10 1739). Hon var gift med Simon Cleuting en svensk artillerilöjtnant. Eventuellt hade Johanna Eleonora Amelia en syster som hette Catharina Elisabeth (gift Boggenskiöld). (Genologische Handbuch der Baltische ritterschaft (1929) s. 563)

Christian (f. 16XX- d.31/8 1708) Började sin militära karriär vid Livgardet 1685. Fänrik vid Västerbottens regemente 12/12 1691, löjtnant där 18/4 1696, kapten där 22/1 1703. Stupade 31/8 1708 vid Meskowitz. (Lewenhaupt Karl XII officerare. s. 651). Lewenhaupt uppger (R. M.) som källa. R. riksregistraturet; M. militära meritförteckningar och meritlistor.) 

Jacob Johan  (f.16XX d.1710) Kapten vid Nylands regemente; sekundmajor där 1700. Fången 1710 vid Riga och död kort därefter. (Lewenhaupt s. 651) 

Sofia Elisabeth - Enligt Pernaus borgarbok dog hon 1710 i pest. Hon var gift med kapten Andreas Sjöfeldt i Schwengels infanteriregemente. Han dog 1 juli 1705. Schwengels infanteriregemente var ett livländskt regemente som sattes upp 1703 de var besättning i Pernau och blev tillfångataget där 1710. (Nordensvan. Svenska armén s. 22). Vad gjorde Sofia Elisabeth efter sin mans död 1 juli 1705????? Stämmer informationen i Pernaus borgarbok bodde hon kvar där men gifte hon om sig? Fick de några barn??? 

  

1722 - Då Jakobina och Gotthard Heinrich Lantingshausens son Albrekt Lantingshausens regemente drogs in tillbringade han två år hos sin morbror Jakob Staël von Holstein och studerade militärvetenskap. NOT!! Detta var i samband med att han varit i Reval 1721 för att skifta arvet efter sin mamma. Han åkte till Stralsund där hans morbror Jakob (tidigare generaladjutant hos kung Stanislaw av Polen) bodde. Genom honom utverkades en löjtnantfullmakt vid regementet Royal Asace. (Svenskt biografiskt lexikon riksarkivet)

 

 

LEONARD KAGGS DAGBOK 19 JULI 1722 -  "Den 19 juli var vid några kamrater uppe i Stockholm i krigskollegiet, då fick vi av krigskommissarie Gabriel von Seth skriftlig invisning till vårt Östgöta kavalleriregemente med befordran, då jag fick min majors fullmakt som förmält är. Den 21 juni reste jag från Stockholm sjövägen åt Strängnäs och hem till Forss. Den 23 juli kom jag hem till Forss, och fick då min kära fru moder och två av mina systrar träffa. För detta och all nåd mig av Gud bevistat är under den tid jag borta varit, för mot och med, vara den allsmäktige Guden evinnerligt prisat och ärat." (s. 285-286) .

 

1722 - Georg Bogislaus fru Ingeborg kom till Sverige. Hennes man som trodde hon var död skulle samma dag gifta sig med Sofia Elisabeth (Riddercrantz) (f. 5 april 1697 på Lilliö i Åsums socken i Kristianstad d. 3 november 1787 på Araslöv i Färlövs socken i Kristianstad). (Elgenstierna s. 519).

 

1723 - dog den ryske kaptenen Johan III på herrgården Paixt. (Elgenstierna s. 501)

 

18 JUNI 1723 - Lantråd Fabian Ernst, generalmajor Otto Wilhelm, överste Jacob und denen übrigen geschwester. Hans Gyllenlood, fru Elsabeth, fru general von Lantinghausen, Jacobina. Dokumentet gäller herrgården Hannijöggi. (Russwurm s. 162.)   

 

20 JUNI 1723 - Överstelöjtnant Johans hus i Narva hade träffats under kriget och stängs nu. Georg Bogislaus säljer huset för 1.000 riksdaler till en man vid namnet Krompien. Dokumentet är undertecknat i Narva 20 juni 1723 av fältmarskalk Georg Bogislaus. (Russwurm, Carl s.276-277). Detta är min gren av släkten Staël von Holsteins sista bostad i Estland som sålts.   

 

30 SEPTEMBER 1724 - Enligt Pernaus borgarbok dog Conrads son kapten Friedrich den 30 september 1724. Friedrich fick en dotter Johanna Eleonora Amalia (d. 16/1 1739). Hon var sedan 17/10 1717 (i Pernau) gift med Simon Clening (Clunting). (Geneologisches handbuch der baltischen Ritterschaften (1929) s. 563). Enligt GHB var eventuellt Catharina Elisabeth (Stahl) Meyer hennes syster. (GHB (1929) s. 564).

 

1724 - JACOB OCH ANNA SOFIAS (VON UNGERN STERNBERG) SON JACOB JOHAN (september 1699 - 1755) gifte sig 27 augusti 1724 med sin syssling Hedvig Margareta (30/3 1707 - 11/2 1777). Jacob Johan hade under stora nordiska kriget tillhört Skaraborgs regemente. Han började som fänrik 16 juli 1718. Jacob Johan tog avsked 8 april 1725 och gick därefter i holsteinsk tjänst och tjänstgjorde som mannrichter i Estland. Han dog 1755 och begravdes 15 april 1755 i Reval. (Elgenstierna s. 511).

 

JAKOBS SON ÖVERSTE JAKOB AXEL PANTLITZ MED ARENDSHAGEN OCH NEUENKORT I DAMGARTEN I POMMERN 1725

ÖVERSTE JAKOB AXEL (1680 i Livland – 5 mars 1730 i Stralsund) köpte 30 APRIL 1725 länsgodset PANTLITZ MED ARENDSHAGEN OCH NEUENKORT I DISTRIKTET DAMGARTEN I POMMERN av bröderna VON DECHOW för 16.300 rikdaler. (Svensk historisk bibliografi – volym 11. s. 64). 

Men detta gods utgjorde ej Staels enda förmögenhet, han hade nämligen en större fordran innestående hos sin svärmor grevinnan Lewenhaupt. På Pantlitz levde nu Jakob som en förmögen och aktad godsägare. Han gifte även om sig. Hans andra hustru Anna Margateta (19 januari i Stralsund - 1726 i Stralsund) var dotter till generallöjtnanten baron Detlof Ernst von Krassow. Jakob Axel har således varit svåger med Fredrik den stores berömde fältmarskalk von Schwerin, ty denne var gift med hennes syster. Han tycktes emellertid ha varit sjuklig; Köld beskriver honom redan 1720 som mycket fet och ”incommode”. Även hans son Karl Jacob måtte varit sjuklig, ty den 5 mars 1727 ingick Jakob Axel en överenskommelse med sin broder generalmajor friherre Otto Wilhelm Stael att denne skulle ärva Pantlitz, om han dog barnlös. Överste Jakob Axel dog 5 mars 1730 och efterlämnade en son 12-årige Carl Jakob. Den pommerska regeringen utnämnde genast generallöjtnanten H. Von Krassow, generalmajor greve von Mellin och herr von Thun zu Tribom till förmyndare till den 12-årige Carl Jakob. Carl Jakobs mormoder grevinnan Amalia Wilhelmina Lewenhaupt (född Köningsmark) lyckades dock kort därefter genomdriva, att hennes son Charles Emil skulle bli förmyndare, och lät hämta sin dotterson från Stralsund till Övedskloster, där han emellertid dog redan år 1732 Carl Jakob efterlämnade 40.000 riksdaler åt sin mormoder. Mormodern processade med Otto Wilhelm Staels arvingar och lyckades vinna godset Pantlitz.(Hammarsköld, A (1891) Historisk tidskrift elfte årgången 1891 Om Tordenskjold och svenskarne. s. 64).Enligt Elgenstierna begravdes Carl Axel 22 juli 1731 och begravdes i Öveds kyrka. (Elgenstierna, Gustaf (red.) (1932). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag. s. 505.)

    

3 JULI 1725 - gifte sig Catharina Elisabeth (1710-1774) enligt Elgenstierna med sin 2.a man löjtnanten vid Kalmar regemente Johan Gottfrid Mercker. Hon var tidigare gift med kapten Jakob Bogg (Boggensköld) men han dog 1719. (Elgenstierna s. 516) Vem hon är har jag inte lyckats hitta någon information om. Enligt baron Thomas Staël von Holstein och GHB var hon dotter till Friedrich och gifte sig i Pernau 03.06.1725 med Johann Gottftried von Mercker, löjtnant. Hon kom enligt x som krigsflykting till Sverige 1713.  

 

19 MARS 1730 - Jacob och Anna Sofias (von Ungern-Sternberg) yngste son JAKOB AXEL (1680- 19 mars 1730) DOG I STRALSUND (Elgenstierna s. 507) GBR S. 363

 

1730 - Jacob och Anna Sofias näst äldste son OTTO WILHELM DOG I STOCKHOLM (1668-1730). (Elgenstierna s. 505) fÖDD 28/6 GBR S. 363  

 

1730 - Jakob och Anna Sofias son FABIAN ERNST (1672-1730) DOG. Eftersom han inte fick någa söner dog Jacob Stahls gren ut. (Elgenstierna s. 505). 

 

TRYCKTA KÄLLOR; 

Arfwidsson, Fredrik (1936). Försvaret av Östersjöprovinserna 1708-1710. AKAD. avh; Uppsala Diss. s. 130, 419

Bartlett, Roger The Russian and the Baltich German nobility in the eighteenth century.

Bergenstråhle, C. G. A. (1917). Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria [Elektronisk resurs]. Stockholm s. 199 

Bexell, Sven Petter Hallands historia och beskrivning.

Carlsson, Sten, Cornell, Jan & Grenholm, Gunvor (1966). Den svenska historien. 8, Karl XII, stormaktens fall. Arvid Horn. , fredens general. Stockholm: Bonnier 8 s. 100

Carlplan, Tor. (1954) Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, volym 1. Frenckellska tryckeri aktiebolags förlag. 

Elgenstierna, Gustaf (red.) (1932). Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 7, Schildt-Sture. Stockholm: P.A Norstedts & söner förlag, s. 506

Fock, Henrik (2012) Släkten Fock - personer och händelser under 450 år. (Stockholm); BoD

Kagg, Leonard. (1912). Leonard Kaggs Dagbok1698-1722  [Elektronisk resurs].  (tillhörde Östgöta regemente)

Tillgänglig på Internet; Kungliga biblioteket

Karl XII (1893). Konung Karl XII:s egenhändiga bref [Elektronisk resurs]. Stockholm: Norstedt

Tillgänglig på Internet: http://runeberg.org/karl12bref/

Lejonhufvud, E (1918). Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k männingsregementen till fots

Lewenhaupt, Adam (1920-1921). Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm; Norstedt.

Liljegren, Bengt (2018) Krigarkungen. En biografi över Karl XII. Reviderad utgåva, Lund. Historiska medier 

Nordensvan, Carl Otto. (1920) Svenska arméns regementen 1700-1718. Karolinska förbundets årsbok 1920 Finns att läsa på nätet i projekt Runeberg.

Nordensvan, Carl Otto. Svenska armén under senare delen av 1600-talet. Karolinska förbundet årsbok 1923.

Nordensvan; Carl Otto. Värmlands regemente (Närke och Värmlands reg:tes historia d. 1 och 2 (personhistoria).

Nordensvan, Carl Otto. Svenska arméns regementen 1700-1718

Norrby, Jonas. (1980) Med Hälsinge regemente i Norge år 1718 - bearbetning av Hälsinge regements orderbok 8/10 - 28/10.  

Petre, Robert & Posse, Magnus Carl (red.) (1921). Karolinska krigares dagböcker. 1, Robert Petres och C. M. Posses dagböcker 1702-1709. Ny rev. uppl. Stockholm: Norstedt. s. 429 http://runeberg.org/karolikrig/10/0480.html

Rhebinder, Victor (1925) Ätten Rehbinder genom åtta sekler

Ätten Rehbinder genom åtta sekler /

Sundberg, Ulf. (2018). Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710.  

Tessin, Georg: Wismars svenska regementen i norra krigen I: Mecklenburgs årsböcker, band 101 (1937), s. 101-156

Törnquist, Leif. Swedish Colours from Enlisted and Militia Units in the Baltic provinces 1700-1710 in the Russian Trophy Collection - problems o Identification and Possible Solutions (Finns på nätet).

Wichmann, Karl Emil.  (1926). Några anteckningar till Nylands regemente.

Wigren, Helge E. (red.) (2006) Kungliga Nylands regemente 1626-1809. 

 

OTRYCKT KÄLLA; Krigsarkivet, svenska arméns rullor 

 

Johan Staël von Holstein

Johan Staël von Holstein Narva 1695

Målning; Överstelöjtnant Johan Staël von Holstein ( Pernau 1636 - Narva 25 januari 1703) (okänd konstnär)

 

Namnteckning; Narva 10 februari 1696

 

INGERMANLÄNDSKA GARNISONSREGEMENTET

 

Johan fanns enligt arméns rullor där 1668/2 och 1676/3 i Narva. 1689/11 (bild 8)

 

 

Mattias Gustaf (Narva 1666- Jaroslaw 1720) - Chef för Närke och Värmlands tremänningsregement.

Otto Wilhelm Staël von Holstein ( f. 18 juni 1668 i Estland - d. 27 april 1730 i Stockholm)

Fältmarskalk Georg Bogislaus Staël von Holstein (1685-1763)

Foto; Charlotte Staël von Holstein (tavlan hängde tidigare på Vapnö)

Anna Sofia (född von Ungern Sternberg). Gift med Jacob Staël von Holstein. Efter makens död gifte hon 1682 om sig von Fersen. Hon kom 1712 så flykting från Reval till Sverige via Finland.

Christina Möller (16xx-1692). Hon var dotter till Arndt Möller och Barbro Stiernfeldt. Christina och Johan gifte sig 1664. 

Jacob Johan rullorna 1700/7 - December 1700

Han finns redan 1699/4 (bild 54).

 

Finns även  1702 - 1702/1 (bild ?), Jacob Johan finns även 1702/2 (bild 83)

1702 är han Vid Nylands infanteri under Budberg i Riga.

JACOB JOHAN 1699 -

Anslöt sig till den svenska armén 1718.

 

Släktvapnet - st. Mary kyrkan i Tallin (tidigare Reval).